EU-importlabel voor bezette Palestijnse gebieden (met 48 jaar vertraging)

De recente beslissing van de EU om aparte importlabels te eisen van producten uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden is verre van een moedige, principiële beslissing. Ze komt er onder druk van de publieke opinie en niet uit eigen inzicht van de Europese Commissie. En dat na 48 jaar EU-tolerantie van de overtreding van het internationaal recht.

Beeld je in dat een bedrijf in je straat reeds jaren zware geluidsoverlast veroorzaakt, zonder dat de politie optreedt, ondanks honderden klachten van de buurtbewoners. Die geluidsoverlast ligt duidelijk vast in bestaande wetten. Toch blijft het bedrijf die wetgeving openlijk overtreden.

Na jarenlange klachten van de omwoners beslist het gemeentebestuur een reglement af te kondigen dat bepaalt dat het bedrijf vanaf nu de wet moet respecteren. Een dergelijk reglement is nochtans helemaal niet nodig, gewoon de bestaande wetten afdwingen is voldoende. Toch verkoopt het gemeentebestuur dat als een ‘moedige beslissing’. Bizar verhaal? Het kan erger.

De verplichting van staten om correcte exportlabels te plaatsen op hun producten ligt al tientallen jaren vast in commerciële verdragen. Bovendien zijn er de Conventies van Genève die de plichten van bezettende troepen bepalen. Daar staat onder meer in dat commerciële activiteiten door de bezetter verboden zijn als die niet volledig ten bate komen van de bezette bevolking. Ook commerciële activiteiten door leden van de bezettende macht die in de bezette gebieden wonen zijn illegaal.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be