Midden-Oosten mogelijk onbewoonbaar door klimaatverandering

Grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) worden mogelijk in de nabije toekomst onbewoonbaar als gevolg van frequent voorkomende hittegolven, een stijgende zeespiegel en intense, aanhoudende droogteperiodes. 

Volgens Dr. Benjamin Cook, een medewerker van het Goddard Institute for Space Studies, is de regio bijzonder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering:

De hele regio is vanwege de beperkte toegang tot water tóch al sterk gevoelig voor droogte, en we verwachten echt dat de droogteverwante effecten van klimaatverandering hier bijzonder belangrijk zijn. De stijging van de zeespiegel heeft waarschijnlijk een grote impact overal langs de kust, met name op steden en nederzettingen die zich ter hoogte van de zeespiegel bevinden

Jongstleden maandag publiceerde de denktank Chatham House een studie waarbij wordt gewaarschuwd  dat de voedselvoorziening in de regio in gevaar komt. Chatham House wijst er op dat diverse belangrijke doorvoerhavens in de regio als gevolg van hittegolven, stijging van de zeespiegel en zware stormen moeilijk toegankelijk kunnen worden. Aanzien de MENA-regio sterk afhankelijk is van de import van voedsel, zou dat tot catastrofale hongersnoden kunnen leiden. Voor de doorvoerroutes bestaan geen alternatieven. Mocht de doorvoer via ook maar één van die havens geblokkeerd worden, dan heeft de regio onmiddellijk een acuut probleem.

Vooral landen rond de Straat van Hormoez zijn volgens de studie extreem kwetsbaar: Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zijn voor hun voedselvoorziening voor meer dan 80% afhankelijk van import.

Nog los van de gevolgen voor de voedselvoorziening, kan een toename van het aantal extreme hittegolven delen van het MO letterlijk onbewoonbaar maken. Om de gevoelstemperatuur te meten, maken wetenschappers gebruik van de natteboltemperatuur, een combinatie van temperatuur en vochtigheidsgraad. De drempel waarbij de omstandigheden dodelijk worden voor menselijk leven, ligt bij een temperatuur van 46 graden, in combinatie met een luchtvochtigheid van 50. In juli 2015 werd deze drempel voor het eerst overschreden. In Bandar Mahshahr, een stad in Iran, bereikte de temperatuur een hoogte van 46 graden, bij een luchtvochtigheid van 90. Dat duurde slechts enkele minuten, maar het is een drempel die in de toekomst waarschijnlijk vaker overschreden gaat worden.

Bron: Middle East Eye