Olietanker Exxon Valdez blijft na 26 jaar slachtoffers maken

De effecten van de ramp met de olietanker Exxon Valdez op 24 maart 1989 blijven na een kwarteeuw voelbaar in het leefmilieu. Uit nieuw onderzoek blijkt dat zelfs lage concentraties olievervuiling de hartontwikkeling van jonge vissen aantasten en hun kans op overleven drastisch verminderen.

In de jaren na de ramp voor de kust van Alaska gingen lokale visbestanden sterk achteruit, onder meer van de voor de lokale vissers belangrijke haring en zalm. Sceptici, al dan niet verbonden met de oliesector in het algemeen en Exxon (het voormalige Esso) in het bijzonder, trokken in twijfel of er wel een oorzakelijk verband was. Nieuw onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature suggereert dat de olie een belangrijke invloed kan hebben.

De wetenschappers stelden embryo’s van zalmen en haring bloot aan lage concentraties van met olie vervuild zeewater van de kust van Alaska. Ze ontdekten dat beide vissoorten de vervuilende chemicaliën op een gelijkaardige manier absorberen in hun weefsel. De embryo’s werden vervolgens verplaatst naar schoon zeewater en een achttal maanden gevolgd.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be