De echte cijfers over koopkrachtverlies van een WAO-er

Het staat zo leuk, die plus 2-tjes of min 3-tjes in aantallen van procenten verlies of winst van je koopkracht. Wel, ik heb nu eens goed bekeken hoe het de laatste vier jaar, de tijd dat ik in de WAO zit ( letterlijk), is verlopen, aan de hand van belastbare inkomens-vaststellingen van de Staat der Nederlanden. Het gaat over de periode 2008-2012.

Ik heb hoge kosten door buitengewone lasten vanwege uitgaven die verband houden met ziektekosten. De uitkering is verhoogd tot 100% (het maximum) vanwege “de noodzaak van voortdurende oppas en verzorging”, artikel 22 van de WAO.

2008: 14.000 bruto belastbaar inkomen.

In dat jaar had ik een netto uitkering van ongeveer 1300 euro per maand, huurtoeslag van 2000 €, zorgtoeslag van 700 € en teruggaaf inkomstenbelasting ( voor die ziektekosten) van 4000 € per jaar.

Steeds meer aftrekposten werden afgeschaft, vooral bij de buitengewone lasten door ziekte, daardoor kom ik in dit jaar uit op het volgende:

2012: 23.000 bruto belastbaar inkomen.

Nu: netto uitkering van 1400, huurtoeslag niet meer, boven 21.000 euro stopt die(- 2200), zorgtoeslag (-300), minder teruggaaf ziektekosten (-3000). Daarbij hogere eigen bijdrages voor WMO-zorg en nog het een en ander.

De rest van de verhogingen zoals “eigen risico” – heb ik iets te kiezen? – die iedereen heeft noem ik maar niet op. Totaal verlies door opeenstapeling van de maatregelen ongeveer 6000 euro netto per jaar, 500 euro per maand in een paar jaar tijd.

Goed inkomen zeg, 1400 euro, mwoah. Huur 640, energie 100, eigen bijdrages WMO, ziekenfonds en dergelijke 200, speciale ziektekosten plm 300 (die dus niet meer “vergoed” worden). En nog wat gewone dingen. Oja, eten en kleding niet te vergeten.

Het was trouwens óók een PvdA-er die deze vereenvoudiging (eufemisme) van de belastingen in gang heeft gezet en de tarieven voor de hoogste inkomens heeft verlaagd: Willem Vermeend. De laagste inkomens niet hoor, die betalen nog gewoon hetzelfde tarief.

Met dank aan de sociaal-democraten, die heel wat mensen graag verder de stront in zullen duwen volgend jaar.

36 gedachten over “De echte cijfers over koopkrachtverlies van een WAO-er”

 1. Dit is de stapeling van kosten, die juist de koopkracht onderuit halen.
  Minder koopkracht is ook economisch verlies en meer werkloosheid.
  Hier legt u nu bloot waarom Nederland krimp kent.
  Mensen houden de hand op de knip zegt men.
  Maar het echte probleem is, mensen hebben minder koopkracht.
  Het is een hele goede zaak, dat dit eens duidelijk gemaakt wordt.

 2. @Le Roi danse, het lijkt ons verhaal wel.
  Met het enige verschil mijn partner krijgt geen WAO, geen WMO, geen PGB etc. Maar volgens jouw ben ik een doorgedraaide troll!

 3. @3 Le Roi danse, ons verhaal heb ik al vaak op deze site verteld. Het is ook te lezen op onze internetsite: http://www.sociaalnederland.info (is niet meer helemaal up to date.)
  Mijn partner is net weer uit het ziekenhuis, was opgenomen met een aderlijke bloeding in het rechter bovenbeen van meer dan 1,5 liter. In april heeft hij twee herseninfarcten en een hersenbloeding gehad waadoor hij halfzijdig verlamd is, niet meer goed kan spreken, niet meer kan lezen, schrijven etc. Hij heeft nog een cognitief vermogen van een kind van acht jaar. Ik heb hiervoor hulp gevraagd aan het groene kruis, de gemeente, het revalidatiecentrum etc. Ze kunnen (willen) allemaal niets doen, mijn partner moet alleen thuis blijven en ik moet noodgedwongen gaan werken. Hij is helemaal aan zijn lot overgelaten.
  Hij heeft bijna geen gevoel meer in zijn handen en voeten waardoor hij zich overal in snijdt. Hierbij gebruikt hij een hoge dosering bloedverdunners en medicatie voor het verlagen van de afweer. zoals je kunt begrijpen een gevaarlijke combinatie. De maximale hulp die we kunnen krijgen is vijf minuten per dag om te kijken of mijn partner nog in leven is. We hebben medicatie van €300 per maand die we zelf mogen betalen (buiten de andere medicatie, gelukkig betaald door het ziekenhuis van €2750/ 4 weken), en nog allerlei andere extra kosten. We zijn de laatste jaren elk jaar netto15% op achteruit gegaan. Dit komt ongeveer overeen met de bedragen die je ook opnoemde. We hebben totaal voor €6000 buitengewone lasten per jaar, deze vallen in 2014 grotendeels weg. Dit zijn dus heel leuke vooruitzichten, ik weet dus niet meer hoe ik het dan nog moet redden. Aan de andere kant hoop ik dan dat mijn partner deze ellende niet meer hoeft mee te maken. Ik hoop dat je begrijpt dat ik hier soms behoorlijk wanhopig, verdrietig en gefrustreerd van wordt.

 4. @4: Socned:

  Heb je je huisarts ingeschakeld voor zorg in natura? Als jij moet werken hebben jullie recht op hulp.

  Jan, die hier deze site bezoekt, weet veel méér van PGB’s. Ik heb hulp van de WMO.

  Ja, ik begrijp zeker dat je hier ellendig van bent. Waar ik de laatste keer over viel, is dat je het had over al die mensen met PGB’s die ze zouden gebruiken voor tv’s en vakanties enzo.

  Als je zelf in de ellende zit, kan je beter naar die plekken “trappen” waar het hoort, en niet naar anderen die ook hulp nodig hebben, of het domme volk nalullen dat het ook almaar heeft over die flatscreens in iedere kamer enzo.

  Zoek hulp via je huiarts of longarts. Heel veel sterkte, en het spijt me dat ik je een trol noemde. Het gaat wat ver om op deze site verder te praten over jullie situatie denk ik, maar de site die je gaf maakt veel duidelijk.

 5. @5 Le Roi danse, we hebben dit ook al geprobeerd. De huisarts had geen oor naar ons verhaal. Zijn conclusie na vijf minuten was “Helaas, voor jullie zullen altijd alle deuren gesloten blijven”. Verder kon hij ons geen hulp bieden. Dit is nog de beste huisarts die we in Roermond konden krijgen!
  Over de PGB’s heb je volkomen gelijk, ik heb mij laten opfokken door de artikelen die in de kranten en op internet te lezen zijn .In deze artikelen worden de PGB-houders vaak zwart gemaakt. Natuurlijk is het ook afgunst van mijn kant, waarom hun wel en wij niet..

  Ps. tevens heb iwe ook geprobeerd een CIZ indicatie te krijgen. Dit is bij een telefoongesprek gebleven met drie vragen: kan hij zich aankleden, wassen en eten.
  De aandoeningen, handicaps, de 40 tabletten per dag etc. waren niet interresant.

 6. @ 4 en 6 Ik zal je site morgen doorlezen en mocht ik nog een idee hebben om je verder te helpen zal ik het je via contact laten weten.

 7. @6: Socned:

  Ik heb een groot deel van jouw/jullie site gelezen, en ik sta nergens van te kijken..Breek mijn bek niet open over wat ik voor soortgelijks mee heb gemaakt, tot aan het naast zich neerleggen door het GAK en UWV van uitspraken van de centrale Raad van Beroep aan toe.

  @7: Jan:

  Graag, wat ik er zo van lees is het een groot drama…
  Eventueel kunnen mail-adressen inderdaad uitgewisseld worden via contact bovenaan deze site, ik denk dat JvdH als jullie dat alletwee willen vast wel doet.

 8. @4
  Hebt u al eens contact gezocht met politieke partijen ?
  Ik denk dat Renske Leijten ( SP ) hier wel eens meer van zou willen weten.

 9. Beste allemaal,

  Ik heb aan dhr. Rutte de vraag laten stellen via de krant tijdens de verkiezingsdebatten “Wat is volgens u een mensenleven waard, dit omdat steeds meer medicatie die levensreddend is niet meer vergoed wordt.” Hij antwoordde hierop “Ik kan u hierop geen antwoord geven, echter alle medicatie die werkt wordt in Nederland vergoed”. Mijn conclusie hieruit is dat we absoluut niets van hem hoeven te verwachten, hij liegt als hij de mond open doet. Ik verwacht inderdaad veel meer van de linkse partijen omdat deze een heel stuk socialer zijn. Op de site van Paul Ulenbelt (toen deze nog actief was) heb ik ook mijn verhaal verteld en naar onze site gewezen. Geen enkele reactie gekregen van andere leden ook niet van Paul. Ik heb vaker vragen gesteld op de sites van de politieke partijen etc. Ze vinden de situatie altijd heel erg triest en wensen ons veel sterkte, daar schieten we dus ook niets mee op.
  Bedankt allemaal dat jullie hier jullie energie willen insteken, misschien komt iemand van jullie met een idee waar ik nog niet aan gedacht heb. Ik heb nog altijd een beetje hoop dat alles tot een goed einde komt.

 10. @15, Jan, heel hartelijk dank voor de e-mail. We proberen via het maatschappelijk werk van het revalidatiecentrum waar mijn partner 4 maanden revalidatie therapie gekregen heeft een CIZ indicatie aan te vragen. Mijn partner kan dan dagopvang krijgen voor enkele dagen per week. Door nieuwe ziekenhuis opnames is hier de laatste maanden echter niets van terechtgekomen. Tevens moet mijn partner dit natuurlijk ook zelf willen. Wanneer dit alles goed loopt hebben we een begin gemaakt en is het misschien makkelijker om de andere problemen ook op te lossen. Ik heb jouw e-mail opgeslagen op mijn PC en ga er zeker verder gebruik van maken.

 11. Een indrukwekkend verhaal om te lezen, het is niet mijn bedoeling om de feestdagen voor iemand te verknallen maar het wordt nog erger.

  2014. de vergoeding in het kader van de Wtcg verdwijnt scheelt 154 tot 515 euro per jaar.De rekeningen van de Awbz- Wmo worden 30% hoger, de korting verdwijnt.

  Compensatie eigen risico wordt afgeschaft.

  Alle nog bestaande aftrekposten voor ziektekosten verdwijnen.

  Vanaf 2014 geen huishoudelijke hulp meer enkel nog betaald ( gedeeltelijk) voor de echte minima.

  De vergoedingen voor dagbestedingen verdwijnen, de taxivergoedingen voor de reis naar de dagopvang worden in de meeste gevallen volgend jaar al geschrapt.

  En dan vergeet ik er wellicht nog, de geïnteresseerde kan terecht op de web-site van het Ango, daar staat alles op een rij.

  Ondanks mijn sympathie voor de Sp vrees ik dat ze u niet kunnen helpen, er zit een meerderheids kabinet met jawel de Pvda en die maken nu de wetten.

 12. @17: Gerard:

  Het wordt inderdaad veel erger ja. Ik heb me nu alleen beperkt tot cijfertjes die ik zwart op wit heb in de vorm van de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2012.

  Met de SP heb ik al diverse keren contact gehad, bewijsstukken meegeleverd, maar er is nooit iets mee gedaan. Het ging daarbij niet alleen over mezelf, maar over een tiental mensen met Cystic-Fibrosis die in hetzelfde schuitje zitten.

 13. @18
  Het gaat erom , dat de SP deze gegevens verzameld, en zo een dossier opbouwd.
  Dan kunnen ze met de dossiers pleiten voor aanpassing.
  Pas als een behoorlijke groep bewezen getroffen worden, hebben ze kans van slagen.
  Ze zitten in de oppositie, en dan moet je meerderheden zien te krijgen.
  Daarom is het belangrijk dat al deze dossiers naar de SP gaan.

 14. Het is mij eigenlijk een raadsel waarom dit niet meer leeft onder de mensen, een leven als gehandicapte of chronisch zieke kan iedereen overkomen.

  Een kennis van mij, eens succesvol vertegenwoordiger met een normaal salaris maar wel hoge provisie en onkosten vergoeding ( telt dus niet mee voor een evt uitkering ) maakte na een lange drukke dag een stuurfout en zit nu in een rolstoel met weinig of geen toekomstperspectief, deze man heeft spijt dat hij tijdens zijn productieve en financieel goede leven eigenlijk nooit nadacht over deze materie, zoals trouwens de meeste gezonde valide mensen.
  Ik vrees dat dit land weer terug gaat naar de tijd van vroeger toen het enige recht van deze mensen het zitten voor het raam was en dat op armoede niveau.

  Het ergste is waarschijnlijk dat een groot deel van de voor deze groep beschikbare gelden opgaat aan duurbetaalde burocratie, we denken bv alleen maar aan het Ciz, Cak en de diverse steeds terug komende keuringen een heel leger overbodige ambtenaren en pseudoambtenaren moet ook uit de pot betaald worden.

  Ik zelf prijs me met een zeer goede gezondheid maar ken de problematiek van dichtbij, het gekke is dat de bezuinigingen weinig of niets te maken hebben met de huidige crisis want vanaf Balkenende 1 werd het elk jaar al minder, ook in de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden.

 15. @20: Gerard:

  Gehandicapten en ouderen bijvoorbeeld zijn een last, want niet meer productief voor het kapitalistische systeem. Daarbij kunnen ze niet in opstand komen, dus het is een makkelijke prooi. Ik denk en vrees dat het zo simpel is.

 16. @22:

  In mijn utopische droomwereldje, waar mensen zorgzaam zijn, om elkaar geven, waar dieren een plaatsje hebben, waar het milieu weer goed is, en waar het niet eeuwig en altijd over dat rotgeld gaat.

  Dus, LRD, slaap maar lekker door, droom maar fijn. Toch blijf ik tot de laatste snik hoop hebben Amstel, zonder die hoop heb ik nooit kunnen leven, jij wel?

 17. The Ballad of Narayama
  Het morele dilemma verfilmt

  The Ballad of Narayama is a 1958 Japanese drama film directed by Keisuke Kinoshita. It is based on the book Men of Tohoku by Shichiro Fukuzawa. The film explores the practice of ubasute.

  The film takes place in a traditional Japanese village, with no particular reference to a time period (roughly 19th century). It is a timeless fable concerning moral lessons derived from the life of the main character Orin, an elderly woman, 69 years of age

  There is a 1983 remake of the film, directed by Shohei Imamura.

 18. Heb zelf een chronische aandoening. Heb het maximum dagloon van 10 jaar geleden+WAO gat uitkering. Kon in het verleden veel fiscaal aftrekken. Met de hypotheekrente aftrek was mijn fiscaal loon nul. Mijn vrouw verdient wel redelijk en kon dus nog meer aftrekken.

  Nu 2012 is het fiscale loon fors toegenomen de kinderen krijgen geen aanvullende beurs en ik nu geen zorgtoeslag meer. Kreeg pas de wtcg vergoeding van ruim 500 euri en mijn dochter kreeg ook iets van 300 euro.

  Hebben we dat nodig? NEE, want we kunnen nog steeds sparen en op vakantie.

  Alleen wat minder dan vroeger ……. ERG …… welnee dus!!!!!!!

 19. Beste Drs. P. We zijn allemaal heel erg blij voor u dat u het zo goed hebt samen met uw werkende partner. Ik hoop dat ze buiiten centjes verdienen ook heel erg lief voor u is en dat uw dochter een aardige meid is die straks met een geweldige vent thuiskomt en uw veel kleinkinderen mag schenken.

 20. @28: Drs. P.:

  Geef je het toch aan Lena, je moeder? Die klaagde onlangs dat ze geen zorg meer kon krijgen na alles wat ze had betaald in haar leven , of aan Pr1ns , je alter-ego.

  Je moeder Lena schreef namelijk:

  [ Ik hoop dat ik euthanasie kan krijgen op het moment dat ik zorg nodig heb, anders wordt het eind van mijn leven onnodige een lijdensweg]

  Dat ga je haar toch niet aandoen hè?

  Rare kletsmajoor.

 21. @32 Amstel Mooie film. Wat vind jij het morele dilemma? Vond Spring Summer Winter en Fall wel zo ontspannend ; )

 22. De lusten zijn gedaald de afgelopen 30 jaar en de lasten fors verhoogd.
  Ook de veredelde arbeider, de ambtenaar, is gekielhaald.
  Ik was semi-ambtenaar en had het prima naar mijn zin.
  De nieuwe zorgverzekering bestond nog niet.

  Alles zou beter worden.
  Wat hebben wij dat andere landen niet hebben opdat ze hier hun geluk komen beproeven.

  De PvdA investeert alleen nog maar in armoede.
  En ze hebben daarin een goede keuze gemaakt samen met de VVD.

  De PvdA voert al jaren kampagne om het kommunisme voor velen uit te voeren en profiteren daar nu de vruchten van.

 23. @34″De PvdA voert al jaren kampagne om het kommunisme voor velen uit te voeren en profiteren daar nu de vruchten van. ” en geef daar dan een voorbeelden van , ipv Borreltafelpraat van rond de uitrarechtse tafel te brabbelen ??

 24. @SocNed Ik heb misschien een idee voor jullie.

  Wij hebben hier in Z’meer een SP hulpdienst, zij weten in veel gevallen de wegen die je kan bewandelen.
  Wij hebben deze hulpdienst een keer ingeschakeld vanwege dat ik uit de WAO werd geschopt. Terwijl ik hartpatiënt ben en het toen heel slecht met me ging.

  Zij gaf ons de handvatten waar we iets mee konden.
  Kijk dus in je woonplaats of er zo’n hulpdienst is.

  Sterkte en succes.

Reacties zijn gesloten.