Bas van ’t Wout peest zich omhoog binnen de VVD

Aangezien Bas van ’t Wout heel graag een carrière wil in de politiek ipv een baan die recht doet aan zijn verstandelijke vermogens heeft hij in het klasje van de VVD ijverig meeschreven toen meester Mark voor de flip-over stond. De oortjes van Bas gingen gloeien bij het horen van de lach van zijn leider toen die het had over een tegenprestatie voor het ontvangen van bijstand.

Bas weet dat het beter voor je profiel is als je een speerpunt hebt, en klakkeloos neemt hij het standpunt over van de ex-staatssecretaris die met de wet WWB al een signaal afgaf dat het de VVD menens is met een verplichte tegenprestatie wanneer iemand werkloos is.

Dus Bas deponeert een stelling als zijnde een waarheid

“Al eerder heeft de VVD Amsterdam aangegeven, dat het niet zo kan zijn dat aardbeienoogsten mislukken terwijl wij 35.000 mensen in de bijstand hebben. Het betreft hier werk waar scholing niet noodzakelijk is, dat een grote economische waarde heeft en dat voor het oprapen ligt.”

Aangezien Bas niet in staat is zelf een oplossing te bedenken voor de kritiek die hij heeft op het college komt hij slechts met de holle frase: “Daarom wil de VVD Amsterdam, dat het college zo snel mogelijk met een actieplan komt om samen met werkgevers in de regio binnen 3 jaar 15000 mensen aan het werk te krijgen.”

Bas geeft raad aan het college van Amsterdam

“De rijksoverheid biedt gemeenten de mogelijkheid om een tegenprestatie te eisen voor het gebruik maken van een uitkering. Amsterdam heeft ervoor gekozen hier een zeer beperkte invulling aan te geven. Hoewel deze discussie in de raad reeds gevoerd is, hecht de VVD er aan nogmaals te benadrukken dat wij het vragen van een tegenprestatie de normaalste zaak van de wereld vinden en van mening blijven dat Amsterdam hier grote kansen laat liggen.”
bron: ‘Maak Werk van Armoede’ (PDF)

Bas niet vies van stevige uitspraken op weg naar het blauwe pluche

“Dit college zou als ambitie moeten hebben dat in de regio Amsterdam werkgevers geen gebruik maken van werknemers buiten Nederland voordat ons volledige arbeidspotentieel is uitgenut.”

Bas heeft blijkbaar een cursusje mogen doen bij NCOI en gebruikt het managerwoordje uitgenut in combinatie met arbeidspotentieel. Bas ziet graag werklozen uitgenut worden door een tegenprestatie te eisen. Heette dat vroeger niet Werkverschaffing? En daar zien we het cirkeltje sluiten. Van het VVD-klasje waar Bas heeft geleerd wat de WWB is en wat zijn leermeester Rutte beoogd met de WWNV: verplichte tegenprestatie wanneer je enige vorm van uitkering ontvangt.

Hoe origineel is (ook) Geschiedenis langstudeerder en sinds 2000 aanstormend politiek talent Bas van ’t Wout eigenlijk? Niet dus. Slechts een ijverige vingerwijzer in de coulissen van de politiek die bij gebrek aan betere kandidaten zijn beloning krijgt in de vorm van een wankele plaats op de kieslijst.

Vandaar de website: basnaardenhaag.nl waar hij al ijverig ‘In de Media’ knop in het menu heeft gezet. Uiteraard is Bas nogal selectief in het plaatsen van linkjes, vandaar dat er weinig te melden is op ‘In de Media’. Dat moet toch beter kunnen Bas. Verzin iets waarmee je de Media bereikt. Liefst iets origineels, bijvoorbeeld een politieke visie ipv alleen je eigen toekomst zonnig tegemoet zien.

Als het aan de VVD-kiezer ligt dan wordt de VVD-fractie na 12 sept op stoel 27 verblijd met een nieuwe babbelaar (communicatieadviseur) die carrièregedreven de sprong maakt van politiek assistent van Geert Dales en Mark Rutte via de Amsterdamse Raad naar de duiventil Tweede Kamer.

En oja Bas, aangezien je Krapuul ook leest als er over je geschreven wordt:
Dat Bas van ’t Wout in de raad naast VVD-collega Werner Toonk zit, die al jaren wachtgeld krijgt terwijl hij hoog universitair opgeleid is en zo aan het werk kan in de ICT-wereld, vergeet Bas.
Bas wijst liever naar anderen die in de bijstand terecht zijn gekomen ipv naar een VVD-vrindje dat gebruik maakt van een riante regeling waar andere werklozen alleen maar van kunnen dromen.

10 gedachten over “Bas van ’t Wout peest zich omhoog binnen de VVD”

 1. nou als dat laatste een feit is mag dat wel met hoofdletters!
  mag ik zo vrij zijn?!

  Dat Bas van ‘t Wout in de raad naast VVD-collega Werner Toonk zit, DIE AL JAREN WACHTGELD KRIJGT TERWIJL HIJ HOOG UNIVERSITAIR OPGELEID IS EN ZO AAN HET WERK KAN IN DE ICT-WERELD, VERGEET BAS. BAS WIJST LIEVER NAAR ANDEREN DIE IN DE BIJSTAND TERECHT ZIJN GEKOMEN IPV NAAR EEN VVD-VRINDJE DAT GEBRUIK MAAKT VAN EEN RIANTE REGELING WAAAR ANDERE WERKLOZEN ALLEEN MAAR VAN KUNNEN DROMEN (LEES: HUN VINGERS BIJ AF KUNNEN LIKKEN!!)

  nhet grote voorbeeld hier is zijn collegaatje wethouder eric, die doet echt zijn best.
  alleen z’n eigen straatje, zoals het een echte vvd’er betaamt, maar toch…
  http://goo.gl/mcGT9

 2. @1 Werner Toonk trad in dec 2008 af als stadsdeelwethouders van Oud-West voordat het vertrouwen in hem zou worden opgezegd. Vanaf 2010 zit dhr Toonk in de Amsterdam raad voor de VVD. Dhr Toonk valt nog onder de oude wachtgeldregeling voor de duur van zes jaar zonder sollicitatieplicht. De vergoeding voor het raadswerk of andere werkzaamheden dient verrekend te worden met het wachtgeld. Dat klinkt mooi maar het addertje is dat dat pas geldt wanneer je het totaal aan inkomsten gelijk is aan 100% van het genoten inkomen als wethouder. Dus 70% vangen vanaf het tweede jaar aan wachtgeld en aanvullen met de vergoeding voor raadswerk kom je op ongeveer hetzelfde inkomen tot aan dec 2014. Wat impliceert dat dhr Toonk driemaal zoveel inkomen heeft als de raadsleden die net als hij geen ander werk er bij hebben.

 3. zelf aftreden of vertrouwen beschaamd > linea recta naar de ww en/of bijstand
  miljoenen kun je daarmee ‘binnenhalen’
  maar daar hoor je NOOIT IEMAND over
  men haalt schouders op, kijkt weg, met fluit een deuntje in de zon, roept hard: lalala, grinnikt, zegt: joh, maak je niet zo druk…

  het soort houdt zichzelf in stand op die manier

  ik (would-be dictator ter linkerzijde) zou KEIHARD ingrijpen en elke politicus, raadslid die z’n plichten verzaakt of incapabel blijkt de aanspraak op wachtgeld ontzeggen.
  ga maar naar de soos, zakkenvullende lamzak!

 4. Het is inderdaad een “soort” alleen dat soort wijst heel erg graag naar andere mensen zoals ook dat coulissen-mannetje hier boven. Maar wat wil je met het graaivoorbeeld binnen de VVD:

  De voorzitter van de VVD Benk Korthals die tussen 2002 en 2010 350.000 euro wachtgeld ontving

  Hij zegt zich “aan de toen geldende regels” te hebben gehouden. Korthals, die minister van Justitie was in Paars 2 en in 2002 minister van Defensie was in het eerste kabinet Balkenende, verricht sindsdien ‘advieswerk’ voor een advocatenkantoor.

  Niet gek voor een minister die in 2002 moest aftreden wegens onjuist informeren van de Kamer.
  Een leugenaar, een graaier en dan toch voorzitter kunnen worden van de VVD. Zelfs bij de PVV word je om die reden de partij uit geflikkerd maar niet bij de VVD Daar is het juist een pluspunt.

 5. Bast van ’t Wout heeft een nieuw idee voor het college van Amsterdam

  De kosten voor het gemeentebreed invoeren van minutenparkeren kunnen bijvoorbeeld worden gefinancierd uit een deel van de besparing die het afschaffen van de stadsdeelbesturen oplevert.

  http://www.vvdamsterdam.nl/article/3519/

 6. Bas van ’t Wout betrapt op een onwaarheden in zijn race naar de blauwe zetel in de Tweede Kamer

  In tegenstelling tot de berichtgeving in de diverse media is parkeren in Amsterdam niet duurder geworden. VVD-raadslid Bas van ’t Wout: “Sinds de VVD deelneemt aan het College zijn in Amsterdam de parkeertarieven de afgelopen 2 jaren niet gestegen.

  Parkeren op straat in 2012
  parkeertarieven 2011 De tarieven voor parkeren blijven stijgen, zij het minder drastisch dan voorgaande jaren.

  Amsterdam blijft de duurste parkeerstad van Nederland met een ongewijzigd tarief van € 5.00 per uur in de binnenstad. Dat tarief geldt NU ook voor de duurste parkeergarage in Amsterdam.
  Voor een etmaal in een parkeergarage in Amsterdam kan de rekening zelfs oplopen tot € 80.00.

 7. Bas van ’t Wout wil graag de voorkeurstemmer laten vergeten dat zijn VVD elektrisch autogebruik ontmoedigd want per ingang van 1 april 2012 moet voor het parkeren van electrische voertuigen in Amsterdam worden betaald. Of komt dat van GroenLinks in het college van Amsterdam?

  Bas begint al een echte opvolger van Aptroot te worden. Dus Bas nog een paar jaar ballonnetjes op laten in de Tweede Kamer en je wordt wel ergens burgemeester van.

 8. Bas van ’t Wout schrijft halve waarheden over parkeertarieven in Amsterdam

  Amsterdamcentraal:
  Op 14 juli heeft de gemeenteraad van Amsterdam de nieuwe vergunningtarieven vastgesteld voor 2011. Die tarieven zijn een week geleden ingegaan.
  Een vergunning is 5% duurder geworden, omdat dit in lijn is met de gebruikelijke jaarlijkse verhogingen. Dat is ambtenarentaal voor: ‘dat doen we gewoon elk jaar’. Daar hadden ze toch niet zo lang over hoeven debatteren?
  bron: http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2011/08/18/parkeren-duurder-dan-ook-meer-service

Reacties zijn gesloten.