Hersenafwijkingen mogelijk niet door zika-virus maar door insecticiden

Nadat er eerst op tv grote opwinding was vanwege de hersenafwijkingen bij pasgeborenen door het zikavirus, lijkt er nu een andere oorzaak te zijn.

Een groep Argentijnse artsen en een Braziliaanse organisatie voor publieke gezondheidszorg suggereren in twee afzonderlijke rapporten dat niet het zika-virus maar insecticiden tegen muggen microcefalie (kleine hoofdjes) veroorzaken bij baby’s.

De Argentijnen schrijven in hun rapport dat in de gebieden waar de meeste gevallen van microcefalie gemeld zijn, al anderhalf jaar een nieuw insecticide in gebruik is. Dat middel, pyriproxifen, wordt toegevoegd aan het water in drinkwaterreservoirs om muggenlarven te doden.

In Colombia, waar het middel niet aan het water wordt toegevoegd zijn ondanks de besmetting met het zika-virus van de moeder toen ze zwanger was, geen baby’s met de hersenafwijking geboren.

In Pernambuco in Noordoost-Brazilië, wordt het middel pyriproxifen toegevoegd aan de drinkwaterreservoirs. Daar zijn 49 baby’s door hersenafwijkingen overleden. Slechts in vijf gevallen werd het zika-virus aangetroffen in de overleden baby’s.

Meer onderzoek is duidelijk nodig, de paniek die nu gezaaid wordt en waarbij een muggenexpert Bart Knols bij Jinek zelfs een heel doemscenario voor Lelystad schetste heeft totaal geen zin.
(bron)