De strijd tegen de Islam met Israel als front

“De Palestijnen geloven -en dat is de natuur van de Islam- dat Israël hun land is en dat ze het kunnen bestrijden door de niet-Moslims in het Westen aan te vallen. De strijd tegen Israël is een strijd tegen ons. Wij zijn Israël.” (powned)

Hij was bijna in de vergetelheid geraakt, maar voor de oplettende krapuullezer komt dit bekend voor. Dit is namelijk een van de programmapunten van de PVV.  (pag. 41)

Israël is een weergaloos succes. Geboren in het donkerste moment van de twintigste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de jihad opvangt. Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt, dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.

Wilders is dus nog steeds in oorlog met de Islam en hij ziet Israël als front. Ben benieuwd hoe zijn gedogers dat dan weer zien. Gedogen zij ook een oorlog in Israël? Gedogen zij ook dat alle Palestijnen Israël uit gejaagd worden en dat Jordanie voortaan Palestina heet? En gaan die gedogers ook naar het front vertrekken?

29 gedachten over “De strijd tegen de Islam met Israel als front”

 1. De PVV is niet zo snugger als ze Israël willen gebruiken als bewijs dat de Islam zo’n groot gevaar is. In Israël kunnen Moslims tal van zaken regelen onder Sharia recht. Een samenleving kan dus blijkbaar een weergaloos succes zijn als Moslims zoveel ruimte krijgen. Een samenleving kan een theocratie zijn en toch een centrum zijn van technologische vooruitgang. Je kan dus Joodse, Christelijke en Islamitische theocratiën combineren met Democratie Westerse stijl.

  Pim Fortuyn was nog zo nuchter om het Israelisch-Palestijns conflict een etnisch conflict over grondgebied te noemen. Religie geeft dat conflict scherpere kantjes maar het is en blijft een territoriaal geschil. Israël is helemaal niet in oorlog met de Islam. De Israëli’s eisen stukken land op en wonen op stukken land die de Palestijnen en Israëls buurlanden ook willen hebben.

  De Palestijnen zijn boos omdat ze bezet zijn en de Israëlische overheid hun bewegingsvrijheid aanzienlijk beperkt. Net als de mensen in de West-Sahara, Koerdistan, Cyprus, Tibet, Oeigoerië, Atjeh, de Molukken etc.

 2. Tot 1948 was Jordanie (deel van) Palestina. Dus de bewering is niet zo gek.

  Sterker nog, het werd als Transjordanie – dus het gedeelte aan de andere kant van de Jordaan – aangewezen als het Arabische deel van Palestina. Dit is 77% van het grondgebied van het oorspronkelijke mandaatgebied Palestina.
  Dat was in de mandaatopdracht van de Volkerenbond in 1922 bestemd was als nationaal Joods tehuis.

 3. # Ja Nederland is ook ooit Spaans, Frans en Duits grondgebied geweest, zo lust ik er nog wel een paar.

 4. # Likoed Nederland,

  Vraagje: Is Israël in oorlog met de Islam volgens het officiële partijstandpunt van Likoed?

  Zo nee, wordt het dan niet eens tijd om te protesteren dat Wilders Israël bij zijn oorlog tegen de Islam probeert te betrekken?

  Het lijkt mij hoog tijd dat Israëlische politici en diplomaten gaan verklaren dat Wilders absoluut niet voor Israël spreekt.

 5. @3
  Hoe konden de regeringen van Groot-Brittannië en Frankrijk buiten de bewoners van deze gebieden om deze even aanbieden aan mensen die er helemaal niet woonden?

  Heeft u in het geheel geen schaamtegevoel?
  Psalm 4:5

 6. @7 Sofia van der Linde

  Dat zijn interessante en terechte vragen.

  Is Israel in strijd met de Islam? Nee. Echter, veel islamieten laten zich wel door religie motiveren in hun antisemitisme en anti-Israel houding. Zie bijvoorbeeld de boeken van Ayaan Hirsi Ali, die in Islamitische landen is opgegroeid. Treffend beschrijft zij hoe in Saoedi-Arabie dat over alles wat er maar fout gaat, wordt gezegd dat het de schuld is van de Joden. Dit terwijl er geeneens Joden (mogen) wonen. Voor echte vrede zal hier dus wel iets in moeten veranderen.

  Spreekt Wilders voor Israel? Nee. Zijn standpunt tegen een Palestijnse staat gaat verder dan dat van de Israelische regering en Likoed.
  Want premier/partijleider Netanjahoe heeft zich in 2009 bereid verklaard om te onderhandelen met als einddoel twee staten die in vrede naast elkaar bestaan. Hij heeft destijds ook om de onderhandelingen te vergemakkelijken een eenzijdige concessie gedaan, een bouwstop van tien maanden.
  Helaas kwamen de Palestijnen desondanks niet opdagen bij de onderhandelingstafel.

 7. #9 Likoed Nederland

  Bedankt voor je antwoord. Ik hoop dat de Israëlische regering binnenkort officieel communiceert dat Wilders moet ophouden met voor Israël te spreken.

  Zolang dat niet gebeurd kunnen zowel voor als tegenstanders van Israël gaan veronderstellen dat Wilders wel degelijk als verkapte vertegenwoordiger van Israël aan het woord is.

 8. @1
  “West-Sahara, Koerdistan, Cyprus, Tibet, Oeigoerië, Atjeh, de Molukken etc.”

  De bovengneoemde gebieden zijn genannexeerd, dat is met de Gaza en de Westbank nooit gebeurd. Sommige van de boven genoemde gebieden zoals Atjeh, Koerdistan en de Molukken waren integraal deel van de kolonie die onafhankelijk is geworden en zijn eigenlijk nooit genannaxeerd. geweest.
  Als Israel wel de Gazestrook en de Westbank geannexeerd zou hebben, dan hadden ze de plaatselijke bevolking de Israelische nationaliteit moeten geven en zou Israel nu 50/50 Joods/Arabisch zijn geweest. De kolonisatie van Westbak en Gaza is een flagrante strijd met het internationaal: bezette gebieden mogen niet gekoloniseerd worden.

  Al in 1923 werd het mandaatgebied door de Britten bestuurlijk opgesplitst in tweeën : Tansjordanie (met zijn eigen emir) en Palestina. De Britten hadden (geheel eenzijdig, zonder de lokale bevolking te raadplegen, pure achterkamerpolitiek) de Zionisten een Joods nationaal tehuis (vrije vage term overigens, geen staat dus) beloofd: de Balfour-declaration die in 1922 werd opgenomen in het mandaat. Echter het Joods nationaal tehuis mocht de rechten van de lokale bevolking niet schaden.

 9. Likoed Nederland Schreef:

  Is Israel in strijd met de Islam? Nee. Echter, veel islamieten laten zich wel door religie motiveren in hun antisemitisme en anti-Israel houding. Zie bijvoorbeeld de boeken van Ayaan Hirsi Ali, die in Islamitische landen is opgegroeid. Treffend beschrijft zij hoe in Saoedi-Arabie dat over alles wat er maar fout gaat, wordt gezegd dat het de schuld is van de Joden. Dit terwijl er geeneens Joden (mogen) wonen. Voor echte vrede zal hier dus wel iets in moeten veranderen.

  Weer typische Likoed bullshit .. Joden zijn in alle Moslimlanden een groot onderdeel van de bevolking geweest en zelfs heden ten dage zijn er nog complete Joodse dorpen in Marokko .. De Zionistische bezetting van Palestina en de moordpartijen op de rechtmatige bevolking samen met het feit dat zoveel Joden zich lieten indentificeren met het zgn “israel” is wat veel kwaad bloed heeft gezet .. Om te toen ontstane Jodenhaat te verdedigen gebruikte men in de Arabische wereld zelfs Westerse anti Joodse geschriften want een eigen verzameling anti Joodse poliemieken ontbreekt … Het op het geloof werpen is een absurditeit , Islaam heeft als religie een veel betere geschiedenis tav het Jodendom dan het Christendom …

  Hirshi Ali Quoten als bron over de Islaam ??? Ze heeft er van haar 6 tot 7e in Arabië gewoont , maar ze weet nog precies hoe iedereen daar sprak …. Als zij trouwens een legitime bron is dan zal Stella Kübler ( http://en.wikipedia.org/wiki/Stella_K%C3%BCbler ) wel voor de Joden hebben mogen spreken ???

  Netanjahoe wil onderhandelen .. alleen natuurlijk met de tamme palestijn Abbas ,, en hij blijft maar huizen laten bouwen in en rond Oost Al Quds …. Terwijl bekent is dat dat de hoofdstad van zo’n palestijns thuisland zou moeten worden ….

 10. @#11
  Juridisch gezien klopt je verhaal, Cycloop.

  De mensen in de eerder genoemde gebieden kunnen misschien een paspoort krijgen van de staat die hen onderdrukt maar feit blijft dat ook zij liever kans zouden maken op een soevereine staat.

  Moreel gezien denk ik niet dat de bevolking van de Molukken en Atjeh zoveel verschil zag tussen overgedragen worden door de Nederlanders aan de Javanen en een bezetting. Zij hadden daar net zo min toestemming voor gegeven als de Arabieren aan de Britten. De Nederlanders hadden de Molukkers een eigen staat beloofd overigens. Het was ook geen enkel probleem geweest om Nederlands Indië op te splitsen in diverse staten. Het waren immers ook aparte rijkjes voor de Nederlanders daar de boel veroverden. De Molukken en Bali waren als zelfstandige staten gewoon levensvatbaar.

  Een groot deel van de Staten in het Midden-Oosten zijn vrijwel even kunstmatig als Israël en zijn eveneens zonder inspraak met de locale bevolking opgezet. Zonder Franse en Britse inmenging zou een groot deel van het Midden Oosten tot een grote Arabische staat zijn geworden. Faisal bin Hussein bin Ali al-Hashemi streefde daarnaar. Syrië, Irak, Jordanië, Libanon, Israël en Saudi Arabië waren dan een Arabische staat geweest.

  Ik ben van mening dat Israel die gebieden in 1967 had moeten annexeren of met rust had moeten laten.

 11. @ 11
  de koloniale grenzen zijn haast altijd bijna heilig gebleken bij het dekolonisatieproces: niet ideaal maar je ziet de resultaten in India/Pakistan en Palestina als je die systematiek doorbreekt. Daarom wordt Eritrea nu ook als onafhankelijke staat erkend en ook Oost-Timor : daarom maakt de Westelijke Sahara nog wel kans op onafhankelijkheid. Continenten als Azië en Afrika kunnen het Europese model niet volgen: elke etnische groep zijn eigen staat, je zou ontzettend veel kleine staten krijgen met betwiste grenzen.
  Als Nederland serieus was geweest met het federale model voor de dekolonisatie van Nederlands-Indie dan hadden ze zelf als kolonisator federaal moeten optreden : het Indonesisch nationalisme was een politiek nationalisme dat de hele kolonie omvatte en dat eigenlijk een creatie was van het Nederlandse kolonisatieproces.

 12. @10 Sofia van der Linde

  U schrijft: “Ik hoop dat de Israëlische regering binnenkort officieel communiceert dat Wilders moet ophouden met voor Israël te spreken. Zolang dat niet gebeurd kunnen zowel voor als tegenstanders van Israël gaan veronderstellen dat Wilders wel degelijk als verkapte vertegenwoordiger van Israël aan het woord is.”

  Het omgekeerde is het geval. Uiteraard kan de Israelische regering de standpunten van een Nederlandse parlementarier niet afdwingen. Het staat Wilders beslist vrij om andere standpunten in te nemen dan de Israelische regering!

 13. @15 Wie zwijgt stemt toe. Uiteraard kan de Israëlische regering de standpunten van een Nederlandse parlementariër niet afdwingen. Dat hoeft ook niet, maar ze distantiëren zich er ook niet van.

 14. Dus in mijn beleving, zolang Wilders blijft roepen dat de Palestijnen uit Israël verjaagd moeten worden, Jordanië in en Israel neemt daar geen afstand van, stemmen ze toe en zijn ze niet echt bezig met een 2-staten oplossing.

 15. Het Vredesproces ligt al een tijdje stil. Zowel Hamas als Israëlisch extreem rechts saboteren de boel. Hamas blijft aanvallen doen en Israël blijft aan Nederzettingen bouwen.

  Ik verwachte eerlijk gezegd dat Israël officieel afstand zou nemen zodra Wilders met zijn verhalen begon.

  Wilders gebruikt de meest radicaal rechtse Israëlische retoriek. Als Israël daar geen afstand van neemt dan moeten ze het voor lief nemen dat Wilders als hun vertegenwoordiger wordt gezien.

 16. @ G. de Vader:

  Ik niet hoor en denk je dat het gebied dat nu ingenomen is door de kolonisten ooit teruggegeven wordt? Nee, want geroofd is eerlijk geroofd en dat gaat Israël nooit meer afgegeven. Ik vind het dus ook niet gek dat de andere partij niet wil onderhandelen zolang er onder hun neus nog steeds land wordt gepikt.

 17. @ Likoed Nederland:

  “One cow in Palestine is more worth than all the jews of Poland”,
  Ytzhak Gruenbaum, de eerste minister van binnenlandse zaken van Israel.

  “If I could save all the children of Germany via transport to England and merely half of them via transport to the Land of Israel, I will chose the latter”.
  Ben Gurion, de eerste minister-president van Israel.

  “Nothing is more antisemitic than zionism”

  En hoe heet de grootste http://www.encyclo.nl/begrip/zeloot van de zionisten buiten Israel ?

 18. @ likoed Nederland

  “Sterker nog, het werd als Transjordanie – dus het gedeelte aan de andere kant van de Jordaan – aangewezen als het Arabische deel van Palestina. Dit is 77% van het grondgebied van het oorspronkelijke mandaatgebied Palestina.
  Dat was in de mandaatopdracht van de Volkerenbond in 1922 bestemd was als nationaal Joods tehuis”

  Door te beweren dat Jordanie het deel van Brits Mandaat Palestina is wat aan de Arabieren behoort en het huidige Israel en de bezette gebieden wat aan de Joden behoort, ontkracht je het bestaansrecht van Israel juist. Ik neem aan dat je weet dat de McMahon-Hoessein Overeenkomst “portions of Syria lying to the west of the districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo” (Libanon) uitzonderde van het gebied wat aan Hoessein is beloofd en dat de FRANSEN en niet de Britten dat gebied zouden beheren. Israel ligt ver ten zuiden van Damascus en niet ter westen ervan. Dat klopt niet. Als bovendien zoals jij nu beweert het gebied Jordanie ook erbij hoort, dan ligt 77% van Brits Palestina ten OOSTEN van Damascus en nogmaals dat gebied was toegezegd aan de FRANSEN. Dat klopt weer niet.

  Ik neem ook aan dat je weet dat de McMahon-Hoessein Overeenkomst ouder is dan de Balfour verklaring en een duidelijk omlijnde rechtsgeldige oorlogsovereenkomst is, terwijl de Balfour verklaring een vage belofte is waarin eigenlijk nergens duidelijk staat hoeveel joden in precies welk gebied een “nationaal thuis” (LET OP, er wordt niet gesproken over een Joodse staat!) zouden krijgen mits de burgerlijke en godsdienstige rechten van niet-Joodse gemeenschappen in Palestina niet zouden worden aangetast.

  Israel in zijn huidige vorm als Joodse staat heeft en had dus geen bestaansrecht. Alleen uit oogpunt van de mensenrechten zou je kunnen rechtvaardigen dat de huidige Joodse bevolking van Israel die daar geboren en opgegroeid is en alleen Israel als thuisland kent, het recht heeft om er te wonen. De Europese Joden die vanaf de tweede wereldoorlog zich massaal (illegaal, de immigratiequota ontduikend) in Palestina hebben gevestigd, hadden dat recht echter niet.

 19. De VS en tal van andere landen hebben volgens dit soort redeneringen ook geen bestaansrecht.

  Ik zou zeggen dat het merendeel van zowel het pro- als het anti-kamp wat betreft Israël het eens is dat Israël geen godsdienstoorlog tegen de Islam in het algemeen voert .

  Om het even wat je van Israël vindt, Wilders is nog altijd onzin aan het uitslaan.

 20. @24
  Ja die kennen we, die gaat de geachte afgevaardigde Wilders in uw dierbare land bepleiten morgen.

 21. @Likud.nl en @24. Nou, nee, niet DIE 2-statenoplossing.
  Likud wil, als we wikileaks en anderen mogen geloven, een Bantustan-oplossing.
  Netanijahu beschreef die onlangs aan een delegatie uit het US congres als volgt:
  “Geen eigen grenzen, geen leger, geen vliegveld of haven, geen gezag over het eigen luchtruim en electronische frequenties (radio, tv, internet en mobilofoon)
  en, uiteraard, Israël niet alleen erkennen, maar erkennen “als Joodse Staat”.
  Waarmee de niet-joden (of niet als jood erkenden) in Israël in een moeite door ook verder uitgeburgerd worden.

  Likud wil dus net zo zeer een etnische cleansing als Wilders-vriend Ariel Eldad. Klein verschil: Likud-Bantustans komen in delen van de huidige Westoever. Eldad-Bantustans komen in Jordanië.

  Weet Likud.nl nog hoe het met Verwoerd en de zijnen is afgelopen?

 22. Israel moet een stiekeme aanval doen op Iran met een A bom die lijkt op die van Iran zelf .Kunnen ze beweren dat het hun eigen schuld is. Verder wil ik voorstellen reuzelbommen te maken voor het afslaan van moslim bijeenkomsten.

Reacties zijn gesloten.