Poolse verdachte (vooralsnog) niet uitgeleverd wegens gebrek aan onafhankelijke rechtspraak in Polen

Een uit Polen afkomstige verdachte wordt zeker voorlopig niet uitgeleverd aan Polen, omdat dit land inmiddels geen onafhankelijke rechtspraak meer kent.

De Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam wil eerst antwoord op een aantal vragen over de positie en het functioneren van de rechterlijke macht in Polen.

Poolse autoriteiten hebben om uitlevering gevraagd.

Dat verzoek wil de Internationale Rechtshulpkamer nu niet inwilligen. De rechtbank stelt namelijk vast dat recente ingrijpende wijzigingen in de Poolse rechterlijke organisatie de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties in dat land in gevaar brengen. Hierdoor zou het grondrecht van de verdachte op een eerlijk proces kunnen worden aangetast.

Hier blijkt eens wat tegenvuur tegen de fascisering die in diverse Midden-/Oosteuropese landen gaande is.

Bron: Rechtspraak.nl