Indonesia raja

Ze wilden geen Nederlanders, of beter: Nederlandse onderdanen zijn, maar het naoorlogse regime in Den Haag vond dat ze dat wel moesten blijven. Hetgeen niet geschiedde, maar niet dan nadat er tienduizenden, zoniet honderdduizenden Indonesiërs gedood werden.
En deze nietes/welles-Nederlanders wordt u niet geacht te herdenken.
Goeienavond.