Laat Groningen niet zakken

Wij

Nederlanders, en overige gebruikers van Gronings gas, solidair met de gedupeerde Groningers.

constateren

 • Dat de aardgaswinning in Groningen tot een catastrofe leidt
 • Dat verwevenheid van belangen van overheid en bedrijfsleven en leveringsafspraken spotten met de veiligheid van de inwoners
 • Dat zowel vaststelling als afhandeling van de aardbevingsschade door de NAM van de gedupeerde een machteloos, tot eindeloos afwachten gedwongen, slachtoffer maakt
 • Dat de consequenties van toekomstige bevingen door overheid en bestuurders onderschat worden

 

en verzoeken

 • Afbouwplan versneld stoppen gaswinning
 • ‘Generaal pardon’ voor alle in behandeling zijn de schades
 • Daarna omkering bewijslast in een onafhankelijk schadeproces
 • Uitkoopregeling voor iedereen die het gebied wil verlaten
 • Scheiding gas en staat
 • 
Herstel gemeenschappelijk overleg
 • Gasbaten investeren
 • Deltaplan dat Groningen koploper maakt in transitie van economie en energievoorziening
 • Internationaal kenniscentrum voor milieu in Groningen vestigen.

Onderteken.