30 juni actie tegen politiegeweld: forse opkomst zeer wenselijk

Komende zaterdag, 30 juni, vindt een actie plaats tegen politiegeweld, en vooral tegen het selectieve fouilleren wat burgemeester Aboutaleb in Rotterdam wil doorvoeren. De demonstratie is van groot belang, ik hoop op een flinke opkomst. Politiegeweld, in velerlei vormen, is de laatste tijd in Nederland opvallend toegenomen. Een tegengeluid op straat is hoognodig, en bij een enkele demonstratie hoeft het wat mij betreft bepaald niet te blijven.

Het kan geen kwaad om wat recente en minder recente gevallen van politiegeweld, politieagressie en aanverwant wangedrag in de herinnering te roepen. Dan wordt het meteen duidelijk dat het hier niet om een sporadisch incident gaat, maar om een veelvormig en veelvoorkomend verschijnsel. Een verschijnsel dat onverzoenlijke bestrijding behoeft, voordat de de restanten vrijheid, de beetjes speelruimte die we nog hebben ook kwijt zijn geraakt.

Binnenkort meer over allerhande vormen van politiegeweld die in principe iedereen kunnen treffen. In dit artikel met name aandacht voor geweld tegen actievoerders, dat lezers van dit weblog veelal niet zal zijn ontgaan. Ik noem maar wat voorbeelden:

1 Mei vorig jaar in Utrecht. Rond 200 ME-ers omsingelden het ongeveer even grote aantal demonstranten. De smoes was gezichtsbedekking van sommigen van ons, en zo nog het één en ander. Keer op keer vielen arrestatieteams de betoging aan, keer op keer verschaften meppende ME-ers ze daarvoor de ruimte. Aan het eind van de dag waren er maar erg weinig demonstranten die geen klappen hadden gehad.

1 Mei dit jaar in Amsterdam: een anarchistische antikapitalistische demonstratie werd vrijwel vanaf het begin omsingeld door forse aantallen ME-ers. Voor het vervolg: zie boven, bij “1 Mei vorig jaar in Utrecht”. Origineel is de grove aanpak bepaald niet. Joke Kaviaar typeerde het insluiten van de demonstranten door politie met reden als “gijzeling”, en burgemeester Van der Laan, de opdrachtgever van de Amsterdamse politie als “een misdadiger pur sang”.

13 mei dit jaar, Amsterdam. Politieagenten vallen krakers bij een zojuist gekraakt pand in Amsterdam aan. Minstens één agent slaat er zó enthousiast op los dat zowel de korpschef als de burgemeester er hun afkeuring over uitspreken. Waaruit maar weer blijkt dat politieagenten agressief optreden mét, maar eventueel ook zónder, aanmoediging van het officiële gezag. Het probleem zit in de orders die ze krijgen. Maar het probleem zit eveneens in het politieapparaat zélf. Ze moeten niet alleen vaak, die agenten. Ze doen het vaak genoeg ook maar wat graag.

Moeten we doorgaan? Verder terug, naar de hevig aangevallen kraakdemonstratie in Amsterdam op 1 oktober 2010, in protest tegen het juist van kracht geworden kraakverbod? Naar de 1 Mei-demonstratie in 2010 in Rotterdam, uiteengedreven door agenten omdat betogers niet bereid waren om stokken waar spandoeken en vlaggen aan vast zaten weg te doen? Een rechtbank wees  dit politie-excuus later trouwens af: stokken aan spandoeken en vlaggen horen juridisch bij het demonstratierecht, de inperking van dat recht door het stokkenverbod was onrechtmatig.  Naar de 1 mei demonstratie van 2010 in Nijmegen, ook met machtsvertoon door de politie belaagd?

Opvallend trouwens, bij teruglezen van berichtgeving over die laatste demonstratie, hoe beperkt de politieaanval was in vergelijking met een jaar later. Het staatsgeweld escaleert, er kan steeds minder ongehinderd actie gevoerd worden. Politiegeweld is niet alleen een patroon; de toename ervan is een trend. Die trend moeten we samen keren. De demonstratie van aanstaande zaterdag is deel van die strijd. Laten we er een omvangrijk en goed onderdeel van maken.

Dusssss…. “Actie tegen politiegeweld en specifiek preventief fouilleren” , komende zaterdag, 30 juni, verzamelen vanaf 12.30 bij Metrostation Zuidplein, Rotterdam; vreedzame actie om 13.00. De Facebook-oproep waar ik deze gegevens aan ontleen, telt intussen 110 mensen die aangeven dat ze mee gaan doen. Het aantal potentiële slachtoffers/ doelwitten van politiegeweld is alleen al in Rotterdam veel en veel hoger, dus die opkomst kan ook best nog een eindje de hoogte in. Toch?

Dit stuk is eerder verschenen op de website Rooieravotr van Peter Storm.

1 gedachte over “30 juni actie tegen politiegeweld: forse opkomst zeer wenselijk”

Reacties zijn gesloten.