Afdrachtsregeling SP op de helling + Update

De vergoeding voor raads- en statenleden van de SP moet voortaan rechtstreeks aan de SP’ers zelf worden overgemaakt. Dat schrijft minister Plasterk aan gemeenten en provincies. Volgens Plasterk is dat het gevolg van een uitspraak van een rechter in februari. Ook de vergoedingen voor leden van de Eerste- en Tweede Kamer moeten voortaan rechtstreeks aan de betreffende leden worden overgemaakt.

Tot nu toe werd de vergoeding overgemaakt aan de SP. De partij  hield dan 75% (in de grote steden 50%) in en stortte het resterende deel op de rekening van het betreffende raads/statenlid. Kamerleden, wethouders en gedeputeerden krijgen van de SP een nettosalaris van 2750 euro per maand. De rest van het salaris gaat naar de SP.

De regeling is ooit ingevoerd om baantjesjagers buiten de deur te houden: iemand die de SP vertegenwoordigt behoort dat te doen uit ideële motieven, niet omdat zij/hij hoopt er zelf beter van te worden. Binnen de partij is ze bepaald niet onomstreden, met name omdat de regeling wel wat érg strikt werd toegepast. Raadsleden in kleinere gemeenten die eerder een uitkering hadden, raakten soms in de problemen omdat de uitkeringsinstantie geen boodschap had aan de afdrachtsregeling en de volledige vergoeding in mindering bracht op de uitkering.  De partij reageerde daar in het verleden niet altijd even adequaat op. Een veel gehoord verwijt is ook dat de regeling niet alleen baantjesjagers, maar ook capabele mensen buiten de deur houdt. Waarom zou je je te pletter werken voor de partij, wanneer daar niks tegenover staat?

De zaak raakte in een stroomversnelling nadat de gemeente Noordoostpolder weigerde nog mee te werken aan de afdrachtsregeling. Eén van de SP-raadsleden tekende bezwaar aan tegen dat besluit. De rechter stelde de gemeente echter in het gelijk: de regeling brengt “de onafhankelijkheid en het vrije woord” van raadsleden in gevaar. Volksvertegenwoordigers worden formeel geacht zonder last en ruggespraak te functioneren. Uiteraard is dat pure theorie, geen volksvertegenwoordiger opereert zonder last of ruggespraak.

Plasterk benadrukt dat het SP’ers natuurlijk volledig vrij staat zélf een deel van hun vergoeding af te dragen. Via de afdrachtsregeling van de partij is dat volgens hem echter niet langer mogelijk.

Bron: NOS

Update: de SP geeft Plasterk een omhooggestoken middelvinger – en terecht.

Thijs Coppus, penningmeester van het landelijk SP-bureau, beticht Plasterk van “politieke pesterijen”. Hij benadrukt dat de rechtelijke uitspraak om een lokale kwestie gaat en daarom niet voor de landelijke partij geldt.

De penningmeester noemt het onzin dat de onafhankelijkheid van SP’ers in het geding is door de afdrachtregeling. “SP-politici weten waar de partij voor staat. Als je voor de SP in de gemeenteraad of Provinciale Staten zit, conformeer je je aan het verkiezingsprogramma. Ben je dan ook niet onafhankelijk?”, vraagt Coppus zich af.