Afgaan in Afghanistan

Het regime in Afghanistan dreigt in te storten‘, aldus een nieuw Amerikaans rapport. Het stelt met zoveel woorden dat er in het officiële Afghaanse leger een vijfde colonne bestaat, een groot deel van de manschappen behoort eigenlijk tot de Taliban. Dit jaar vielen al 51 doden bij zogenoemde ‘insider attacks’, aanvallen door Afghaans veiligheidspersoneel op Amerikanen en coalitiepartners. De Amerikaanse commandanten hebben besloten de gezamenlijke operaties tussen coalitietroepen en de Afghaanse veiligheidsdiensten op een laag pitje te zetten, totdat deze diensten grondig zijn doorgelicht op talibansympathieën.

Met de kennis van nu, wat hadden de politieke partijen voor de laatste verkiezingen te melden over Afghanistan dan wel Kunduz? Tenslotte is er twee jaar geleden een kabinet over Kunduz gevallen, viel een Kunduz-missie naar Afghanistan te noteren en sloten vijf partijen (VVD+CDA+D66+CU+GL) een Kunduz-akkoord. Het item was ooit belangrijk.

De aloude machtspartijen, waarvan de laatste onderhand vergane glorie is, de VVD, de PvdA en het CDA, willen hun vingers niet branden aan de heikele kwestie Afghanistan. Ze schrijven er niets over in hun verkiezingsprogramma’s.

De PVV schrijft evenmin over Afghanistan. Wilders vindt en vond het nooit wat waard om iets over te hebben voor het islamitische land. Hij negeert het gewoon. Zijn kiezers zal het onderwerp ook een worst zijn.

De SP vertelt recht voor z’n raap hoe het zou horen:

De Nederlandse militairen en politie-instructeurs in Afghanistan trekken we terug. In plaats daarvan kiezen we voor civiele steun aan de opbouw van dat land.

De kleine partijen uit de Kunduz-coalitie willen zich rechtvaardigen. Opmerkelijk is dat er geen spijt of twijfel uit over de gang van zaken in Kunduz.

D66 blijft een hardliner, afspraak blijft afspraak:

Nederland blijft betrokken bij de wederopbouw van Afghanistan. De geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz vindt plaats onder de gemaakte afspraken, tot de internationale gemeenschap zich terugtrekt. D66 wil dat Nederland ook daarna betrokken blijft bij Afghanistan.

De ChristenUnie is wat vager. Zij ziet de Kunduz-missie als onderdeel van onvermijdelijke internationale afspraken:

Alleen een veelzijdig inzetbare krijgsmacht kan de primaire opdracht die regering en parlement voor ogen hebben – bevordering en handhaving van de internationale rechtsorde en de borging van onze nationale economische en maatschappelijke belangen – goed uitvoeren. Of het nu is door de piraterij te bestrijden in de Golf van Aden, of door vredestaken uit te voeren in Kunduz.

Bij GL is het bizar. Het deel in het verkiezingsprogramma lijkt wel door een coke-junk geschreven. Ik heb flink in de weergave geschrapt. Zinnen werden min of meer herhaald en het staat bol van ‘dure’ nietszeggende termen. Bovendien is het stukje gespeend van iedere realiteitszin:

Nederland laat Afghanistan niet in de steek. Na beëindiging van de ISAF-missie in 2014 zal Nederland Afghanistan blijven steunen op het gebied van verzoening, goed bestuur, veiligheid, sociaaleconomische ontwikkeling en wederopbouw. Een vredes- en verzoeningsproces tussen alle conflicterende partijen binnen Afghanistan heeft prioriteit. Dat proces is gericht op de opbouw van een duurzame, democratische, veilige rechtsstaat en sociaaleconomische ontwikkelingen. Dat vereist grote inspanningen op het gebied van corruptiebestrijding, versterking van bestuur, rechtspraak, civiele organisaties en de positie van vrouwen, alsmede onderhandelingen waarbij geen enkele partij wordt uitgesloten.
De Nederlandse bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de ontwikkeling van een democratische en veilige rechtsstaat zal in overeenstemming moeten zijn met dit proces. Nederland draagt bij met een geïntegreerde politietrainingsmissie die het politie- en justitieapparaat versterkt.

Ook de SGP wijdt er aandacht aan. Vrij reëel overigens:

Ook Nederland is er bij gebaat dat Afghanistan niet opnieuw een uitvalsbasis voor terroristen vormt. Nederland moet daarom een substantiële bijdrage blijven leveren aan de wederopbouw van dit land via onder meer ontwikkelingssamenwerking.

De PVVD spreekt zich duidelijk uit tegen de Kunduz-missie:

De Partij voor de Dieren is tegen de zogeheten politiemissie in Kunduz.

• Nederland werkt niet mee aan Navo-gevechtsmissies.
• Nederland trekt zich terug uit Afghanistan en stuurt er geen nieuwe troepen meer naartoe. In plaats daarvan helpt ons land mee aan de opbouw van Afghanistan door waar mogelijk civiele steun te verlenen.
• Nederland behoudt de volledige zeggenschap over haar eigen krijgsmacht.
• De leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen worden op missies wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar.

Voor 50plus geldt vermoedelijk dat hun bejaarde stemmers toch niet (meer) weten waar Afghanistan ligt. Die partij zwijgt eveneens over het onderwerp.

Dat het ongeveer zou lopen zoals in het aangehaalde rapport is beschreven, was al sinds lang talloze malen op Krapuul te lezen, bijvoorbeeld in ‘Opgeleide politieagenten in Kunduz steunen vijand‘. Tja, we moeten onszelf af en toe schouderklopjes geven in de strijd met de commerciële en de door machtige financiers gesteunde pers.

6 gedachten over “Afgaan in Afghanistan”

 1. Het standpunt van de Partij voor de Dieren is nogal uitgebreid gedocumenteerd: Ouwehand dit jaar, en Thieme over het algemene standpunt.

  Maar als je wilt blijven suggereren dat dit een dametjes-tegen-hertenetende-poema’s-partij is dan ga je je gang maar hoor. Wacht maar af hoe serieus je zelf verder genomen zult worden.

 2. Dank voor de aanvulling, Arnold.

  De dierenpartij vindt de Kunduz-missie dus niet verstandig. Ik zou graag nog vernemen aan welke vervolgstappen de PVDD denkt.

 3. Is gewoon het programma lezen teveel gevraagd ofzo?

  Defensie
  om conficten te voorkomen moeten we de aarde duur-
  zaam beheren en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. militair ingrijpen is zelden een oplossing en leidt vaak tot een verergerd confict, ten koste van talloze mensenlevens.

  Geen gevechtsmissies. de partij voor de dieren steunt vredesoperaties van de Verenigde naties als die legitiem, proportioneel en effectief zijn. missies moeten gericht zijn op een eerlijker verdeling van de natuurlijke rijkdommen van de aarde. de partij voor de dieren is tegen de zogeheten politiemissie in Kunduz.
  • nederland werkt niet mee aan navo-gevechtsmissies.
  • Nederland trekt zich terug uit Afghanistan en stuurt er geen nieuwe troepen meer naartoe. in plaats daarvan
  helpt ons land mee aan de opbouw van Afghanistan
  door waar mogelijk civiele steun te verlenen.
  nederland behoudt de volledige zeggenschap over haar
  eigen krijgsmacht.
  de leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen
  worden op missies wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar.

 4. [ Er worden weinig beelden getoond van gedode en verminkte dieren in Afghanistan. De PVDD laat het onderwerp daarom waarschijnlijk buiten beschouwing. ]

  Zum kotzen.

 5. Mijn excuses aan Arnold, Petra, Le Roi Danse en alle anderen die mijn stukje hebben gelezen.

  Er is iets vreselijk fout gegaan, maar ik weet niet hoe. Ik dacht alle verkiezingsprogramma’s doorzocht te hebben, maar misschien heb ik bij de PVDD het verkeerde bestand geopend en daarom niets over Kunduz/Afghanistan gevonden.

  Helaas een wat late aanpassing wegens niet online kunnen zijn vanaf zatermiddag 2 uur.

Reacties zijn gesloten.