Israelische procureur generaal weigert illegale bouw op Palestijnse grond te vervolgen

De Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din heeft het Israëlische hooggerechtshof donderdag in een verzoekschrift gevraagd om procureur generaal Yehuda Weinstein opdracht te geven functionarissen et vervolgen die hebben toegegeven dat zij illegaal een waterzuiveringsinstallatie voor de nederzetting Ofra hebben gebouwd op privé-land van Palestijnen. Weinstein besloot de functionarissen niet te vervolgen omdat de staat Israël al jarenlang nooit vervolgingen heeft ingesteld tegen mensen die illegaal bouwen in de bezette gebieden. Om dan tegen de paar mensen tegen wie een onderzoek is ingesteld alsnog een vervolging in te stellen is volgens Weinstein ”discriminatie”. Yesh Din heeft de beslissing van Weinstein ”schandalig” genoemd.De zaak betreft een zuiveringsinstallatie die werd gebouwd in 2008. De mensen die ervoor verantwoordelijk waren, waren het plaatsvervangend hoofd van de Regionale Raad van Mateh Benyamin (een soort gemeenteraad van de plaatselijke nederzettingen) Avi Roeh, en het hoofd van die regionale raad, Pinhas Wallerstein. Roeh is nu hoofd van Yesha, de overkoepelende raad van nederzettingen, en Wallerstein is nu adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de ontwikkeling van de Negev en Galilea. Ofra loosde in die tijd zijn rioolwater op bouwland. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist