Amsterdam eerste grote gemeente in Nederland die tegen het TTIP is

Tiel en Alphen a/d Rijn waren de eerste gemeente die vraagtekens zetten bij het TTIP, Friesland de eerste provincie die nee zei en nu dus Amsterdam. Goed nieuws voor alle mensen die zich verzetten tegen het TTIP en dit op 23 mei jl. massaal lieten horen tijdens de March against Monsanto.

Amsterdam heeft zich als eerste Nederlandse gemeente uitgesproken tegen het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond in met een voorstel van GroenLinks.

Honderden gemeenten en regio’s in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Engeland spraken zich eerder al uit tegen het verdrag.

(bron)

Uit de reacties onder het stuk wordt pijnlijk duidelijk hoe slecht de meeste mensen geïnformeerd zijn over dit TTIP. In bijna alle media wordt namelijk niet of nauwelijks aandacht besteed aan wat dit verdrag inhoudt en welke gevolgen dit heeft. Ook Foodwatch trok al aan de bel en stelde dat er sprake is van een eenzijdige beeldvorming.

“We weten nog niets”, is de tendens onder degene die commentaar leveren. Weten van niets???? Iedereen die zich iets verder verdiept heeft in de materie weet genoeg om te weten dat met het TTIP er nog meer macht in de handen van louche multinationals als Monsanto komt. Macht die letterlijk gebruikt wordt om onze natuurlijke leefomgeving te manipuleren en verder te vervuilen.
Maar dat niet alleen. Er zijn veel meer redenen waarom het TTIP een heilloze exercitie is.