Inheemse volkeren willen zichtbaar zijn in nieuwe Ontwikkelingsagenda

Afgevaardigden van inheemse volkeren vinden dat de specifieke noden van hun mensen niet voldoende worden gezien in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren nu zondag, doen ze een oproep: ze willen niet langer onzichtbaar zijn.

Wereldwijd zijn ze met 370 miljoen: mensen die onder de noemer inheems vallen. Samen leven ze in meer dan zeventig verschillende landen.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren op zondag 9 augustus zegt de Indigenous Peoples Major Group, een organisatie die de inheemse volkeren vertegenwoordigt, dat er in de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) een gebrek aan aandacht was voor de inheemse volkeren als aparte groepen. Die “cultureel blinde implementatie van de MDG’s” resulteerde in te weinig gerichte maatregelen rond de specifieke noden van elke groep.
Geen dialoog

“Elk project dat de participatie van inheemse volkeren uitsluit, maakt hun noden onzichtbaar”, zegt Sandra del Pino, regionaal adviseur Culturele Diversiteit bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Het gebrek aan dialoog met inheemsen is een groot obstakel.”

Volgens de WHO zijn inheemse volkeren bij de meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen ter wereld. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be