Nieuw rapport: Het Israëlische leger blijft op grote schaal de rechten van kinderen schenden

Military Court Watch (MCW), een NGO die gevestigd is op de Westoever, heeft woensdag een rapport gepubliceerd waarin geconcludeerd wordt dat mishandeling van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger en politie ”wijdverbreid, systematisch en inherent aan het systeem”voorkomt. Het rapport is overhandigd aan de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties aangaande Marteling en andere Wrede, Inhumane en Vernederende Behandeling en Bestraffing. Het rapport van 300 pagina’s bevat 200 getuigenissen van kinderen die tussen januari 2013 en mei 2015 werden gearresteerd en in detentie gehouden. De bevindingen sluiten aan bij eerdere rapporten van UNICEF dat “de mishandeling van kinderen die in contact komen met het militaire detentie systeem wijdverbreid, systematisch en inherent aan het systeem blijken te zijn”. Intimidatie, bedreigingen, scheldpartijen, fysiek geweld en het niet in praktijk brengen van juridische grondrechten blijken nog steeds algemeen verbreid te zijn. Deze bevindingen komen eveneens overeen met bevindingen van UNICEF dat mishandelingen tijdens arrestatie, vervoer, verhoor, en detentie niet merkbaar zijn verminderd in de jaren 2013 en 2014”.De mishandeling bestaat onder meer uit uiterst intimiderende nachtelijke arrestaties, blinddoeken, het (pijnlijk) binden van de handen met plastic handboeien, fysiek en verbaal geweld – waaronder het gedwongen aannemen van pijnlijke houdingen, of het gedwongen liggen op de vloer van een voertuig – tijdens het vervoer naar een ondervragingscentrum, terwijl de jongeren tijdens de ondervraging zelf worden onderworpen aan bedreigingen met de dood of seksueel geweld, en praktijken als het onthouden van slaap, het vastgebonden zijn in pijnlijke houdingen of het onthouden van de mogelijkheid naar de wc te gaan.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist