Migratie uit Zuid-Europa

flip-25-okt-1 flip-25-okt-2
flip-25-okt-3 flip-25-okt-4

Vandaag werd een onderzoek gepubliceerd waaruit o.a. bleek dat na het begin van de crisis in 2008 veel Spanjaarden zijn geïmmigreerd en dat opvalt dat het aandeel hoogopgeleiden zo hoog is (plaatje 1).

Het onderzoek loopt t/m 2014. Er zijn inmiddels migratiecijfers naar geboorteland t/m 2015 en voorlopige cijfers t/m augustus dit jaar behalve van Griekenland. Ik heb de cijfers van de eerste 8 maanden van dit jaar vergeleken met vorig jaar en daarmee de cijfers voor de rest van dit jaar geëxtrapoleerd. Voor Griekenland heb ik voor 2016 het cijfer van 2015 genomen. Ik geef toe dat het een tikje veel aanname is dus cijfers 2016 met veel voorbehoud.

Figuur 2. Wat opvalt is dat sinds 2012 de immigratie van Griekenland, Spanje en Portugal min of meer gelijk is gebleven, maar dat Italië flink verder is gestegen. De andere 3 landen zijn min of meer gelijk gebleven sinds 2012-2013 .
De emigratie is hoog zoals aan de stippellijnen te zien is.

In het derde figuur zie je het migratiesaldo. Voor Griekenland, Portugal en Spanje ligt die al jaren tussen de 500 en 1500. Als 2016 een beetje klopt dan is de netto-immigratie uit Italië in dit jaar net zo hoog als de drie andere landen samen.

Figuur 4 geeft de eerste generatie bevolking van de vier landen. Op 1 januari 2000 was het totaal 51.500. Op 1-1-2008 56.900 en het was 84.600 op 1 januari van dit jaar. De stijging was de afgelopen acht jaar 27.700 oftewel een stijging met de helft.

—-In februari 2013 heb ik een artikel geschreven over de migratie uit Zuid-Europa en ik beveel van harte aan om dat stukje te nog even te lezen. Daarin een stukje over de Dagelijkse Standaard die berekende dat de immigratie 75.000 per jaar zou zijn. In de drie jaar van 2013 t/m 2015 was de immigratie 13.300 per jaar van de vier landen, de emigratie 8.800 en het saldo 4.500. Dat scheelt nogal.

Flip van Dyke (verscheen ook op Facebook)