26 gedachten over “De werkelijkheid van Rosenthal”

 1. Half het CIDI hangt al weer gillend onder die Column .. Hulspas word natuurlijk Racist en anti Semiet genoemd ..

 2. Ik heb werkelijk nog nooit zo’n eenzijdig belicht stuk, met zelfs historische onjuistheden, gelezen als van Hulspas. Het is duidelijk een stuk dat men preken voor eigen parochie kan noemen.

  De tweestatenoplossing hebben de Britten niet snel even uit in 1946 bedacht, maar al ver voor WOII in de 20’er jaren. Het was een complex plan, met voor de Palestijnen een eigen staat en voor de joden een eigen staat, plus een stuk grond dat beide partijen uit elkaar moest houden en dat bemand zou worden door de Volkenbond (de vooroorlogse VN)
  De Palestijnen weigerden een tweestatenoplossing, en hebben in de jaren daarna honderden bloedige aanslagen op joodse enclaves gepleegd. Dat die zich op een gegeven moment zijn gaan verdedigen is niet zo raar lijkt mij.

  De bezette gebieden zijn ontstaan doordat de Arabieren het jonge Israël van één dag oud met een leger van bijna 24.000 man aanvielen op 15 mei 1948. Die zelf begonnen oorlog verloren ze, en Israël nam toen veroverd gebied in. Is dat zo raar? Duitsland is na de oorlog ook veel gebied kwijtgeraakt.
  Verliezers van oorlogen raken gebied kwijt, dat is altijd en eeuwig zo. Ook de Palestijnen. Het is geen bezet gebied, het is Israël. Of is het Duitse gebied in Polen, Frankrijk en de Baltische staten ook bezet gebied? Nee dus.

 3. 14-5-1948 Schreef:

  Die zelf begonnen oorlog verloren ze, en Israël nam toen veroverd gebied in. Is dat zo raar?

  Als je vervolgens de bevolking deporteert, dan is raar niet helemaal het juiste woord. Internationaal recht verbiedt dat, ook in oorlogssituaties.

 4. Zelf zie ik er nu niet bepaald een ‘onhandige manoeuvre van Uri Rosenthal’ in en maar eerder, zoals trouwens iedere enigszins in de politiek ingewijde weet, dé stellingname van Wilders. Het is één van de punten waar Wilders het meest waarde aan hecht en laat mooi zien wie zijn werkelijke financiers zijn.

  Voor deze Wilders regering bestaat het buitenland alleen maar uit Israël, het belang van laatstgenoemd land gaat zelfs vóór het Nederlands belang; wat wij hier besparen zou moeten worden afgedragen aan de PVV Heilstaat zo lijkt het…

  Wie herinnert zich immers niet het PVV voorstel dat Nederland zou moeten opdraaien voor financiering van een hogesnelheidslijn tussen Jeruzalem en Tel Aviv..?

  Rosenthal begreep ter elfder ure dat dat (voorlopig?) een deur te ver was en hij dat dat (nog?) niet kon maken maar wanneer het aan de partij van Henk en Ingrid had gelegen zou Nederland nu de zionisten hebben gefinancierd.

  Het zou beter zijn in ’t vervolg de namen Henk en Ingrid te vervangen door Abraham en Sara of soortgelijk. Het zou de eerlijkheid die de PVV pretendeert te verkopen zéér ten goede komen.

 5. Na WOII zijn er letterlijk miljoenen Duitsers gedeporteerd uit de verloren gebieden, en geen haan die ernaar kraaide. Er zijn er in de door de Sovjet-Unie bezette gebieden 3 miljoen vermist geraakt waar nooit meer iets is van vernomen.
  Verliezers verliezen, daarom is verliezen zo rot. Zeker als je zelf begint, en uiteindelijk niet de sterkste blijkt te zijn.

  De Palestijnen zijn niet gedeporteerd. De kleine aantallen die dienden te vertrekken, waren lieden die weigerden te verklaren dat ze geen aanslagen meer zouden plegen op Israëlische burgerdoelen.

  Trouwens, 10% van het landoppervlak van het oorspronkelijke Israël voordat ze werden aangevallen door een zwaar bewapend Arabisch leger terwijl ze zelf alleen handvuurwapens hadden, was al ver vóór WOII in handen van Joden doordat die Joden dat land (toen woestijn!) voor zeer veel geld GEKOCHT hadden van Arabische leiders! De joden zijn het land gaan exploiteren door het te bewerken en er functioneel mee om te gaan. Dat is de oorsprong van de kibboetsim.
  Vanaf het moment dat dit land winst begon op te leveren, na een aantal jaren hard werk, eisten de verkopers van het land een deel van die winsten op. Dat werd vanzelfsprekend geweigerd, en daarna zijn de aanslagen begonnen.

  Het is allemaal heel banaal,vulgair en ordinair begonnen uit geldzucht van een aantal Palestijnse leiders. Niet meer, en niet minder.

 6. Hoewel ik het niet noodzakelijkerwijze eens ben met de huidige joods-palastijnse situatie, is het historische beeld dat 1948 schetst correct. Echter in de periode dat de joodse kolonisten het land (1900 – 1920) kochten, was Palestina ook al bezet. Namelijk door de Turken. Men kocht het land dus niet van Arabische maar van de Turkse machthebbers. Leiders vind ik in deze context iets teveel eer!

  Neemt niet weg, nogmaals, dat de methoden die Israel nu denkt te moeten hanteren even inhumaan zijn als die aan welke ze zelf eeuwenlang zijn blootgesteld.

  Men zou denken dat er iets geleerd zou zijn. Helaas niet het geval. Maar dat is niet alleen voor de Israëli’s het geval.

 7. 14-5-1948 Schreef:

  Ik heb werkelijk nog nooit zo’n eenzijdig belicht stuk, met zelfs historische onjuistheden, gelezen als van Hulspas. Het is duidelijk een stuk dat men preken voor eigen parochie kan noemen.

  Graag meer van zulke stukken, als tegenwicht tegen Zioproppers die overal voor eigen parochie preken waar men kritiek heeft op hun minderwaardige goedpraten van apartheid en homicide op Palestijnen.
  En laten we Hamas nog eens opnieuw bekijken, die kan nooit zo erg zijn als wordt geschetst door de Zio’s en ziofielen. Is toch immers gekózen? En volgens mij is zelfs Gretta Duisenberg niet zo’n enge vrouw als wordt beweerd
  door het hasbaraclubje en hun glibberige lobbies. 😉

 8. Inderdaad en correct, de term leiders wat betreft de Palestijnen gaat in deze context iets te ver. De Turken waren de machthebbers. Dat laat niet onverlet dat de Palestijnse landeigenaren, die het land bezaten vanuit hun sjeik zijn, het land zelf uit naam van hun stam graag verkochten aan de joden. Voor dat land is zeer veel betaald, het verkopen van droge zandgrond leverde de Palestijnen geen windeieren…
  Dit waren rechtsgeldige verkopen onder de toen heersende Turkse wetgeving. De Turken waren machthebbers, en hun wetten waren voor bijvoorbeeld landverkoop heel gewone reguliere wetten. Dat de Ottomanen de machthebbers waren, wetgevers en overheid dus, wil natuurlijk niet zeggen dat de onderdanen geen bezit hadden. Wij hebben ook bezit, ondanks dat er machthebbers zijn in ons land.

  @Joke Mizée: heb je wel het hele door jou aangehaalde artikel gelezen?
  Lydda en Ramla zijn op een gegeven moment door de joodse strijdkrachten op de Arabische agressor veroverd mbv wapens die op die agressor waren veroverd. Enkele dagen na de strijd klonk er ineens mitrailleurvuur, en de bewoners van die twee stadjes interpreteerden dat als een massale aanval van de Arabische strijdkrachten op de kleine joodse legermacht van rond de 400 man.
  De bewoners van die stadjes grepen naar de wapenen, en begonnen vanuit de gedachte dat de joden nu verslagen en verjaagd zouden worden, massaal op de joodse strijdkrachten te schieten. Helaas voor de inwoners van die stadjes was het geen massale Arabische aanval, doch waren er slechts twee gepantserde wagens die een aanvalletje waagden. Dat mislukte natuurlijk.
  Voor de joden was duidelijk wat ze te verwachten hadden, en om gewapend verzet op voorhand te breken zijn inderdaad op last van de joodse leiders uit beide stadjes toen meerderheden van de bevolking deporteerd. Maar vóór die deportatie waren er al duizenden Palestijnen zelf snel uit die stadjes vertrokken, uit angst voor gewelddadige represailles van de joden!

  Alle verhalen kennen twee kanten, ook het Joden vs Palestijnen verhaal. De neiging van de laatste twee decennia, het zomaar rücksichtslos opnemen voor de Palestijnen (waar links Nederland eerst juist fel achter Israël stond) komt voornamelijk door gebrek aan kennis van het ontstaan van dit conflict, én door zéér goede Palestijnse propaganda die daar intelligent gebruik van maakt.

 9. @9

  De joodse terreur door o.m. kolonisten is werkelijk misselijkmakend. Terrorisme moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Laten we beginnen met de joodse haatbaarden die onder toeziend oog van de Israëlische politie en IDF olijfbomen met de kettingzaag kapot maken, irrigatiesystemen vernielen en voor de lol op Palestijnse burgers schieten alsof het een computerspel is. Ongestraft.

  Door de corrupte en racistische Israëlische politiek is het land vervallen tot een schurkenstaat. Saddam Hoessein is geëindigd aan de galg. Dat lot zou ook passend zijn voor Bibi en zijn criminele kongsi

 10. 14-5-1948 Schreef:

  …het zomaar rücksichtslos opnemen voor de Palestijnen (waar links Nederland eerst juist fel achter Israël stond) komt voornamelijk door gebrek aan kennis van het ontstaan van dit conflict, én door zéér goede Palestijnse propaganda die daar intelligent gebruik van maakt.

  Ach gut…

  Toen ‘links’ achter Israël stond was het dus uitstekend ingelicht en bezat het de juiste kennis over het ontstaan van het conflict maar de laatste twee decennia is ‘links’ kennelijk dom geworden en van alle zinnige kennis verstoken…

  …en waar kan ik kennis nemen van die ‘zeer goede Palestijnse propaganda die daar intelligent gebruik van maakt’….??

  Wat een onzin.

  Israël heeft zelfs een volledige ‘hasbara-fabriek’ die 365 dagen per jaar en 24 uur per dag in productie is. Geen website waarin het woord Israël voorkomt is veilig voor haar propaganda…

  Uit de reacties die ik van jou hand lees maak ik op dat jij daar tot het productie-personeel behoort…

 11. 14-5-1948 Schreef:

  De Palestijnen zijn niet gedeporteerd.

  U komt hier aanzetten met de zogenaamde ‘oude geschiedenis’ ook wel genoemd ‘hasbarah’, een mythe die niets met de werkelijkheid van destijds te maken heeft en al lang is ingehaald door onderzoek van ‘de nieuwe historici’ zoals Ilan Pappé.

  Het zou me wat waard zijn wanneer we hier op krapuul verschoond zouden kunnen blijven van vooringenomen meningen en propaganda waarmee de rest van de Hollandse media op dagelijkse basis wordt besmet.

 12. “Darwin”

  In de wetenschap dat darwinisten nooit bij een orthodox geloof zullen gaan shoppen om bevestiging van zijn wet, is het idioot dat een orthodox gelovige rechten op een land of delen ervan wil ontlenen aan het darwinisme. Het darwinisme is volledig geïntegreerd in de bondgenootschap van de wereldgemeenschap in de VN. De Verenigde Naties die de precieze grensen heeft afgebakend waaraan Israel zich te houden heeft. Op dezelfde darwinistische grondslag berust het recht van het Israel-USA bondgenootschap. Dat zich volledig aan de afbakening van de grenzen door de VN heeft te houden.

  Zo zij zulks niet doen zullen zij door dezelfde Verenigde Naties geklassificeerd moeten worden als schurkenstaten. Die rechtmatigheid begint nu eindelijk, alle oorlogsellende en bloedvergieten die erom is geschiedt overbodig makend, rechtens door de wereldgemeenschap voorzichtig te worden geïmplementeerd. Voorzichtig omdat je nooit weet wat orthodoxe gelovigen met massavernietigingswapens in hun bezit voor kamikaze plannetjes uitbroeden.

  Het zal niet voor het eerst zijn dat een sekte hun gekte uitleeft in massazelfmoord. Massamoord met behulp van kernwapens, met Depleted Uranium projectielen en White Fosfor en dergelijke hebben we al in Gaza als collectieve straf door Israel zien toedienen omdat de Gazanen in vrijeverkiezingen voor Hamas kozen, is van een geheel andere en totaal onacceptabele orde.

 13. @9: Nogmaals: collectieve repressailles op burgerbevolking zijn nooit toegestaan – ook niet in oorlogstijd. Dat staat in alle relevante verdragen, zoals de Conventie van Geneve. Als jij daar anders over denkt dan kan je, als je consequent bent, de terreur van Palestijnse kant ook niet veroordelen. Internationale organisaties proberen momenteel het geweld van beide zijden aan de kaak te stellen, maar mensen zoals jij zijn pas tevreden bij eenzijdige veroordeling ten voordele van Israel.

 14. Dit onderwerp verveelt ook nooit he, gewoon een ander artikeltje plaatsen en de hele anti-Israel riedel wordt opnieuw afgedraaid door de zelfde mensen. Get a life…. Of maak je eens boos over mensen die echt lijden onder onderdrukking en armoede (zoals 500 miljoen vrouwen en 10 miljoen homo’s in Islamitische landen, hongerende mensen in Afrika, etc)

 15. Als er een volk is dat het volste recht heeft om de internationale rechtsorde te wantrouwen dat is het wel het Israelische volk. De laatste keer dat ze daarop vertrouwden werden er 6 miljoen vermoord.
  Nee, dan neem je voortaan je eigen lot in handen.

 16. Klaas van K Schreef:

  Dit onderwerp verveelt ook nooit he, gewoon een ander artikeltje plaatsen en de hele anti-Israel riedel wordt opnieuw afgedraaid door de zelfde mensen.

  Off-topic geneuzel zoals van jou verveelt wel degelijk! Men schrijft hier wat men wil over jouw favoriete landje. Meningsvrijheid hè?
  Ik snap trouwens niet dat je blijft lezen en reageren als jij je zo ergert aan `dezelfde mensen’ wat zowat je mantra aan het worden is. Of moet je hier zijn voor je baas?
  Als zeurpiet over andersdenkenden ben je een roepende in de woestijn.

 17. Liera Schreef:

  Als er een volk is dat het volste recht heeft om de internationale rechtsorde te wantrouwen dat is het wel het Israelische volk.

  Volgens mij hebben Palestijnen het meeste recht om de internationale rechtsorde te wantrouwen, zelfs hun gekozen Hamasregering mag niet deugen van het zg. Westen, maar het apartheidsregime van hun onderdrukkers, naar voormalig zuidafrikaans model, is wel okee. Wat een hypocrisie!
  Daar móet over geschreven blijven worden nu heiligeland-fanatici andersdenkenden steeds brutaler trachten te muilkorven. Ziofilie mag wat mij betreft best, mits men anderen er niet mee opzadelt.

 18. @21

  er is een groot verschil tussen vrijheid van meningsuiting en een meningsverschil hebben

  ga preken voor eigen parochie, met je PVV retoriek en het historisch besef van Wim Kortenoeven zal de haat die jij zaait in vruchtbare aarde vallen bij Henk & Ingrid en het CIDI

 19. @22

  ik dacht dat jij geen tijd had?

  waar ben ik aan het schelden en tieren? en zelfs als dat zo zou zijn dan valt dat onder mijn vrijheid van meningsuiting die je mij kennelijk niet gunt

 20. Liera Schreef:

  Kaaskop, kun je nog iets anders dan schelden en tieren ?

  Persoonlijk is me nimmer opgevallen dat Kaaskop zou `schelden & tieren’.
  En dat meningsvrijheid gúnnen in #21 is een kwestie van wat het onderwerp is: racisme, xenofobie, etnocentrisme en het beoefenen van `framing’ en propaganda vallen m.i. niet onder een maatschappelijk breed geaccepteerde mening, en dienen derhalve, als zijnde randverschijnselen van de publieke opinie, niet onbeantwoord te blijven op een progressief platvorm waar zelfs ultrarechtse elementen hun zegje mogen doen.

 21. Nou kan mijn bijdrage #13 redelijk op zichzelfstaand duiden wat het duidt. Maar het was een reactie op een bijdrage van een ander die of gewijzigd of verwijderd is. Is toch jammer dat hiermee het aan het daglicht brengen van het sociaal darwinistische racisme van die reaguurder in de prullebak is verdwenen. Als er geëdit wordt werd dit toch altijd gemeld? Mede omdat die reaguurder even zo lustig en onverantwoordelijk verder gaat met zijn manipulerende PR in het nadeel van Palestina zou ik het toch op prijs stellen als de redactie dit niet zonder vermelding deed. Het kan ook nog zo zijn dat die racistische tekst werd teruggenomen. Allemaal tot je dienst. Maar zuiver discussiëren is iets anders. Dan heb ik wel iets beters te doen.

Reacties zijn gesloten.