De veenbrand van de Noordpool die verder broeikasgas vrijmaakt

Turf was nog niet heel lang geleden brandstof: het hoogveen van Groningen, Drenthe, Friesland en De Peel is er grotendeels voor weggegraven. Het laagveen van Holland en Utrecht leverde heel wat meren op als resultaat, met als belangrijkste en gevaarlijkste het Haarlemmer/Leidsemeer. Nederland is weggegraven voor brandstof die geld in het laatje bracht.

Turf is ruim voorradig in de noordelijke poolstreken. Normaalgesproken is het veen sterk vochthoudend, maar door de opwarming is het dat niet meer. En dus brandt het veen en het er in vastgelegde koolstof van vele eeuwen komt vrij. Om meer branden mogelijk te maken. De terugkoppeling van de gevolgen van klimaatverandering. Uiteraard dragen de branden zelf ook bij aan het broeikaseffect.
In steden in Siberië hangen rookwolken die het ademen in toenemende mate bemoeilijken. Een petitie die vraagt om de noodtoestand is grootschalig getekend.

– Naar berichtgeving op VICE