Hanan Ashrawi hoeft Joël Voordewind niet te spreken

Luid gehuil vanuit de ChristenUnie vanwege de afzegging door Hanan Asrawi van een geplande ontmoeting met hun Kamerlid Voordewind, een notoir tribaal christen die niets opheeft met niet-leden van zijn sekte, maar als filosemiet dol zegt te zijn op Israël. Persbericht, voor u vertaald:

Het afgelasten van een ontmoeting met de Nederlandse parlementariër Joël Voordewind volgt op zijn consequent en langdurig aanvallen, ontmenselijken en belasteren van Palestijnen. Hij lobbyt consequent tegen onze onvervreemdbare rechten die in het internationale recht zijn vastgelegd. Ik ben het niet eens met het partijstandpunt over Palestina, maar heb geen bezwaar tegen het ontmoeten van andere vertegenwoordigers van de ChristenUnie.

Mijnheer Voordewind heeft zich verbonden met de meest extremistische Israëlische kolonistengroepen en politici. Hij maakt reclame voor goederen van kolonisten van gestolen land, belastert ons hardnekkig als terroristen, en wi ldat Palestijnen een misdadig systeem van militaire bezetting aanvaarden en zich er mee verzoenen.

In het Nederlandse parlement heeft mijnheer Voordewind onlangs een motie ondersteund die oproept een bindende uitspraak te negeren van het EU-Gerechtshof over de juiste etikettering van goederen van illegale nederzettingen. Dit voorstel onderstreept zijn voortdurende weigering het internationaal recht te handhaven als het over Palestina gaat.

Zijn schandelijke, uiterst immorele en onaanvaardbare handelingen hebben mij genoopt af te zien van de ontmoeting vandaag. Als geboren Christen uit Palestina valt het mij zwaar dat medechristenen in staat zijn het voortdurende onrecht tegen mijn volk met zoveel overtuiging te begunstigen.