20-9, Amsterdam: inspreekactie bij Amsterdamse gemeenteraad tegen dreigende huisuitzetting en voor woonzekerheid

Morgen gaan Busra en haar ondersteuners er bij de Amsterdamse gemeenteraad op aandringen om te komen met een oplossing voor de dreigende huisuitzetting waarmee haar gezin wordt geconfronteerd. Bij de overhandiging van de petitie op 12 september bleek woningcorporatie De Key niet bereid om ook maar iets te doen aan de rampzalige gevolgen van haar flexhuurpolitiek voor dit gezin en voor andere flexhuurders. Naast Busra zelf gaan ook Frans Ondunk namens de Huurdersvereniging Oost en Abel Heijkamp namens de Bond Precaire Woonvormen (BPW) inspreken bij de gemeenteraadscommissie Wonen. Kom ook en steun de #FuckFlex campagne voor woon- en bestaanszekerheid! Ook Doorbraak neemt deel aan die campagne.

Inspreekactie
Woensdag 20 september
Vanaf 9:00 uur
Boekmanzaal
Stadhuis
Amstel 1
Amsterdam

De vergadering van de gemeenteraadscommissie Wonen vindt plaats van 9:00 tot 12:30 uur. Een van de eerste punten daarvan betreft een “inspreekhalfuur” voor het “publiek”. De verwachting is dat dit punt vrij vroeg in de vergadering aan de orde zal komen. De Key blijft halsstarrig weigeren om Busra en haar gezin woonzekerheid te bieden. Meer dan vijftig procent van de nieuwe verhuringen in Amsterdam komt al tot stand met een tijdelijk flexhuurcontract. Zo komen steeds meer huurders in de knel. Daarom is het hard nodig dat de flexhuurpolitiek van De Key en andere woningcorporaties een halt wordt toegeroepen.

De gemeente heeft in het verleden samenwerkingsafspraken gemaakt met De Key en andere wooncorporaties, en ook met de Huurdersvereniging Amsterdam. Die afspraken veroorzaken veel woononzekerheid voor steeds meer huurders. In Amsterdam is het aantal huisuitzettingen van gezinnen in 2016 met zo’n dertig procent toegenomen. Bovendien zijn er veel verborgen kosten verbonden aan gedwongen mobiliteit en aan het veel te ruim toestaan van flexhuren. Als De Key niet bereid is om dit soort problemen op te lossen, dan dreigen Busra, haar man en hun baby van zeven maanden dakloos te worden en komt het probleem op het bordje van de gemeente terecht. Daarom gaan we behalve bij De Key ook bij de gemeente verhaal halen. Kom het gezin steunen!