CIDI schaart zich definitief aan de kant van de verkrachters van het recht

Het zou haast grappig zijn als het niet zo godvergeten schofterig zou zijn. Jarenlang heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) besteed aan het ”uitleggen” van het Israelische beleid ten aanzien van vrede en de door Israel bezette  gebieden. Uitleggen, jawel. Het idee was dat als dat beleid maar goed zou worden begrepen, de kritiek op Israel wel zou verstommen.

Het CIDI had er aanvankelijk best succes mee. Dat werd minder toen de lijn ook werd voortgezet nadat Israel doorging met het illegaal bouwen van nederzettingen, en het CIDI zich ging opwerpen als de instantie die ook dáárvoor begrip probeerde op te brengen. (Bijvoorbeeld in 2010 toen een aantal leiders van nederzettingen als onderdeel van een delegatie van burgemeesters tegen de zin van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nederland wilde bezoeken).

Ditmaal gaat het CIDI echter weer een stapje verder en zet het de zaken op zijn kop. Nu lapt het niet alleen meer het internationale recht aan zijn laars, maar het valt degenen die het voor dat recht opnemen zelf rechtstreeks aan. Want wat lezen we op 18-12-2020 op de CIDI-site:

”Nederland ondersteunt illegale Palestijnse bouwprojecten”.

Illegale bouwprojecten. Nee maar, foei, stout van Nederland. Of wacht …..hoe zat dat ook alweer met bouwprojecten op de bezette Westelijke Jordaanoever? Met name in het ”C-gebied” (Area C), de 61 % van het Westoever die valt onder volledig Israelisch bestuur volgens het uit 1995 stammende ”Interim Akkoord” van Oslo, (een akkoord dat in 1997 zou hebben moeten worden omgezet in een definitief verdrag tussen Israël en de Palestijnen). Een gebied waarin ook het merendeel van de Israëlische nederzettingen ligt? De World Bank zegt er in een rapport uit 2014 het volgende over::

Less than 1 percent of Area C, which is already built up, is designated by the Israeli authorities for Palestinian use; the remainder is heavily restricted or off-limits to Palestinians, with 68 percent reserved for Israeli settlements, c. 21 percent for closed military zones, and c. 9 percent for nature reserves (approximately 10 percent of the West Bank, 86 percent of which lies in Area C). These areas are not mutually exclusive, and overlap in some cases. In practice (mijn cursivering) it is virtually impossible for Palestinians to obtain construction permits for residential or economic purposes, even within existing Palestinian villages in Area C: The application process has been described by an earlier World Bank report (2008) as fraught with “ambiguity, complexity and high cost.” The same is true for the extraction of natural resources and development of public infrastructure.

In dit gebied, waar dus bijna niets kan of mag, en waarin ongeveer nooit (bouw)vergunningen aan Palestijnen worden verleend, levert Nederland hulp aan de Palestijnse Organisatie ”United Agricultural Works Committees (UAWC)”. UAWC verleent steun aan de Palestijnse boeren die zwaar te lijden hebben van deze Israëlische restricties, plus ook nog eens de voortdurende diefstal van land en water, regelmatige aanvallen van kolonisten op gebouwen en gewassen, en belemmeringen bij het verkrijgen van geld, zaad of meststoffen.

Deze hulp van Nederland (of van andere EU-landen) is Israël al heel lang een doorn in het oog. Daarom worden er al sinds jaar en dag beschuldigingen geuit dat UAWC een ”mantelorganisatie” van het Palestijnse Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) zou zijn waar iedereen zijn handen van zou moeten aftrekken. Nadat in 2019 een bom afging bij een Palestijnse bron die bij de illegale nederzetting Dolev was ingelijfd, waarbij een 17-jarig Israelisch meisje omkwam en haar vader en broer gewond raakten, werden drie mannen gearresteerd en werd die beschuldiging opnieuw geuit. Zij zouden alledrie lid zijn van het PFLP. Nederland zou daarom de hulp moeten staken. Dat is erg hoog van de toren geblazen, want Nederland heeft na de arrestaties de hulp al tijdelijk stopgezet, hangende een onderzoek. En zelfs als de drie (van wie twee oud-medewerkers van UAWC zijn) daadwerkelijk lid van het PFLP zouden zijn, is dat nog niet automatisch een reden om  niet meer met UAWC samen te werken. Tenslotte wordt de ING-bank ook niet gesloten als de leiding onvoldoende onderzoek naar het witwassen van geld heeft gedaan en ook gaat de NV Philips niet op slot als het pensioenfonds betrokken blijkt te zijn in een omvangrijke vastgoedfraude.

De hijgerige en vuile CIDI-beschuldiging dat Nederland al een paar jaar geleden was gewaarschuwd voor de banden tussen UAWC en het PFLP (zonder dat daar ooit een greintje bewijs voor was  aangedragen) wordt echter nog eens met straatlengten geklopt door de buitengewoon gore opmerking dat Nederland in een rapport over de zaak vermeldingen zou hebben weggelakt van plaatsen waar het heeft meegewerkt aan bouwprojecten waarvoor geen vergunning was verleend. Om Israël niet op een spoor te zetten. Wat?? Geen vergunningen?? Alsof Israël zelf over vergunningen zou beschikken om de bezette bevolking alle mogelijkheden van te bouwen of het verbeteren van hun omstandigheden te verhinderen. Israël is al jaren bezig geheel in strijd met het volkenrecht op zijn minst stap voor stap het hele ”Gebied C” te annexeren. En het CIDI probeert nu niet meer alleen die misdaad te verhullen, maar gaat in de aanval tegen Nederland en iedereen die zich het lot aantrekt van de bevolking die daar het slachtoffer van is. Gadverdamme, wat een hypocriet stelletje, dat CIDI. Zogenaamd voorlichters, maar spreken  nu exact dezelfde taal als de leugenaars van NGO-Monitor, Regavim en andere organisaties van Israëlische rechtsverkrachters en landdieven.

– Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: demo bij Kafr Qaddum – By יורם שורק – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18903819