Bestaat links nationalisme?

De Schotten kunnen binnenkort, op 18 september kiezen voor onafhankelijkheid. Dat wil zeggen zich los maken van de unie met Engeland. In Europa bestaan meer regio’s waarvan bewoners zich willen afscheiden van hun huidige staat. Vlaanderen is daarvan een voorbeeld. In België ligt de zaak evenwel extra gecompliceerd vanwege Brussel maar vanzelfsprekend is er in Belgische media veel meer aandacht voor het Schotse referendum dan in Nederland.

Links nationalisme

Zo wijdt de Vlaamse website MO* een artikel aan het Schotse onafhankelijkheidsstreven. De kop ervan luidt: Het succes van links nationalisme, een onafhankelijk Schotland? Dat doet de vraag rijzen of links nationalisme bestaat. Nationaal-socialisme bestaat in ieder geval wel. Hoewel dat iets heel anders is dan sociaal of links nationalisme mogen er toch wel vraagtekens worden geplaatst bij het idee van links nationalisme.

Karl Marx had over nationalisme duidelijke ideeën. In het Communistisch Manifest schreef hij (met co-writer Friedrich Engels): ‘De communisten wordt verder verweten dat zij het vaderland, de nationaliteit, willen afschaffen. De arbeiders hebben geen vaderland. Men kan hun niet ontnemen wat zij niet hebben.’ In het kader daarvan vind ik het streven naar een afgescheiden natie in tegenspraak met een links ideaal. Slechts vorming van grote multi-etnische unies kan een links stempel krijgen.

Misschien is het misverstand over links nationalisme ontstaan door Jozef Stalin. Hij heeft het concept van ‘Socialisme in één land’ ontwikkeld. Over Stalin zijn de meningen verdeeld. Was hij links of niet? In mijn optiek was hij eerder een pragmaticus.

Rechtse politiek

Bovendien zijn onafhankelijkheidsbewegingen voornamelijk uit op eigen voordeel. Zo kennen in de Europese Unie naast Schotland Catalonië, Baskenland, Noord-Italië en Vlaanderen sterke fracties die voor afscheiding pleiten. Genoemde regio’s doen het economisch relatief beter dan de rest van hun land. Dat heeft te maken met een gunstige geografische situatie of met grondstoffen die er worden gewonnen. Onafhankelijkheid betekent dus de rest van het land in de steek laten ten eigen faveure. Duidelijk een rechts streven.

Het neemt niet weg dat ik wel begrip heb voor het ijveren voor Schotse onafhankelijkheid. Engeland is een zeer rechts land. Zelfs als Labour er aan de macht was, werd er nog een rechtse politiek gevoerd, met als absoluut dieptepunt het regime van Tony Blair. Geen groter genoegen kende hij dan de Amerikaanse Republikeinse president George Bush jr. flink likken. Als je, zoals Schotland, jarenlang tegen wil en dank moet lijden onder de rechtse uniegenoot, krijg je er op een bepaald moment tabak van.

Pragmatisme

Zo kan ik me ook voorstellen dat Groningers op een bepaald moment genoeg krijgen van hun karige bedeling in Nederland. Groningen is een rijke provincie met het aardgas in de bodem. Voor de nadelen ervan, de bodemverzakkingen en aardbevingen, krijgen de Groningers een veel te geringe tegemoetkoming. Het is niet meer dan een aalmoes. Bovendien kent Groningen, evenals Schotland in het Verenigd Koninkrijk, een linkser bestuur dan de rest van Nederland. Waarom dan geen onafhankelijkheid voor de noordelijke provincie? Tenslotte heeft Groningen meer inwoners (580.000) dan het land Luxemburg (510.000). Luxemburg kan wat mij betreft dan ook beter opgeheven worden, maar dit terzijde.

Wil een regio onafhankelijkheid, dan is dat te begrijpen vanuit een situatie van onderdrukking of onderbedeling. Maar noem nationalisme wel rechts, of hooguit pragmatisch, maar niet links.

46 gedachten over “Bestaat links nationalisme?”

 1. Goede stuk weer @Sjaak.

  Zou ik zeer bescheiden iets willen aanvullen – Karl Marx is in wezen een criticus van de zwakke punten van het Kapitalisme. Zijn ideologie is in wezen een kritiek op een heersende model met doel mogelijke verbetering van het bestaande model. Sommige hebben het Kapitaal net als de Bijbel zeer letterlijk opgenomen, terwijl bij een praktische toepassing zou men eerst een werkende plan moeten maken en vervolgens in de praktijk toetsen. @Sjaak, zegt het dan weer goed:

  “Wil een regio onafhankelijkheid, dan is dat te begrijpen vanuit een situatie van onderdrukking of onderbedeling”.

  In de geschiedenis is dit de kern van alle koloniale oorlogen geweest omdat de autochtone bevolking vrij wou van de bezetting van vreemde machten, net als in het geval met Vietnam, Cuba, Afghanistan en noem maar op..

  De Schotten hebben gezien dat Kosovo apart mag, waarom dan Schotland niet? Het voorbeeld werd reeds gegeven. Catalonië wordt nog alleen met bruut geweld in het toom gehouden. Engeland voerde een volledige geheime oorlog om Noord-ierland te behouden en het blijft een puinhoop daar.

 2. Overigens schijnt Marx profetische kwaliteiten omtrent het inwendige structuur van het Kapitalisme in ontwikkeling te hebben gehad, gezien het volgende citaat:

  “De arbeiders hebben geen vaderland. Men kan hun niet ontnemen wat zij niet hebben.”

  Indien we naar de wereldwijde verhuizing van arbeiderskrachten op dit moment kijken, is het duidelijk wat Marx bedoelde.

  Tenslotte de corporatieve multinationals hebben allang deze kenmerk van het neoliberale Kapitalisme onderbouwd met de verhuizing van bedrijven van het ene naar de andere land, afgezien van alle nationale grenzen op zoek naar goedkope arbeidskrachten. Multinationals die de kleine landen aan hun juk onderwerpen en straks robotten als arbeidskrachten zullen gebruiken, want dit is de uiteindelijke, finale fase van de neoliberale multinationale corporatisme.

  Lijkt me logisch dat in het geval dat rechtse industriële krachten in wezen de nationale eenheden overstijgen, is het antwoord, reeds door Marx aangegeven, dat linkse krachten boven het afgetekende grens moeten kijken en handelen.

 3. Zowel de SNP als Plaid Cymru zijn klassieke sociaal-democratische partijen zoals Labour niet meer zal zijn. Ook de nationalisten van Baskenland zijn sinds de dagen van de Francodictatuur socialistisch, en iets dergelijks kan over Sinn Féin gezegd worden en over het huidige verzet in Breizh. Om maar te zwijgen van de socialistisch getinte bevrijdingsbewegingen van de Derde Wereld van vroeger en nu.

  Nee, het Wereldsocialisme bereikt men niet op deze manier, maar met de PvdA/SP of Labour nog minder. Voordat ultrarechts met de aanduiding op de loop ging was de combinatie nationalist+socialist, zeker in de dagen in en na de Grande Guerre, niet ongewoon. Een bekend kunstenaar die beide was:


  Ravel dus

 4. Wat een nonsense .. Een van de redenen dat de SNP zoveel succes heeft is het feit dat ze ter linker zijde van Labour opereren , Het is ook niet zo dat Schotland zich volledig gaat isoleren , gebleken is dat onafhankelijkheid de enige mogelijkheid is menswaardig beleid te volgen zonder conservatieve of neo-liberale sabotage .. Daarnaast is Schotland veroverd gebied , een kolonie is niet minder een kolonie doordat hij dichtbij ligt

  Wat mij betreft hebben Basken en Catalanen net zoveel recht op zelfbeschikking .. al dan niet binnen de E.U.

 5. Friesland is sinds de dagen van Pieter Jelles Troelstra links georienteerd. Toch voelt een Fries zich eerder Fries dan Nederlander.Is dit links nationalisme? Ieder volk is tot op zekere hoogte nationalistisch, te vertalen in saamhorigheid en trots, kijk maar naar grote sportevenementen.Het wordt ander bier als grote groepen mensen nationalisme vertalen naar de superioriteit van hun eigen volk en ras, het bloed en bodem principe. Dat is heel ongezond en gevaarlijk, vandaar dat ik elke uiting van de PVV en haar aanhang met wantrouwen en enige huiver bekijk.

 6. Wat Bakra zegt over Schotland, geldt ook voor Friesland en Groningen. De noordelijke provincies stemmen al sinds mensenheugnis links. In de gemeente waar ik tegenwoordig woon heeft de VVD precies één zetel. D66 heeft niet eens een afdeling. Mocht hier ooit een referendum worden gehouden, dan stem ik subiet vóór afscheiding. Waarom moeten wij boeten voor het stemgedrag van Hollanders?

 7. @Al,

  Ik heb niet de illusie dat Stalins gedachtegoed spoedig verdwijnt. Succes ermee.

  @laarmans,

  Het gevoelsmatige hoeft het rationele niet uit te sluiten. Als Amsterdammer ben ik voor Ajax en heb weinig affiniteit met Feyenoord of PSV. We kunnen op sportief vlak strijden. Maar dat wil niet zeggen dat Amsterdammers een Amsterdamse onafhankelijkheid zouden wensen. Dat was iets voor Gijsbrecht van Aemstel.

 8. Sjaak Scheele:

  Waar slaat het in hemelsnaam op om de reactie van Bakra te beantwoorden met

  “Ik heb niet de illusie dat Stalins gedachtegoed spoedig verdwijnt, succes ermee”

  Nu mag ik toch hopen weer een briljante analyse van je te kunnen lezen.

 9. Sjaak is een Status Quo mannetje .. Met daarnaast een flinke dosis “white Intelectual’s burden ” Vanuit hier in Nederland maakt hij wel even uit of Schotten , Basken , Catelanen , Sardiniërs , Galiciërs ,Bretonnen , Welsh en andere volken al dan niet recht hebben op zelfbestuur c.q. onafhankelijkheid

  De eigen cultuur van een volk en haar recht op interne zelfbeschikking vergelijken met voetbalfanschap is dan wel het ultieme zwaktebod .. Schotten en veel van de andere volken zijn meestal door het land waar ze van onderuit willen bezet .. en zelfs na 500 jaar voelt dat voor hen nog steeds zo .. ( voor Baskenland is dat trouwens maar 75 jaar . met ononderbroken verzet tegen die bezetting .. ) Geldt Sjaaks aversie ook voor buiten Europa ?? Porto Rico, Nieuw Guinea en andere gebieden moet ook maar hun bezetting accepteren , want Sjaak vind een nieuwe Bosatlas te duur

 10. “Ik heb niet de illusie dat Stalins gedachtegoed spoedig verdwijnt, succes ermee”

  @Sjaak, wat bedoel je ermee? Dat Stalin “Das Kapital” heeft opgeschreven?

 11. Ik denk ook vooral aan Koerdistan. Door de koloniale machten opgedeeld en sindsdien ook in verzet.
  Het is welliswaar de meest bloedige weg, maar met dat hele IS-gedoe maken ze nu wel de meeste kans hun onafhankelijkheid terug te krijgen.

 12. @ AB Eerder een ‘Stalwin’. U bent te links naar Sjaak’s smaak.

  Dat is ook een beetje het probleem met Sjaak’s betoog. Ik ben even bij MO* gaan kijken en kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze website voor Sjaak ook een tikje te links is. Voor Sjaak is links de arbeiderbeweging; een 19de eeuws verschijnsel. MO* heeft een veel bredere agenda.

  Er is ook een probleem met de definitie van ‘nationalisme’. Opnieuw een 19de eeuws verschijnsel dat zich voordeed in de context van de ondergang van grote wereldrijken, het Ottomaanse, het Habsburgse het Brits-koloniale, alsmede de koloniale systemen van Frankrijk en Nederland. Het toenmalig nationalisme behelste het ideaal om een natiestaat te vormen, waarin alle groepen werden opgenomen. Indonesie is hiervan een goed voorbeeld. De Sumpah Pemuda van 1926 was een verzameling van de jeugd die alle belangrijke ethnische groepen vertegenwoordigde. Er werd een eenheidstaal ingevoerd, Bahasa Indonesia of, zoals in Brits-India, het Urdu.

  Om nu de afscheidingsbewegingen, die in dit stuk en in de reacties genoemd worden, ‘nationalisme’ te noemen wijkt dan wel erg af van de oorspronkelijke betekenis van dit woord.

  Het woord nationalisme heeft later nog de negatieve betekenis gekregen van ‘çorporatisme’ en ‘fascisme’ en werd sindsdien als veroorzaker van de wereldoorlogen gezien.

  Dan gooit Sjaak er nog een schepje bovenop met de rethorische vraag of het hier eigenlijk om ‘nationaal-socialisme’ of Stalinisme’ gaat, om ons vervolgens gerust te stellen dat dat niet zo is, maar wel na eerst de suggestie gemaakt te hebben.

  Want daar heeft het streven van bepaalde regio’s om zich af te scheiden van bepaalde natie-staten (de producten van het oorspronkelijk nationalisme) niks mee te maken.

  Nu nog het argument van Sjaak zelf:
  Regionale afscheidingsbewegingen zijn ‘egoistisch’, dus eigenlijk rechts. Dit argument wordt terecht afgeschoten in de commentaren die allen wijzen op de ‘linkse’ signatuur van de betreffende bewegingen, alsmede op bepaalde historische oorzaken (bezetting) en culturele identiteit. De zaak ligt eerder omgekeerd: MO* auteur Kosoloski betoogt terecht dat het behartigen van de belangen van de bevolking in brede zin, (werk, onderwijs, cultuur, etc) juist eerder mogelijk wordt binnen de beperkte schaal van de regio en onmogelijk is binnen de bredere schaal van de natiestaat. Het omgekeerde dus, van wat Sjaak als egoistisch neerzet.

 13. @Leo, blijkbaar wat Sjaak zegt “Slechts vorming van grote multi-etnische unies kan een links stempel krijgen.” krijgt zijn bewijs in de geschiedenis van Joegoslavië die de spreekwoordige doorn in de ogen van ultrarechts Europa is geweest. Het stond in de weg van de uitbreiding van de NAVO naar het Oosten, maar dit is ander verhaal.

 14. Ik vind het zacht gezegd geen gelukkige combinatie. Als het spannend wordt vrees ik dat nationalisme het wint. Kijk naar de stichting van de staat Israel, kijk naar Ierland waar sinds er een ierse staat is zgn.geen klassen bestaan. Hoe verhouden nationalisme en socialisme zich bij de SP? Hoeveel zullen de vlaamse socialisten uiteindelijk over hebben voor de waalse broeders en zusters?
  Arbeid en kapitaal vinden elkaar makkelijker onder de vlag van het nationalisme, en nooit (?) onder die van het socialisme.
  Doe mij maar gewoon socialisme internationaal.

 15. @Le Roi, nexus,

  Of Al een stalinist is, weet ik niet. Wellicht is het verwijt onterecht.

  Achter de opmerking zit inderdaad een gedachtegang. Oorspronkelijk was de socialistische beweging internationalistisch. Denk bijvoorbeeld aan het lijflied De Internationale van Eugène Pottier. Daarin komt de strofe voor: ‘De Internationale zal morgen heerschen op aard!’

  Na de Russische revolutie was er echter nood aan een praktische aanpak. Hoogdravende theorieën konden beter even in de wacht. Stalin begreep dat een stuk beter dan zijn opponent Trotski. Trotski stond internationalisering van de revolutie voor, terwijl Stalin het succes van de revolutie in Rusland een solide basis wilde geven. In de moeilijke situatie van de beginjaren van de Sovjet-Unie was het pragmatisch om een Sovjet-nationalisme te verkondigen. Dat deed Stalin onder meer met het concept van ‘Socialisme in één land’. Het was al lastig genoeg om dat concept in de multi-etnische Sovjet-Unie in te voeren, laat staan dat je je nog internationalistisch zou proberen op te stellen.

  Stalins concept werd uiteraard rücksichtslos overgenomen door de communistische partijen elders in de wereld, zonder evenwel na te denken of het concept voor ieder land van toepassing kon zijn. Die invloed van Stalins communisme werkt nog steeds door bij links. Ook al is het belachelijk om zelfstandig socialisme te verwezenlijken in een ministaatje als Luxemburg, toch blijft zelfstandigheid van een volk als links idee in stand.

  Maar nu het reëel bestaande communisme nagenoeg is verdwenen, kunnen we wellicht terug naar de oorsprong van het socialisme: de internationale solidariteit. Links streeft daarbij naar gelijkberechtiging van iedere arbeider, ongeacht land of volk waartoe die behoort.

  Natuurlijk zal de weg van dat internationalisme een lange zijn. In concrete situaties heeft het pragmatisme van Stalin soms de voorkeur: accepteer nationalisme. Maar willen we een sterk links op lange termijn creëren, dan is vasthouden aan het internationalistische gedachtegoed noodzakeljk en kan nationalisme alleen als tijdelijk praktisch passend worden toegelaten.

 16. Als internationalist zou je juist blij moeten zijn met Schotse onafhankelijkheid , Hoe groter een land hoe groter de kans is dat het isolationistisch alles op zichzelf blijft doen . kleine landjes moeten wel samenwerken .. De huidige U.K. is juist een saboterende kracht richting een linksere EU .. Schotland zou, en wil , daar een betere partner in zijn ..

 17. ” Nationalism or austerity is a false choice, but it must be defied by building another Europe that has no place for razor-wire fences, Troika memorandums, or Marine Le Pen.”

  Over Catalonia en een artikel over de gevaren van nationalisme.

  http://igualitarista.wordpress.com/

 18. Voor zover ik heb gelezen zijn zowel de Catalanen als de Schotten als de Basken bij een eventuele onafhankelijkheid niet van plan grenzen met prikkeldraad op te zetten , en willen ze allemaal een onderdeel zijn van de E.U. bij Schotland is dat zelfs een verkiezingspunt van de SNP , “laat je niet door de Conservatives uit de EU dwingen .. ” Persoonlijk zou ik er voorstander van zijn dat iedere ‘bestuurlijke eenheid “binnen de E.U. maximaal 10 miljoen bewoners zou hebben .. al die grotere staten opsplitsen ..

 19. @Sjaak, het is idealistisch te noemen dat je gelijk denkt aan een grote internationale samenwerking terwijl de verschillende onderdelen nog niet helemaal afgewerkt en klaar voor zijn. Elke grote mechanisme bestaat in eerste instantie uit kleine onderdelen die reeds goed afgewerkt zijn. Anders praat je over een veelomvattende en Globale Revolutie – wat waarschijnlijk het verschil tussen Stalin en Trozky zou moeten zijn. Dit is de plotselinge idealistische verandering. Ik ben geen specialist in dezen en het is niet mijn aandachtspunt.

  Wel denk ik dat eerst de onderdelen helemaal klaar moet zijn, pas dan kan je een grotere apparaat bouwen.
  Nationalisme steeds negeren is zeker een beetje irreëel. Wel tegen sterke neo-fascistische nationalisme en nationaal-fascisme werken is volstrekt reel.
  Het is onze dagelijkse leven.

 20. Nationalisme streeft naar onafhankelijkheid, maar onafhankelijk is lang niet altijd gemotiveerd door nationalisme. Zie inderdaad het voorbeeld Schotland.
  Daar ik toch al lang pleit voor een EU van de regio’s, juich ik dat streven naar onafhankelijkheid (ook voor Gronngen en Luxemburg) natuurlijk toe.

 21. @SJaak, alles bij elkaar geteld in je lijn van redenering, zou niet de EP op dit moment het beste plekje zijn om internationale samenwerking en solidariteit te mogen plegen?

 22. @ Cornelis pleit voor een EU van de regio’s. Prima. Alle regionale bewegingen kunnen daarin passen. Dan moet de EU van de Nato met gemilitariseerde lidstaten wel weg. Mooi ideaal. Ik ga er voor. Helaas is de EU (met haar mooie regios nu uitverkocht aan Nato en Oom Sam powerplay.

 23. @Cornelis, Leo,

  Misschien eens beschrijven wat een Europa van de regio’s inhoudt. Lijkt dat op de Bondsrepubliek Duitsland met deelstaten of op de huidige EU maar dan met kleinere lidstaten?

 24. Iets als de BRD staat me inderdaad voor, althans in structuur en bevoegdheden. Maar de regio’s kunnen wat mij betreft ook kleiner of groter. Belangrijk is de culturele identificatie. Nordrhein en Westfalen vormen nu samen een Bundesland, maar voelen een onderling verschil. Franken werd ooit verkocht aan Bayern, zelfde probleem.
  Omgekeerd kan men in Nederland de indruk krijgen dat de culturele identificatie verdeeld is in vier of vijf regio’s en niet twaalf provincies.
  Ik prefereer het niveau op regio’s, omdat die van oudsher de meest natuurlijk gegroeide verbanden vertegenwoordigen. Staten, of naties zijn iets volkomen kunstmatigs.
  Een confederatie is een samengaan van staten, maar daar ontbreekt het centrale, richtinggevende gezag. Zoiets als de EG en daar ben ik er tegen. Te vrijblijvend en niet te coördineren.

 25. #Leo/Los
  rond Venlo en Maastricht worden zowel economisch als cultureel voortdurend samengewerkt.
  De natiegekte leidde er bv, toe dat jonge mannen in 1940 – 1945 in het gebied Eupen en Malmedy tot dienstplicht voor duitsland werden gedwongen.
  En in 1945 werden ze daarvoor in de cel gezet.

  De liefde voor het vaderland kan er ook toe leiden dat je gedwongen in 1948 de Nederlandsch Indiers gaat “bervyden”
  Zelfs DREES vond “Indie verloren rampsoed geboren.

 26. richard,
  Eupen-Malmedy was tot 1918 Pruisisch gebied, na WOI aan Belgie als reparatie toebedeeld. De nazi’s zagen dit gebied als Teutsch aan, vandaar de dienstplicht.
  Men spreekt er nog steeds Duits, vandaar dat Belgie officieel DRIEtalig is.
  Een goed voorbeeld van een regio die de staatsgrens overschrijd.

 27. Het voorgesteld aanpak van Sjaak is idealistisch en nobel.
  Misschien moeten we gaan kijken wat onze buren over solidariteit in deze moeilijke tijden denken.

  In Frankrijk bijvoorbeeld naast de enorme teleurstelling over de regeringsperiode van Francois Hollande die ze een liberaal noemen oorspronkelijk vermomd als socialist, zijn partijleiders gaan denken wat een links samenwerking verband betekent en waar moet men de gezamenlijke punten zoeken.

  Weldra komt het boekje van Olivier Bezancenot (NPA) met paar ideeën over linkse samenwerking, zou ook internationaal kunnen:

  http://www.amazon.fr/Affinités-révolutionnaires-étoiles-rouges-noires-ebook/dp/B00MB8Q9KE/ref=sr_1_sc_2?ie=UTF8&qid=1409210743&sr=8-2-spell&keywords=olivier+bezancenot

 28. En bedenk dat de Bondsrepubliek Duitsland juist die federatieve vorm heeft gekregen om toekomstige machtsovernames van eenlingen via een centrale regering te bemoeilijken. Eigenlijk HET argument voor een federatie van de regio’s.

 29. Nexus:

  [over solidariteit bij de buren]

  Duitsland gaat inwoners uit de EU die een half jaar zonder werk gezeten hebben over hun grens mieteren nu het daar wat slechter gaat.
  In het Spaans, gooi er maar een traduisiteur overheen mocht het boeien.

 30. Cornelis:
  Wat is het verschil? Je mag er 6 maanden zijn en anders: raus mit dir. Zo’n 10.000 Spanjaarden lopen het risico weg te moeten.

 31. @Cornelis – 28 aug. 22:22,

  Een structuur zoals die van de BRD lijkt me een goede uitgangspositie.

  Ik weet meteen ook al een geschikt persoon voor het maken van een opzet: Ronald Plasterk. 😉

 32. LRD,
  ik vind het een verschil. Als je in Duitsland een jaar gewerkt hebt, heb je recht op een uitkering na je ontslag en ben je als EU-burger gelijkgesteld aan de Duitsers. Dat is al zeker 15 jaar de wet.
  Nieuw is nu, dat je als nieuwkomer uit de EU binnen 6 maanden werk moet heb gevonden, anders krijg je geen verblijfsvergunning.
  En zoals ik al zei is het puur populisme. Het druist bovendien in tegen al mijn opvattingen over de EU. Ik vermoed dat ze hierover nog last met Brussel gaan krijgen, heb zelfs het idee dat dat de bedoeling is. Het kan een truc zijn om stemmers bij de NPD weg te lokken op de verkiezingen in Sachsen deze Zondag.

  Sjaak,
  Um Himmels willen!!

 33. Bijstand hoeft geen enkel land te geven. Er bestaat nergens in de EU het recht op aanspraak van de sociale voorzieningen (wat er nog van over is), anders dan die opgebouwd uit het betalen van premies gedurende arbeid. Daarbij moet je nog een EU stempel in je paspoort aangevraagd hebben ook, bij het IND. Ben je dat vergeten omdat je die niet nodig had omdat je zelf in je levensonderhoud kon voorzien bijvoorbeeld, kunnen ze je later vanwege dit ontbrekende stempeltje het land uitzetten of alle voorzieningen onthouden.

  Een vriendin van mij woont al tien jaar in Nederland, gestudeerd en gewerkt, huurwoning. Ze is een jaar terug naar Berlijn geweest om voor haar moeder te zorgen. Ze heeft nu een uitkering nodig, krijgt ze niet, en zelfs haar huis van de woningcorporatie moet ze nu waarschijnlijk inleveren.
  Alles volgens “goed” EU-(on)recht.
  En Duitsland is geen haar beter. Die hele EU is een asociaal gedrocht. Regel eerst al dit soort wantoestanden maar eens vooraleer over federaties en dergelijke te praten.

 34. Tien miljoen is een begin .. maar ieder kleiner gebied dat onafhankelijkheid wil moet dat kunnen krijgen .. als we een Duits voorbeeld moeten nemen , dan liever het “heilig Roomse Rijk ” maar dan zonder keizer en andere adel , of met een Nederlands voorbeeld de Zeven provincieën ..

 35. @Le Roi,

  ‘Die hele EU is een asociaal gedrocht. Regel eerst al dit soort wantoestanden maar eens vooraleer over federaties en dergelijke te praten.’

  Waarom zou je nog een federatie nodig hebben als je zaken onderling goed kunt regelen?

 36. Haha, het kwam al min of meer ter sprake: Friezen willen leren van Schotten.

  “We willen wel meer zeggenschap voor Friesland.” Want, zo stelt Posthumus: “We heten wel het Koninkrijk der Nederlanden, maar het lijkt soms meer het Koninkrijk der Randstand afgaand op bepaalde politieke beslissingen.”

 37. Pingback: Annexatie van Groningen door Duitsland nabij | Krapuul

Reacties zijn gesloten.