De antidemocratische gezindheid van de nieuwe coalitie

Samsom en Rutte weten wat goed voor ons allen is. Kleinere Kamers van de Staten-Generaal – of is dat nu van de baan? Maar provincies, waar de Republiek uit opgebouwd is, kunnen afgeschaft worden, en gemeenten, waaruit soms die provincies weer zijn voortgekomen moeten minimaal honderdduizend inwoners hebben. Redenen worden niet gegeven, of het onvermijdelijke riedeltje “bestuurskracht” weerklinkt weer eens.
Jan Dirk Snel, van wie meermalen stukken op deze site gestaan hebben, haalt zowaar de Volkskrant met een hartige benadering van deze bijeenveegplannen van een doldraaiende centrale overheid.
Waarbij aangetekend dient te worden dat dit alsnog een aanslag op de Eerste Kamer is, en dat dit een jarenlange procedure gaat worden die bureaucraatjes heerlijk aan de slag houdt en die gerust kan sneuvelen na de bijbehorende verkiezingen, tenzij deze ook op gronden van kostenbesparing, bestuurskracht en efficiëntie worden afgeschaft.
De overheid treedt terug en dat zullen we weten.

De visie waarbij gemeenten en provincies tot steeds grotere eenheden worden teruggebracht, is een technocratische. Het is een visie van: over u, zonder u. De overheid als efficiënte dienstverlener van bovenaf, niet langer als politieke gemeenschap van onderaf. Men gaat uit van de uitvoering van allerlei taken. Maar die had men anders kunnen regelen en soms op een hoger niveau, bijvoorbeeld het provinciale, onder kunnen brengen. Daar waren – en zijn – vele technische oplossing voor te bedenken.
(…)

Terwijl de Republiek pas van 1588 – of zo men wil 1572 of 1579 – dateert, gaat de geschiedenis van de tot 1795 soevereine gewesten vaak zo’n duizend jaar terug. Juist dat geeft diepte aan huidige bestuurlijke verbanden. Het moedwillig doorknippen van alle emotionele banden kan alleen maar tot verdere vervreemding leiden.

De plannen van de nieuwe coalitie kunnen alleen maar als anti-democratisch worden afgewezen. Dit gaat niet alleen over een bestuurlijk onderwerp, dit is typerend voor een algehele houding: minachting voor de burger. En misschien zou er toch eens die tegenbeweging moeten komen: op naar 800 gemeenten op menselijke maat!

VVD en PvdA willen van democratie af.

1 gedachte over “De antidemocratische gezindheid van de nieuwe coalitie”

  1. Dit toond nogmaals aan dat er in den Haag een club inbecielen rondloopt die totaal niet weten wat er allemaal speelt in Nederland; en die totaal niet weten waar ze zelf mee bezig zijn.
    Ze zijn al jaren bezig om allerlei overheidstaken af te stoten naar gemeenten en lagere overheden omdat dit goedkoper zou zijn; en nu willen ze door schaal vergroting er weer monster gedrochten van maken.
    Dit goedkoper zijn wat ze meenden hiermee te bereiken heeft al nooit gewerkt; want gezien de milioenen kostende idioterieen die gemeenten en lagere overheden ook in deze tijd vaak nog uithalen krijg ik de indruk dat we helemaal geen crises hebben.

Reacties zijn gesloten.