Ex-medewerkers PVV klagen PVV aan

Hè wat vervelend nu, juist nu de PVV wellicht veel nieuwe medewerkers nodig gaat hebben komt naar buiten dat het gewoon zwaar zuigt om in dienst te zijn van onze nationale haatkuif.

Nadat men iets dergelijks al kon vermoeden na Michael Heemels’ relaas, hebben nu twee ex-medewerkers, onafhankelijk van elkaar, namelijk een rechtszaak tegen de PVV aangespannen wegens jarenlang niet beloond te zijn voor gewerkte uren en stelselmatig te zijn gedwongen tot het maken van overuren. Zij spreken zelfs van ‘blanke slavernij anno 2016’ (wat natuurlijk veel erger is dan zwarte slavernij):

Inmiddels zijn er als gevolg van hun klachten twee controles geweest door de arbeidsinspectie. Daarbij is vastgesteld dat de arbeidstijdenwet wordt overtreden. De inspectie heeft geconcludeerd dat ‘werktijden en werkzaamheden niet zijn vastgelegd’. De dienst doet nog verder onderzoek en heeft nieuwe inspecties aangekondigd. (AD)

Geert Wilders die zich dus ook door de wet zelf niet de wet laten voorschrijven, je verwacht het niet. Dit worden rechtszaak nummer 3 en 4 tegen de man (tenzij hij in zijn duistere verleden nog andere dingen geflikt heeft waarvan we niets weten). Als de geëiste schadevergoedingen ( 328.000 euro en 221.000 euro) worden toegekend wordt dat een zware strop voor de PVV. Alhoewel in dit geval de zaak officieel natuurlijk tegen de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PVV gevoerd zal worden, waarbij de fractiemedewerkers in dienst waren. Maar aangezien Wilders altijd en overal de alleenheerschappij over wil hebben, vindt de rechtszaak de facto tegen hem plaats.