12 december, Den Haag: protest tegen dreigende ontruiming tentenkamp

De vluchtelingen van het Haagse tentenkamp “Recht op bestaan”proberen morgen met een kort geding en aansluitend een demonstratie de dreigende ontruiming van hun kamp te voorkomen. Vorige week liet burgemeester Jozias van Aartsen weten dat de vluchtelingen vanaf aanstaande donderdag niet meer in het kamp mogen overnachten. Overdag zouden ze er nog wel mogen demonstreren. Als het tot een ontruiming komt, dan zullen de vluchtelingen zich geweldloos verzetten. Ze roepen iedereen op om hen daarbij te ondersteunen.

Woensdag 12 december, 13:30 uur
Rechtszaak tegen ontruiming van tentenkamp
Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60, Den Haag

Woensdag 12 december, 15:00 uur
Demonstratie
Vanaf Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60, Den Haag

Van Aartsen meent dat “een tentenkamp, dat gedurende 24 uur per dag voor een langere periode een deel van de openbare ruimte bezet, onvermijdelijk tot problemen leidt”, aldus een brief die hij onlangs aan de vluchtelingen schreef. Het overnachten in het kamp zou een onacceptabel risico op “wanordelijkheden” met zich meebrengen. Die mantra houdt de VVD-er al bijna drie maanden vol, sinds het begin van het kamp op 19 september. Het gaat hem daarbij niet om de werkelijkheid, maar om de beeldvorming. Al maandenlang maakt de burgervader zich schuldig aan stemmingmakerij tegen de vluchtelingen en hun strijd.

De gang van zaken rond het Amsterdamse tentenkamp en de ontruiming daarvan heeft hem laten zien dat staatsrepressie tegen dit soort actiekampen effectiever kan zijn door af en toe ook het huichelachtige argument in te zetten dat de gezondheid van de vluchtelingen in gevaar is. In zijn brief komt hij daarom op de proppen met de smoes dat hij zich zorgen maakt over hun gezondheid, “mede door de kou”. Om het tentenkamp zo snel mogelijk tegen de vlakte te krijgen tooit hij zich voor deze ene keer ook met de valse betrokkenheid die vooral sociaal-democratische bestuurders als de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan op het lijf is geschreven. Hoe het na de ontruiming van het kamp zal zijn gesteld met de gezondheid van de rondzwervende vluchtelingen, dat zal Van Aartsen worst zijn. Die verantwoordelijkheid gaat de burgervader doorschuiven naar staatssecretaris Fred Teeven, zo heeft hij aangekondigd. Van de uiterst rechtse ijzervreter Teeven hoeven de vluchtelingen ook niets te verwachten.

Het Haagse tentenkamp.

Het moge duidelijk zijn dat het leven en de toekomst van de vluchtelingen Van Aartsen geen moer kunnen schelen. Dat blijkt alleen al uit het verbod dat hij de vluchtelingen eerder al had opgelegd om hun tenten ‘s nachts volledig af te sluiten. Vriezen ze dood, dan vriezen ze dood, dat zijn de manieren van de VVD-er. Dat het de burgemeester er simpelweg om te doen is om de protestactie de grond in te boren, blijkt ook uit zijn getreiter over “een aanspreekpunt” op het kamp. Volgens hem zou er niet voortdurend, dus 24 uur per dag, een contactpersoon beschikbaar zijn. Daar hebben de actievoerders keer op keer op geantwoord dat dat wel het geval is. De gemeente kan met alle kampbewoners en alle op het kamp aanwezige ondersteuners overleggen. Maar Van Aartsen gaat er doodleuk vanuit dat het reilen en zeilen op het kamp zich kenmerkt door dezelfde bureaucratische en hiërarchische mallemolen als zijn eigen staatsapparaat. Met dat soort rigide formalisme hoopt hij de vluchtelingen om de oren te kunnen slaan.

Pluche

“Uw inspanningen”, aldus de burgemeestersbrief, “zijn erop gericht om een – inmiddels meer en meer permanente – verblijf- en overnachtingsplaats te realiseren.” Dat zint Van Aartsen overduidelijk niet. Gezeten op het pluche van de macht kan en wil hij zich er geen voorstelling van maken dat het protest van de vluchtelingen zich niet beperkt tot bijvoorbeeld een uurtje demonstreren bij de Tweede Kamer, maar dag en nacht doorgaat, in weer en wind. Hun strijd is hun leven, en omgekeerd. Hun strijd richt zich op verblijf, op een plek om te eten, te slapen, te ademen. Hun strijd eist het recht op om ergens te zijn, om hier te zijn. “Het realiseren van een verblijf- en overnachtingsplaats” kan niet worden losgekoppeld van de protestactie, maar maakt daar integraal deel van uit. Juist omdat de vluchtelingen volgens de overheid nergens in Nederland mogen verblijven.

In hun strijd voor onderdak en verblijf en tegen de dreigende ontruiming van hun kamp hebben de vluchtelingen veel steun nodig. Uit de reacties op de steunverklaringsactie van de Steungroep Vluchtelingenkamp Koekamp Den Haag, waar ook Doorbraak aan deelneemt, blijkt dat velen solidair zijn met de vluchtelingen. Niet alleen honderden individuen, maar ooktientallen groepen onderschrijven de steunverklaring, waaronder de Rotterdamse Pauluskerk, het Leidse Diaconaal Centrum de Bakkerij, het solidariteitsfonds X-Y en de Haagse Stadspartij. Nu de ontruiming van het kamp naderbij lijkt te komen, hebben de vluchtelingen de steun van anderen extra hard nodig. Het is nog onduidelijk of en wanneer de ontruiming gaat plaatsvinden. Hou daarom de website en de Facebook-pagina van “Recht op bestaan” in de gaten.

De actievoerende vluchtelingen hebben nog steeds geld en spullen nodig, in verband met juridische kosten, stormschade en vervolgacties. Zie ook dit overzicht. Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 9474245 t.n.v. AFA Nederland te Den Haag o.v.v. “tentenkamp”.

Verscheen eerder op doorbraak.eu. Auteur: Harry Westerink