Politie mag wurggreep blijven toepassen

“Nekklem”. Het klinkt naar een voorwerp, zoiets als een taser, dat in de hoogste nood wordt toegepast door smerissen die geen andere mogelijkheid meer zien. Het moet zo spaarzaam worden toegepast dat er juist daarom geen instructie over wordt gegeven. In feite is het woord een eufemisme met binnenrijm voor wurggreep, zoals aangegeven in de titel. Mitch Henriquez, weet u nog? Over die moord hoor je ook niets meer.

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag een vordering tot het verbieden van de nekklem door de politie afgewezen. De zaak was aanhangig gemaakt door een activist, die in het verleden al eens met de nekklem is geconfronteerd. De rechter heeft geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd dat toepassing van de nekklem in het algemeen onrechtmatig is. Ambtenaren van de politie mogen geweld gebruiken op grond van de Politiewet 2012. Dat geweld moet gerechtvaardigd, proportioneel en subsidiair zijn. Of dat het geval is (geweest), moet in individuele gevallen worden getoetst.

Uitspraak.