Puinhoop voor VVD-nonvaleur, gepromoveerd tot minister

Voor de deur van VVD-mislukkeling Wiebes die tot minister van “klimaat” is gepromoveerd, is puin gestort van huizen in de provincie Groningen, resultaat van aardschokken als gevolg van de gaswinning.

De gaswinning in Groningen is een puinhoop. Daarom hebben wij op 26 oktober 2017 samen met gedupeerde Groningers tien kuub puin gestort op de stoep van het ministerie van Economische Zaken. Puin afkomstig van door de gaswinning vernielde monumentale Groningse panden. De puinhoop is onderdeel van het speciale ‘inwerkdossier gaswinning’ dat wij minister Wiebes op zijn eerste werkdag aanbieden. (…) Aan minister Wiebes de taak om Nederland op weg te helpen naar duurzaam koken en stoken. De puinhoop die de gaswinning heeft veroorzaakt is nu zijn probleem. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt de hoogte van de gaswinning en de afhandeling van de schade. En bepaalt hoe we van het gas afkomen. Wij willen zo snel mogelijk met Wiebes in gesprek over een duurzaam Nederland zonder Gronings gas.

Ziet u het gebeuren?