Mogelijk nieuwe dwangmaatregel: Link2Work

Link2Work is een maatregel om allochtone jongeren aan een baan te krijgen. Een bedrijfsmentor moet ze sturen.

De werkloosheid onder allochtone jongeren is drie keer zo hoog als die onder autochtone leeftijdsgenoten. Een van de oorzaken is de studiekeuze, blijkt uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben allochtone jongeren daarom baat bij een ‘bedrijfsmentor’. Dat is een werkende jongere die scholieren wegwijs kan maken in het bedrijfsleven en hun professionele netwerk kan vergroten. (NOS)

Is de studiekeuze echt een oorzaak? Of bestaan er veel vooroordelen ten aanzien van allochtone jongeren in het bedrijfsleven?

Zelfs als de studiekeuze niet optimaal voor een baan zou zijn, dan kun je beter iets studeren wat je leuk vindt wanneer er sowieso toch geen banen zijn. Bovendien heeft niemand iets aan ongemotiveerde werknemers.

Te vrezen valt dat de bedrijfsmentor in de toekomst dwingend wordt. Niet opvolgen van advies krijgt financiële consequenties.