Gaslobby drijft EU tot nog 50 jaar investeren in fossiele energie

De organisatie Corporate Europe Observatory (CEO) observeert en rapporteert over de “geprivilegieerde toegang tot en invloed van grote bedrijven en hun lobbygroepen op de besluitvorming van de EU-instelingen” zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement. Met de publicatie van hun onderzoeksresultaten dagen zij deze machtsinstrumenten uit voor wat ze zijn: methodes om tegen de wil van de bevolking in te gaan en financieel eigenbelang te plaatsen boven het algemeen welzijn.

Het CEO heeft in 2016 specifiek de lobbying van de gasindustrie onderzocht en publiceert de resultaten van zijn onderzoek in het rapport The Great Gas Lock-In: Industry lobbying behind the EU push for new gas infrastructure. Deze publicatie verschijnt aan de vooravond van de 23ste VN-klimaatconferentie (COP23), die doorgaat in de Duitse stad Bonn van 6 tot 17 november 2017. De EU-instellingen zijn ondertussen bezig met het herdefiniëren van de grensoverschrijdende energieplannen voor de toekomst.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be