Amazonewoud zit in vicieuze cirkel van ondergang

Het Amazonewoud dreigt in een vicieuze cirkel van fatale ontbossing te belanden, waarschuwen Duitse en Braziliaanse onderzoekers. De achteruitgang van het regenwoud wordt zo fel dat ze zichzelf gaat vermeerderen.

Het Amazonewoud, het grootste bosgeheel op aarde, is onderhevig aan zware ontbossing. Daarbovenop komt een steeds sterkere daling van de neerslag als gevolg van de klimaatverandering. Dat zet een vicieuze cirkel in gang die de achteruitgang van het Amazonewoud nog zal versnellen, zeggen onderzoekers op basis van een analyse van waterstromen in het gebied.

“Het Amazone-regenwoud is een van de kantelelementen in het klimaatsysteem van de aarde”, zegt hoofdauteur Delphine Clara Zemp van het Potsdam-instituut voor Klimaatimpactonderzoek in de vakpublicatie Nature. “Aan de ene kant verhoogt verminderde neerslag het risico op bossterfte, aan de andere kant kan verlies aan beboste oppervlakte regionale droogteperiodes nog versterken. Meer droogte kan dus tot minder bos leiden, wat dan weer tot meer droogte leidt, een vicieuze cirkel van elkaar versterkende gevolgen.

“De gevolgen van deze feedback tussen bomen en de atmosfeer was tot nog toe niet duidelijk. Onze studie biedt nieuw inzicht in deze kwestie. Ze belicht het risico op zichzelf versterkend bosverlies dat bovenop het bosverlies komt dat een rechtstreeks gevolg is van de verminderde neerslag.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be