China en de EU sluiten klimaatovereenkomst

De VS mogen dan (waarschijnlijk) afhaken in de strijd tegen global warming, China en de EU zijn dat zeker niet van plan. Brussel en Peking overleggen vandaag over de vraag hoe er verdere inhoud kan worden gegeven aan het streven het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Naar verwacht wordt er vandaag of morgen een gezamenlijke verklaring van China en de EU gepubliceerd, waarin gedetailleerd wordt aangegeven welke concrete maatregelen Brussel en Peking zullen nemen. Volgens de Guardian zullen beide partijen ook aangeven hoe ze ‘ontwikkelingslanden’ steunen in hun pogingen de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. De EU zou toegezegd hebben door Europese bedrijven ontwikkelde technologie ter beschikking te stellen aan ontwikkelingslanden.

In a bid to calm jangling nerves in the developing world, the document reaffirms funding commitments and promises to bring forward new mid-century greenhouse gas reduction targets. The two blocs will also launch their first ever clean-energy cooperation, as well as measures on energy efficiency, low-emissions transport and low-carbon cooperation between cities.