Aantal zelfmoorden in de VS stijgt explosief

Het zelfmoordpercentage in de VS is tussen 1999 en 2014 met maar liefst 24% gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van 75-plussers. Bij vrouwen van middelbare leeftijd steeg het zelfmoordpercentage met niet minder dan 63%, bij mannen uit dezelfde leeftijdscategorie met 43%.

220px-Camden_NJ_poverty
Camden, New Jersey. Een van de armste steden van de VS Foto: Wikipedia

Sinds 2006 is het zelfmoordpercentage in de VS met gemiddeld 2% per jaar gestegen. Volgens onderzoekster Katherine Hampstead is er een duidelijk verband tussen de stijging van het zelfmoordpercentage en de toegenomen financiële onzekerheid  van huishoudens, met name sinds de crisis van 2008.  Veel Amerikanen zijn bang in de nabije toekomst niet aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Uit onderzoek bleek al eerder dat die angst – en soms zelfs regelrechte wanhoop – onder met name de vroeger relatief geprivilegieerde witte arbeidersklasse heeft geleid tot een epidemie van zelfmoorden en drugs- en alcoholmisbruik.

Bron: New York Times

Zie ook dit artikel in The Atlantic en deze reportages van de Guardian.