Over de laster dat Nederland medeplichtig was, of subsidie gaf om Joden te vermoorden

Het kan nuttig zijn om nog een paar dingen op een rijtje te zetten voor onze Nederlandse parlementariërs van de kleine christelijke partijtjes, de PVV of iemand als Omtzigt van het CDA. Ze hebben namelijk gemeen dat ze vragen hebben gesteld aan minister Kaag over het subsidiëren van de Unie van Agrarische Werk Comités (UAWC) in de Palestijnse gebieden. En zoals wel vaker als er vragen worden gesteld in het parlement over Israel/Palestina munten die vragen, laten we het beschaafd zeggen, niet uit door een overmaat aan kennis van de omstandigheden.

De vragen houden uiteraard verband met het feit dat Israel drie mensen heeft gearresteerd die in verband zijn gebracht met een bomaanslag bij de nederzetting Dolev waarbij in augustus 2019 een 17-jarig Israelisch meisje werd gedood. Twee van deze drie zijn oud-medewerkers van de UACW. Volgens Israelische beschuldigingen zijn zij lid van het (marxistische) Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Kaag heeft naar aanleiding van hun arrestatie de meest schofterige beschuldigingen naar haar hoofd gekregen, zoals dat ze ”medeplichtig is aan moord” (senator Van Pareren), of subsidie verleent om Joden te vermoorden (Schut van het NIW) en nog veel meer hartverheffende opmerkingen van ditzelfde kaliber. O, wat is Nederland toch een prachtig tolerant land. Vooral jegens een minister die is getrouwd met een Palestijnse tandarts, zou je er aan toe kunnen voegen.

Waar het bij de beschuldigingen natuurlijk om draait is dat Nederland ”gewaarschuwd” zou zijn, onder meer door zulke onpartijdige en goed-geïnformeerde organisaties als het CIDI, de ”UK Lawyers for Israel” (ooit eerder van ze gehoord?) en erkende Israel-bullies als  NGO-Monitor, dat de UAWC een ”mantelorganisatie” zou zijn van het bovenvermelde Palestijnse “Volksfront”. Over deze door de Israelische regering gestuurde instanties dadelijk meer, eerst iets over UAWC.

UAWC is een landbouworganisatie die zich verzet tegen de Israelische nederzettingenprogramma’s en het voortdurend stelen van Palestijnse grond in ‘Area C’ van de Westoever. Ook voedselveiligheid (food security) krijgt veel aandacht. Van Nederland krijgt  UAWC een bedrag van 11,7 miljoen euro tussen 2017 en 2021. De Nederlandse steun die nu – hangende een onderzoek – tijdelijk is stilgelegd, had te maken met hergebruik van regenwater. UAWC heeft –  zoals meer Palestijnse organisaties die ingaan tegen de mensenrechtenschendingen of de diefstal van grond – te maken met heftige Israelische tegenwerking. Eén van de al jaren herhaalde beschuldigingen in dat verband is dat UAWC en vergelijkbare organisaties als Addameer (mensenrechten), Defense for Children International  – Palestine, Union of Health Work Committees (UHWC),  Union of Palestinian Women Committees (UPWC), allemaal mantelorganisatioes van het PFLP zijn. Althans volgens de organisatie NGO-Monitor. Hieraan kunnen de mensenrechtenorganisaties al-Haq, en het Palestinian Center for Human Rights worden toegevoegd. En die lijst is niet eens compleet.

Grootste gangmaker in dit verhaal is NGO-Monitor, een organisatie met nauwe banden met de regering Netanyahu (ooit opgericht door Netanyahu’s vertrouweling Dore Gold en al jaren geleid door Gerald Steinberg, een voormalige medewerker van Netanyahu). Al jaren brengt NGO-Monitor dat zich tot taak heeft gesteld alle linkse- en mensenrechtenorganisaties die werken in Israel en Palestina in een verdacht licht te plaatsen, dat UAWC een mantelorganisatie is van het Volksfront. Het bracht daarover niet lang geleden een rapport uit  dat de nodige grove onjuistheden bevat. Ondermeer vermeldt het rapport dat het Volksfront in 1976 een vliegtuig van Air France kaapte naar Entebbe in Uganda, terwijl dat het werk was van een enkele jaren eerder afgesplitste groep (die van Wadi Haddad). En bij vermeldingen van aanslagen, zogenaamd gepleegd door het Volksfront, ging om nagenoeg alle gevallen om individuele daders. Nog belangrijker: bij alle arrestaties van leiders van organisaties die door NGO-Monitor als ”mantelorganisaties” worden aangemerkt, ging het om ”administratieve detenties” waarbij nimmer bewijzen op tafel kwamen, of om zogenoemde afgedwongen ”plea bargains” (bekentenissen van schuld omdat anders een veel zwaardere staf zou zijn opgelegd, maar wat dan wel een strafblad oplevert) .

UAWC zit in deze categorie, en het is logisch en verklaarbaar dat Nederland niet op het gedram om de subsidies te staken is ingegaan, omdat er nooit een spoor van bewijs is geleverd dat er met de organisatie iets mis was. Hoe hard Israel dat ook riep en hoe graag Israel dat ook had willen aantonen.
Wie dit allemaal niet zonder meer voor zoete koek wil slikken, raad ik aan vooral het rapport ”NGO Monitor: Shrinking Space” te lezen van de ”Policy Working Group”, een groep van Israelische ex-diplomaten en wetenschappers onder leiding van de Israelische oud-ambassadeur in Zuid-Afrika, Ilan Baruch. Daarin wordt de hele wordingsgeschiedenis en vooringenomen stellingname van NGO-Monitor onbarmhartig blootgelegd. Ik schreef er hier over, de link is daar ook te vinden).

En wat het CIDI en zijn waarschuwingen betreft? Wel, het CIDI herhaalt de laatste paar jaar op de meest schunnige manier alle aantijgingen en leugens van het Israelische ministerie van Strategische Zaken en aanverwante clubs zonder met de ogen te knipperen. Het CIDI is net zo min nog serieus te nemen als de bronnen waaruit het put. En over de Britse advocaten kunnen we kort zijn: die weten net zomin als het CIDI voor hun gezond iets van het PFLP en kauwen dus alleen maar na. Ook zij krijgen hun nieuws uit Israel. Ze werken bovendien samen met rauwe Israel-diehards als de ongeveer fascistische David Collier.
Tot slot dit: natuurlijk moord is niet fijn, en er is mogelijk sprake van schuld, al is de hoofdverdachte bij zijn verhoor nagenoeg doodgeslagen. Maar de verwijten dat Nederland, c.q.mevrouw Kaag blaam treft, zijn bullshit. Israel wil dolgraag dat alle Palestijnse organisaties en het hele panorama van een Palestijnse civic society verdwijnt en gooit daar miljoenen dollars, uitzinnige en soms fascistische leugencampagnes en ook wel een schijn van juridisch optreden tegenaan. Het is goed dat Nederland daarvoor niet zonder meer zwicht.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist