Paars in Breda: vrede aan de paleizen, oorlog aan de daklozen

Het dagelijks bestuur van Breda wordt gevormd door de VVD, PvdA en D’66, dus de blik terug naar de jaren negentig, en wie weet naar Rutte IV, wordt daar geboden.

Daklozen in Breda worden gekort op de uitkering die ze krijgen van de gemeente. In plaats van 875 euro per maand krijgen ze maar 730 euro. Een van de redenen die burgemeester en wethouders aandragen voor dit besluit: een dakloze heeft geen woonlasten.

U begrijpt, hier is diep over nagedacht. Merkwaardig dat B&W die woonlasten blijkbaar op 145 euro begroten. Mag ik ook zo’n woonlastenvoorziening (ben zelf tenslotte dakloos geweest). Maar in die 145 euro minder blijkt nog iets berekend te zijn. Er is “onderzoek” gedaan naar de effecten van het korten op de bijstand en jawel:

Veel mensen die op straat leven zijn verslaafd. ,,De ervaring leert dat veel geld in het onderhouden van de verslaving wordt gestoken’’, aldus het onderzoek.

Gesteld dat die 145 euro korting er toe leidt dat daklozen hun verslaving niet meer kunnen bekostigen, dan gaan ze niet tasjes stelen of zo. Nee, ze Zoeken een Baan.

Verder beschouwt het stadsbestuur een lagere uitkering als ‘een stimulans om daklozen weer snel te bewegen werk te zoeken’.

Dat luizenleventje dat ze nu kunnen leiden dankzij die hoge uitkering moet maar eens afgelopen zijn. En u weet net zo goed als ik dat de “werkgevers” staan te springen om daklozen aan “een baan” te helpen, zo zijn ze nou eenmaal.

Want ja, die drie partijen zijn er nu eenmaal niet voor de daklozen. Woorden schieten te kort verder.

Citaten uit BN/De Stem.