Waarom de politie principieel niet deugt

De politie heeft zich op 1 mei in Amsterdam weer als kwaadaardige kracht doen gelden: agressie en mishandeling van niet-gewelddadige demonstranten, hardhandige arrestatie van sommigen van hen. Feitelijk was het, zoals Joke Kaviaar treffend stelt, gijzeling van mensen door de politie. Dezelfde dag echter, in Den Haag, was het toch vooral een soms bijna kleffe vriendelijkheid tussen politie en actievoerders. En inderdaad, agenten keken daar voornamelijk toe hoe het Rondje Binnenhof verliep. Je zou hieruit kunnen concluderen dat het politiegeweld in Amsterdam een ontsporing was, en de ontspannen sfeer in Den Haag eigenlijk de norm. Dit berust echter op een gevaarlijke misvatting, namelijk het idee dat de politie een noodzakelijk nuttig en onmisbaar orgaan is voor ons allemaal. Dat is de politie niet, dat is de politie nooit geweest, en dat kan de politie principieel nooit zijn ook. Daarvoor zijn tal van aanwijzingen.

De meest eenvoudige aanwijzing is dat de aanval op demonstranten op 1 mei helemaal niet uitzonderlijk is. Op 1 mei vorig jaar gebeurde iets soortgelijks in Utrecht. Bij betogingen tegen het kraakverbod in 2010 en 2011 in Amsterdam eveneens. Vreedzame betogers bij het protest tegen bezuinigingen op kunst en cultuur werden op 29 juni vorig jaar door hardhandige ME verdreven. Studenten die het waagden buiten het Malieveld actie te voeren rond een protestmanifestatie in januari 2011 kregen politieaanvallen te verduren. De gebeurtenissen van afgelopen dinsdag nemen plaats in een lange lijst. Politiegeweld tegen demonstranten is iets structureels, het is business as usual, en vreedzaam gedrag van demonstranten is op zich geen reden voor agenten om zich daarbij erg in te houden. Dat is één.

Maar – zo kan iemand tegenwerpen – de politie doet, naast dit beulswerk, toch ook hele nuttige dingen? Zorgen dat het verkeer geen zootje wordt, en natuurlijk boven alles het spreekwoordelijke Boeven Vangen? Je hebt voor een georganiseerde maatschappij toch politie nodig? Welnu, het klinkt redelijk. Maar laten we eens goed kijken. Eerst dat verkeer. Dat wordt tegenwoordig voor een flink deel door anderen geregeld, niet door de politie. Bij allerlei evenementen en bottlenecks worden verkeersregelaars ingezet waar vroeger misschien agenten klaarstonden. Die verkeersregelaars dirigeren verkeersstromen, houden mensen desnoods tegen als ze verkeerd rijden. Dat doen ze doorgaans bekwaam.

En het zijn dus geen agenten: het betreft hier werk dat vroeger een politietaak was, maar is uitbesteed aan commerciële bedrijven. Arbeidsvoorwaarden van verkeersregelaars zijn beroerd, de overheid heeft ongetwijfeld kosten bespaard door deze uitbesteding. Het in de collectieve sector brengen van dit verkeersregelwerk zou een goede zaak zijn. Maar een kerntaak van de politie is het dus bepaald niet. Je kunt het verkeer op allerlei manieren regelen, met politie, maar dus ook zonder.

Belangrijker is het boevenverhaal. De politie is nodig om criminaliteit te bestrijden, mensen die een overtreding of misdaad hebben begaan op te sporen, aan te houden, waarna een strafzaak en veroordeling volgt. Dat is het idee. Ik ga er hier even niet op in of het straffen van mensen die criminaliteit begaan hebben sowieso wel zo’n goed idee is. Er is namelijk een veel simpeler vaststelling: de politie is helemaal niet erg goed in het oppakken van mensen in overtreding, even kortheidshalve maar aangeduid met het eigenlijk ongeschikte woord ‘criminelen’.

Ik ben eens wat cijfers gaan vergaren, en ik kwam leuke dingen tegen. Zo blijkt het percentage overvallen dat opgelost werd in begin 2011 op 23 ter staan. Het officiële voornemen was om dat in 2014 op te krikken tot 40 procent. Als alles volgens plan verloopt wordt dus in 2014 nog steeds meer dan de helft van de overvallen niet opgelost. Als een afdeling chirurgie zo’n score zou melden bij blindedarmoperaties, zou onmiddellijk de inspectie voor de volksgezondheid worden ingeschakeld.

Dit is maar een incidenteel cijfer, ik ben nog wat verder gaan snuffelen. Op vijandelijk terrein – de website van een onderzoeksinstelling van het ministerie van justitie en veiligheid – vond ik een juweeltje. Er blijkt een uitgave van dat instituut te zijn, “Criminaliteit en rechtshandhaving 2010”. Ik citeer uit hoofdstuk vier, als PDF-bestand aan te klikken. “De politie loste in 2010 ruim 287.000 misdrijven op, een daling van 15 % ten opzichte van 2005.” Zozo. “Het ophelderingspercentage daalde van ruim 25 % in 2005 naar 24 % in 2010.”

Het overgrote deel van de geconstateerde misdrijven worden dus niet opgelost, en de trend is neerwaarts, niet opwaarts. Het is justitie zélf die dit schrijft, het is geen gebrom van radicale maatschappijkritische criminologen of iets dergelijks. De politie is, in een grote meerderheid van gevallen, niet in staat haar zogenaamde core business tot een goed einde te brengen. Er is niets dat er op wijst dat dit met extra inzet en betere aanpak wezenlijk verandert, anders was dat allang gebeurd.

Maar wat betekent dit? Welnu: een beroepsgroep die driekwart van de keren dat ze een kerntaak uitvoert, daarin niet slaagt, geeft dat niet te denken? Machinisten die in driekwart van de gevallen de trein niet veilig van Utrecht naar Amsterdam rijden, architecten van wie driekwart van de ontworpen gebouwen een week later instorten, bouwvakkers bij wie gemetselde muren drie van de vier keren bezwijken bij een duw? Symfonieorkesten die drie van de vier keer Beethovens Vijfde onder hun vingers voelen mislukken? Schoonmakers die drie van de vier keer het gebouw niet schoon weten te krijgen? Het zou ontslagen regenen, als het zo zou gaan. Maar bij de politie vindt iedereen het kennelijk normaal dat drie van de vier keer het werk niet tot een goed einde komt. Is dat inefficiëntie? Zo ja, waarom wordt die dan niet een keertje verholpen?

Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Enerzijds het feit dat een maatschappij waar alles om geld draait, maar toegang tot dat geld enorm ongelijk en oneerlijk is verdeeld, mensen zullen nemen wat ze niet legaal kunne krijgen. Dat geldt bovenaan, waar mensen de macht hebben om nog meer te graaien dan ze legaal betaald krijgen. Het geldt ook onderaan waar mensen zich toeëigenen wat anders levenslang buiten hun bereik zou zijn. Waar geld de norm is, ongelijkheid de regel, daar is corruptie, diefstal, roof en illegale handel een onvermijdelijk verschijnsel. In het boek waar ik uit citeerde lees ik ook: “De geregistreerde criminaliteit bestond in 2010 voor 60 % uit vermogensmisdrijven…” In een kapitalistische maatschappij is zoiets onuitroeibaar. Waar hebzucht wordt beloond, zal hebzucht zich een weg banen, wet of geen wet – en desnoods met de wet in de hand.

Maar het gebrek aan succes in alle boevenvangerij duidt op nog iets anders. Het wijst erop dat bestrijden van criminaliteit helemaal niet de kerntaak is waar veel mensen het ten onrechte voor aanzien. De politie heeft wel meer te doen, kennelijk belangrijker dingen. Het opsporen van criminelen, pardon, verdachten, kan intussen ook worden uitbesteed. Hoeveel daders worden immers pas aangehouden via een politieverzoek aan ‘het publiek’ om tips te geven, bijvoorbeeld via Opsporing Verzocht? Ze kunnen het niet zelf, ze zijn er helemaal niet erg goed in. Wat zouden we denken van een huisarts die op TV in een uitzending kwam met: ‘we hebben hier een mevrouw die steeds hoest en niest. Mensen die weten wat deze mevrouw mankeert en ons op het spoor van het juiste virus kunnen zetten, wordt verzocht te bellen met het volgende telefoonnummer…’?

Maar van de politie vinden we zoiets doodnormaal. Zelfs de mensen die enig vertrouwen in de politie hebben, geloven niet dat de politie het op eigen kracht kan. Het geeft te denken. Is er op basis van de kennis van het publiek waarvan zelfs de politie erkent dat die onmisbaar is, niet een een veel betere vorm te vinden is om criminaliteit – voor zover iets reëels – te bestrijden? Hebben we daar eigenlijk wel politie voor nodig? Erg goed is ze er in ieder geval nu al niet in, in dat boeven vangen en zo, en ze schreeuwt haar onvermogen van de daken, voor wie de signalen wil zien.

Wat doet de politie verder? Waarom komt ze aan het boeven vangen eigenlijk nauwelijks toe? Daar komen we bij de kern. De politie handhaaft, naar eigen zeggen, de openbare orde. Anders gezegd: ze dwingt een situatie af waarin mensen doen wat de politie zegt – wat dat ook is. Zelfs als je ten onrechte wordt aangehouden of weggestuurd – of neergeschoten -, zelfs al geeft een rechter de politie achteraf ongelijk… op het moment dat de politie een bevel geeft, heeft ze ook machtsmiddelen en bevoegdheden om die te gebruiken om gehoorzaamheid af te dwingen. Dát is de kern van het politiewerk: ordehandhaving. Wat voor orde? Mensen moeten ongestoord naar hun werk kunnen – zodat de eigenaar van de werkplek aan die arbeid kan verdienen. Mensen moeten ongestoord kunnen winkelen – zodat bedrijven rijk kunnen worden van het verkopen van spullen aan klanten. Loonarbeid, warencirculatie, het maken van winst over de ruggen van de bevolking – dat is de kern van de maatschappij, en daarmee ook van de orde die door de politie gehandhaafd dient te worden.

Protesteren mag alleen als het geen storing oplevert in deze processen. Daarom is het niet puur willekeur toen de Haagse politie, volgens  een update van Rondje Binnenhof, aangaf dat demonstreren door Lange Poten tijdens het Rondje Binnenhof “vraagtekens” opriep. De route bleek vervolgens gewijzigd. Demonstreren stoort het ‘winkelend publiek’, heet het dan al gauw. Demonstreren kost bedrijven klanten, is de wat eerlijker vertaling hiervan. Ondernemers en hun activiteit staan hoger aangeschreven in de kapitalistische orde dan betogers met antikapitalistische verlangens. En de politie handhaaft, heel neutraal, die helemaal-niet-neutrale orde. Dat verdient afwijzing, omdat die orde niet deugt. Het verdient ook afwijzing omdat de erin besloten norm – gehoorzaamheid boven alles – onze vrijheid permanent bedreigt.

Dat ordehandhaving, en niet misdaadbestrijding of verkeersregelaarswerk, de core business is van de politie, is met een zeer eenvoudig statistiekje te illustreren. Het oplossingspercentage criminaliteit is lachwekkend laag, zoals we zagen. Maar het handhavingspercentage openbare orde ligt dicht tegen de honderd procent. Elke ordeverstoring wordt uiteindelijk, vaak al vrij snel en soepel, door de politie beëindigd. Vechtpartijen in het uitgaansleven eindigen altijd met terugkeer van afgedwongen rust. Uit de hand gelopen strandfeesten – hoe heftig hooligans en anderen ook enkele uren huishouden – eindigen altijd met terugkeer van een afgedwongen rust. Voetbalrellen, noem maar op… altijd krijgt de politie op den duur de overhand. Krakers die zich verdedigen, demonstranten die zich teweer stellen… vroeg of laat krijgt de politie de overhand.

Soms wordt er geklungeld, soms duurt het even. Maar uiteindelijk zijn er altijd wel pelotons ME, marechaussee of wat ook te voorschijn te halen om de klus te klaren. Ordehandhaving – feitelijk het keer op keer heroveren van de macht op straat tegenover delen van de bevolking – lukt ze vrijwel altijd. Zodra ze dit niet meer lukt, is er sprake van een ernstige ontregeling van het staatsgezag, en de politie is er kennelijk voor bedoeld om precies zo’n ontregeling van dat staatsgezag tegen te gaan. Dát is haar kerntaak. Als ze daarin geen 99,99 succespercentage zou scoren, zou de staatsmacht ernstig op de tocht staan. En daarvoor betaalt geen regering politiesalarissen.

Nu wordt ook extra duidelijk waarom de politie soms zo furieus in slaat op veelal vreedzame betogers – maar ook waarom zij dit lang niet altijd doet. Het is een kwestie van die orde. Bij Rondje Binnenhof was die onbedreigd. De actie was formeel aangemeld, er was overleg geweest. Politieagenten werden in het gebeuren veelal erkend als spelers van een rechtmatige toezichthoudende rol. Ze konden gewoon tussen de actievoerders lopen – gewapend met pistool, iedereen schijnt zoiets normaal te vinden. De actie onttrok de greep over de straat geen moment aan de politie. Dat wist de politie. De opdrachtgever, de burgemeester dus, wist het ook. Dus kon het gezag het zich veroorloven haar lieve gezicht te laten zien, en werden wat met krijt op straat gezette leuzen door de vingers gezien. De actie was trouwens niet zinloos omdat ze zo rustig was. Het samenkomen van mensen om actie te voeren had wel degelijk nut. Maar het nut ervan lag niet in het daadwerkelijk uitdagen van de orde. Dus reageerde de orde zich ook niet zeer bedreigd.

Hoe anders was de actie in Amsterdam! Daar was een compacte groep demonstranten – vreedzaam, niet gewelddadig maar wel onverschrokken – die het stuk straat waar ze stonden en liepen echt aan de greep van het gezag onttrokken hadden. Ze hadden hun actie niet formeel aangekondigd, waren niet in gesprek gegaan met het gezag, ze waren gewoon gegáán. Politie was tussen demonstranten niet welkom. Tussen de demonstranten gebeurde wat de demonstranten wilden, en niet wat de politie van ze eiste. Wat de demonstranten wilden was: hun antikapitalistische en anti-autoritaire geluid laten horen. De politie was op het stuk straat en plein waar de demonstranten hun actie voerden duidelijk niet de baas. Demonstranten hadden in hun demonstratie een tijdelijk stuk vrijheid, gezamenlijke en individuele zelfbeschikking, veroverd.

Dát was voor het gezag onverteerbaar. Daarom moesten er regels gesteld worden waar demonstranten aan moesten voldoen: gezichtsbedekking af, geen stokken aan spandoeken, dat soort dingen. Het gaat dan niet eens meer om de inhoud van de regels. Het gaat erom dát ze gesteld zijn en dat de politie naleving afdwingt. Het afdwingen van die regels werd de test: wie is de baas op dat stuk straat, politie of een samengekomen deel van de bevolking? Met gewelddadig of vreedzaam heeft dat niets te maken. Met gehoorzaam of ongehoorzaam des te meer. En die confrontatie móét de politie winnen, keer op keer op keer. Mede daarom was de politie in Amsterdam – net als vorig jaar in Utrecht – zo grof en zo fel. Het gaat om hun kerntaak, eentje waarin ze niet mogen mislukken.

Maar precies omdat die kerntaak het handhaven van een kapitalistische orde is, is het voor mensen die dat kapitalisme aanvechten nodig om een houding van totale afwijzing van de politie in te nemen. Wat voor hun niet mág mislukken, moet wat ons betreft juist wél mislukken. De orde moet omver – niet per se steeds langs gewelddadige weg, maar hij moet omver. De politie heeft handhaving van die orde tot haar fundamentele taak. De politie staat dus in de strijd tegen de orde waarin we van onderen opkomen voor rechten, belangen en verlangens vanuit de spreekwoordelijke 99 procent, lijnrecht tegenover ons. Ze is het instrument van de even spreekwoordelijke één procent om in het zadel te blijven en het systeem waarin zijn bovenaan staan, overeind te helpen houden. Die kerntaak, die hoofdrol – ongeacht hoe de politie die taak uitvoert – is het probleem. Om die reden deugt de politie niet. Ze is tot op het bot een verwerpelijk en te bestrijden machtsapparaat. Het conflict tussen ons verzet en de politie is onverzoenlijk.

Dit stuk is eerder verschenen op de website Rooieravotr van Peter Storm.

50 gedachten over “Waarom de politie principieel niet deugt”

 1. een makkelijk praatje met een flauw politiek sausje

  alsof een socialistische/communistische heilstaat geen of aanzienlijk minder (vermogens)criminaliteit zou kennen, graag een feitelijke onderbouwing, zal niet lukken dunkt mij

  het zit in de aard van de mens, makkelijk geld willen verdienen, een luxe leven, middelvinger naar de maatschappij, een universeel en grensoverschrijdend fenomeen

  fraude is niet alleen in Italië en België een nationale hobby

  als ik kijk naar de inbreuken die gemaakt worden op burgerrechten in het kader van opsporing van strafbare feiten (soms noodzakelijk, soms vermijdbaar) dan wil ik niet eens leven in een land met een 100% score

  het verschil in aanpak van demonstraties en voetbalsupporters is een schril contrast

  aan de andere kant, waarom wil je zo graag onherkenbaar zijn als je met stokken en stenen wil demonstreren? is dat een “belang” dat het beschermen waard is in een geciviliseerde maatschappij?

  er zitten Hero’s bij de politie maar ook heroes die hun best doen om de boel een beetje leefbaar te houden

  iemand die schrijft : “De orde moet omver – niet per se steeds langs gewelddadige weg, maar hij moet omver.” deugt niet, niet per se steeds langs gewelddadige weg? de straatvechtersmentaliteit van bolsjewieken en SAers van weleer

  dit soort types zijn net zo fout als de zakkenvullende bankiers en foute woningcorporatiebestuurders

  ze mogen samen in de cel wat mij betreft

 2. Nou nou nou zo kan ie wel weer kaaskop. Iemand is een SA’er en moet in de cel wegens zeggen dat de orde omver moet? Lekker ventje ben jij.

 3. @1
  Als anarchist is de schrijver niet uit op een “heilstaat”.
  En in die heilstaat is Nederland allang terechtgekomen, daar gaat het om. En de zakkenvullende bankiers en foute woningcorporatiebestuurders hebben hun eigen geüniformeerde skinheadbende, “politie” genaamd.

 4. @1: Kaaskop

  Socialisme zou voor jou niet goed uitpakken met 10.000 euro per maand.

 5. haha, sorry hoor jvdheuvel maar als iemand het gebruik van geweld zodanig verheerlijkt en legitimeert dan moet ie ook niet klagen als ie een klap op z’n kop krijgt van een ander die het niet met hem eens is

  iemand die zijn mening door middel van geweld aan anderen wil opleggen is geen haar beter dan het Lid Brinkman

 6. @4

  ben gewoon ambtenaar en geen Albayrak, ik ga daar geen woorden meer aan vuil maken

 7. @4:

  en met zo’n inkomen ook nog zeuren dat het geen vetpot is.

 8. @3

  volgens mij worden de belangen van de bankiers en corporatiebestuurders nog altijd beter gewaarborgd door politici (kom ook gezellig bij de VVD!) dan de politie

 9. @6:kaaskop:

  Ja, een gewoon ambtenaar met 10.000 euro per maand toch? Ik snap eigenlijk niet goed wat je hier op een linkse site doet met die rare motivaties van je.

 10. @9

  ik begrijp jou echt niet

  zo veel verdien ik niet

  zo lang mensen het maar eerlijk verdienen gun ik anderen meer dan jij, dat is het verschil tussen ons

  “Krapuul is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, een overtuiging of een religie. Wel hebben onze bloggers een mening, welke niet per definitie de mening van de volledige redactie hoeft te zijn.”

  linkse site? volgens mij is hier ruimte voor een ieder die zich aan de huisregels houdt

 11. @10:

  Nee hoor, 10.000 euro is niet veel, zelfs schameltjes.

  Het gaat me niet om de regels, maar om fatsoen/onfatsoen. 60% wegbelasten zou mijn enge linkse gedachte zijn. Je moet het maar gewoon met minder doen, net als die 99%.

 12. @11

  zelfs met 10 mille per maand bruto zul je nog steeds niet snel financieel onafhankelijk worden in dit land, het leven is duur

  krijg jij ooit nog AOW?

  hoe ziet de sociale zekerheid er over 30 jaar uit?

  tot voorkort verdiende ik aanzienlijk meer dan nu, ik heb bewust de overstap naar de overheid gemaakt omdat ik de publieke zaak wil dienen

  daar zal ik niet rijk mee worden maar wel gelukkkiger omdat ik op deze manier wat kan doen aan allerlei misstanden

  ik laat me door jou de les niet lezen, put your money where your mouth is

 13. [ zelfs met 10 mille per maand bruto zul je nog steeds niet snel financieel onafhankelijk worden in dit land, het leven is duur ]

  Ach gut.

 14. @13

  dus jij hebt respect en waardering voor iemand die zijn wereldbeeld aan anderen hoofdzakelijk wil opdringen door het gebruik van geweld?

  dat is toch het recht van de sterkste waar je in een andere context tegen bent als het je zo uitkomt?

 15. @14: Kaaskop:

  Ik begin nu toch echt te twijfelen aan je verstand, daarom stop ik met reageren op je.

  Je bent ambtenaar om de publieke zaak ” te dienen”. Welke afdeling eigenlijk?

 16. Maar Kaaskop, waar lees jij dat de schrijver geweld wilt gebruiken dan? Volgens mij probeert hij vooral aan te tonen dat die orde die gehandhaafd wordt door de politie er een is die vooral moet aantonen dat zíj de orde zijn, en dat daar niet van afgeweken mag worden, al dan niet vreedzaam.

 17. @16

  ik citeer: “De orde moet omver – niet per se steeds langs gewelddadige weg, maar hij moet omver.”

  “niet per se steeds langs gewelddadige weg” vind ik toch een behoorlijk foute mentaliteit

  als de PVV in het verkiezingsprogramma spreekt in termen van strijd en front dan hebben we het over het verheerlijken van geweld, dit is precies hetzelfde

 18. @18 Dat ben ik niet met je eens. Verder heeft voorzover ik weet nog nooit hier een redacteur geschreven dat er zo’n PVV’er in de cel moet. Jij wel over de schrijver van dit artikel.

 19. @19

  ik heb het over straatvechtende types als bolsjewieken en SAers, kortom mensen die zich niet beperken tot woorden maar hun wereldverbeteraarsmentaliteit ook in daden omzetten

  de mentaliteit die uit de woorden van de auteur spreekt deugt evenwel niet, daar blijf ik bij

  als een PVV ideoloog zou zeggen dat ze de rechten van Henk & Ingrid wel even zullen waarborgen, niet per se steeds langs gewelddadige weg dan zou diegene terecht terechtgewezen worden

 20. #20 kaaskop 5 mei 2012 – 2:37 pm

  Hadden ze bij jouw ook eens moeten doen! Iemand met jouw mentaliteit verdient een welgemikte terechtwijzing! Jij noemt jezelf “ambtenaar welke de publieke zaak dient”! Bij ons heet zo iemand een “pooier welke ze publiekelijk verdient”!

 21. @17 kaaskop:

  Er is in dit land niemand die zegt “de publieke zaak te dienen” ( ook wel genoemd het dienen van het landsbelang) , anders dan de politie, militairen en stompzinnige politici.

  Daarbij: als je daarvoor nog veel méér verdiende, maar nu jezelf vrijwillig in de armoede gestort hebt om het belang van het publiek te dienen maar daarbij neoliberale prietpraat uitkraamt van de zuiverste soort ben je een uitvoerder of beleidsmaker van dit bruine beleid.

  😈

 22. Ik lees nergens dat de schrijver van dit stuk geweld voorstaat of verheerlijkt. Hij heeft het over vreedzame demonstranten en dat heb ik ook zo gezien, mensen die in een hoek worden gedreven en waar een enkeling uitgepikt wordt en meegenomen en opgesloten. Mijn bloed gaat er nog van koken. Waarom spandoeken meenemen als je demonstreert? Nou misschien om duidelijk te maken waarom je demonstreert. Waarom sjaal om hoofd? Misschien omdat er camerabeelden worden gemaakt en alles wordt geregistreerd en je gewoon niet geregistreerd wilt worden in dit vrije land. Als je niet braaf meeloopt in de productiemolen van geld verdienen (vooral voor anderen) dan ben je lastig en verdacht. Dat wil de schrijver duidelijk maken volgens mij.

  Vanmiddag een mooie docu gezien over Berlijn van de jaren 20 en 30. Een enkeling ging het erg goed en velen ging het niet goed. De ambtenaren waren een factor waar geen rekening mee werd gehouden en nog geen rekening wordt gehouden. Zij zijn degenen die alles volgens de vastgestelde regels willen laten verlopen (of de opgelegde regels of hun eigen regels), toen verafschuwden ze links al, alles was de schuld van links, van rechts spraken ze geen kwaad, maar traineerden alles wat die wilden. Volgens mij is het nog steeds zo. Ambtenaren zijn een aparte soort en zijn ooit toegevoegd aan de werkende klasse, maar ze vinden zichzelf daar toch wel wat boven staan.

 23. Ik vind het een beetje kort door de bocht van de auteur om te stellen dat we zonder de politie beter af zouden zijn, dat de politie niet echt een duidelijke meerwaarde voor de samenleving is.
  Stel je voor dat we geen politie meer zouden hebben….
  ik zie nu het schrikbeeld van Somalie voor mij!!!

 24. Wat een waardeloos stuk schrijven van iemand die zijn recht van vrije meningsuiting, alle daagse vrijheden om te gaan en staan waar hij/zij wil, het werk te doen wat hij/zij wil en op internet naar hartelust factfree te fulmineren op een “apparaat” die dat allemaal waarborgt!
  Waar deze rooie rakker niet bij stil staat is het oplossen van misdrijven afhankelijk is van zo veel factoren, waaronder dat getuigen eens een keer het lef en verstand zouden moeten hebben om te vertellen wat ze gezien hebben! Nee het enige wat deze mensen vaak roepen is “ik bemoei me nergens mee, gaat mij niks aan”. Los van het feit dat de criminaliteit steeds groter wordt en dus relatief gezien meer misdrijven gepleegd worden door meer mensen! Met een politieorganisatie die steeds verder uitgeknepen wordt, zowel politie alsook financieel en de politie met steeds minder mensen meer moet doen ( dwz dat 1 politieambt. op dit moment het werkt moet doen voor 3 personen) is het niet vreemd dat de oplossingspercentages steeds lager worden! Zodra een onderzoek meer geld gaat kosten dan dat er is wordt het stopgezet!
  Verder lult deze persoon uit z’n nek zonder te weten wat de politie allemaal doet! Hij/zij zou eens een weekeindje mee moeten lopen! Piept ‘ie wel anders! Het is niet alleen maar verkeer regelen of de orde handhaven!
  Het politieapparaat is ondergeschikt aan het bevoegd gezag! De politie slaat een demonstratie niet uit eigenr beweging neer! Nee dat wordt politiek gestuurd en dat is weer geregeld bij wet! Als die lui in Amsterdam zich net zo aan de regels hadden gehouden zoals in Den Haag was dat niet gebeurd! Ja als de politie vanuit haar bevoegdheden, die wij als Nederlanse bevolking aan ze hebben toegekend door middel van wetten en regels, heb je te doen wat de politie zegt! Doe je dat niet dan heb je dus een probleem! En dan moet zo’n rooi zak hooi niet lopen gillen als ze klappen krijgen zeker als er bepaald is dat ze geens tokken e.d. mee mogen nemen en het toch doen!

  @kaaskop:
  ik ben het volledig met je eens! Dit stuk factfree bulshit verhaal roept weldegelijk op om op wat voor manier dan ook het “apparaat” omver te werpen! Dat is een regelrechte oproep om het gezag van de politie te ondermijnen en dus de rechtstaat in gevaar breng! Inderdaad de rechtstaat, ondanks een zwarte periode van 1 1/2 jaar bruine shitkabinet!
  Nee mensen, de politie is niet de PVV! De politie zorgt ervoor dat we met z’n allen snachts rustig kunnen slapen! En als iemand hier het tegenovergestelde beweert dan lult hij/zij uit zijn/haar nek zonder te weten wat het is!

  Van mij mag iedereen van alles vinden en dat ook kenbaar maken maar factfree fulmineren op mensen die dag en nacht klaar staan voor de maatschappij maakt het dat die persoon hetzelfde zoniet erger is als een PVV’er! Dus kan ik wel stellen dat de schrijver van dit stuk van het ergste soort PVV’er is die je maar kunt bedenken! Bruine rat! Ga maar eens terug naar de tijd van de Sovjet Unie! Eens kijken of jou rechten daar zo gewaarborgd waren onder een communistische regime! Kijk eens naar de aantal mensen die regelrecht doodgeschoten zijn aan de grens met Oost en West Duitsland juist omdat ze die rooie shit wilden ontvluchten! Raar he?????

 25. #27Piet-Ahmet

  Kijk aan, nog iemand welke uit de rechtse krochten is opgestaan. Het is 2012 hoor! Niet 1934! Ernst Rohm en de SA zijn verleden tijd. Er moet maar eens een eind komen aan bullebakkengezag en wapenstok in dienst van het kapitaal. De handhavers worden door ons betaald en moeten maar eens gaan doen waarvoor ze betaald worden! Inderdaad, boeven vangen, ook de frauderende en graaiende gezagsgetrouwe bankboef! Zoals jij l..lt had je er echt een in je nek moeten hebben, had je fijn je rug nat kunnen houden!

 26. #links:

  Nee jij snapt het!
  Absolute vrijheid bestaat niet. De vrijheden die we hebben zijn allemaal dank zij de wetten en regels!
  Die handhavers die jij zogenaamd betaald doen elke dag wat de maatschappij wil dus wat is het probleem??? Ik krijg er geen in mijn nek omdat ik een persoon ben die zich houd aan zijn rechten maar ook aan zijn plichten! En net zoals ik zul jij je ook aan de wetten en regels moeten houden! Doe je het niet.. ja dan krijg jij waarschijnlijk een keer eentje in je nek!
  Maar om een verdere welles en nietes spelletje te be-eindigen…. FIJN DAT ER POLITIE IS OM MIJ TE BESCHERMEN en mensen die zich niet aan de regels houden aan te pakken en die mogen ze flink aanpakken! Ook linkse rakkers die zich niet aan de wet houden, zoals die lui in Amsterdam! Mijn zegen hebben ze! PUNT UIT!

 27. Heu, ik herinner mij Piet-Ahmet toch anders. Maar het is alweer een tijdje geleden. Men weet het niet.

 28. Ik heb de indruk dat zowel de schrijver van dit artikel, als onder andere Kaaskop en Piet-Ahmet allemaal mensen zijn die nu weliswaar enigszins verhitte teksten hebben geschreven, maar wel degelijk met de beste bedoelingen 😉

 29. @33: Laurent:

  Voor wat betreft Kaaskop en Piet-Ahmet verschillen wij dan ernstig van mening. Als je een aantal keren flink in elkaar bent gemept heb je het ook wel gehad met de vriendjes van die politie.

 30. @34 ja maar ik denk dus niet dat Kaaskop of Piet-Ahmet jou in elkaar zouden willen meppen.

 31. @35: Laurent:

  Nee Laurent, dat beweer ik ook niet. Ik heb het over vriendjes van het huidige systeem die het verder wel OK vinden als mensen die demonstreren in elkaar worden getimmerd door de politie zoals op 1 mei. ( zie link van Arnold).

  Dat ze daar maar hun afschuw over uitspreken, maar daar reageren ze niet op.

 32. @36 Ja ok; maar ik denk dus dat dat meer te maken heeft met de perceptie van zo’n gebeurtenis dan met de intentie van de persoon die die mening geeft.

 33. #34
  Toch vreemd dat jij zelfs “een aantal keren” in contact bent geweest met politiegeweld.
  Of zou er meer achter zitten, zou jij misschien bepaalde dingen over jezelf hebben afgeroepen/opgezocht.
  Ik wil zeker politiegeweld niet goed praten, dat is iets dat absoluut “nooit” mag gebeuren!
  Maar als ik sommige demostranten zich zie gedragen dan kan ik mij wel vinden dat de politie zich verdedigd. (ik denk aan de voetbalrellen in Rotterdam) Ik kan jou ook een verhaal vertellen van een bevriend agent die samen met een collega een pedofiel op tijd wist te pakken voordat hij een ontvoerd meisje kon doden (hij had het gat al gegraven) Het zou je dochtertje maar zijn!
  Hiermee wil ik alleen aangeven dat politiegeweld nooit mag gebeuren maar dat de politie erg belangrijk is voor onze samenleving. Of zouden alle landen in de wereld het bij het verkeerde eind hebben.
  Helaas bevinden we ons nog steeds op deze aarde in gezeldschap van mensen die politie en noodzakelijk maken doordat ze simpelweg vervuld zijn met haat,woede,afgunst of gewoon geestesziek zijn.

 34. Mijn ervaring met politie op demonstraties is allesbehalve positief te noemen. Ik ben niet gewelddadig, de demonstraties waar ik was waren ook niet gewelddadig maar dat weerhield de politie er niet van om zich te misdragen. Meer dan eens zelf gezien.

 35. Bizar om te horen, ik zou zeggen, bestrijd het op dezelfde manier oftewel
  film zelf ook de politie zoals zij dat met de demostranten doen.
  Maar vergeet niet dat de politie bestaat uit 35 verschillende dienstvakken.
  (recherche, arrestatieteams, ME, agent, verkeerspolitie enz.)
  Ze zijn natuurlijk niet allemaal slecht…

 36. Er is ook niemand die ze allemaal slecht noemt. En filmen is inderdaad een goed idee. Tegenwoordig is wat dat betreft technisch veel meer mogelijk dan vroeger. Overigens hebben we hier op de site filmpjes gehad van politiegedrag waar de honden geen brood van lusten en ik kan me dan helaas weer niet herinneren dat die filmpjes ooit wat hebben opgeleverd. Eigenlijk zou daar ook wel eens wat opvolging aangegeven moeten worden.

 37. @41: JvdH:

  Je kan filmen tot je een ons weegt, en bewijzen laten zien, maar de politie gaat bijna altijd vrij-uit.
  Noodweer en bla bla bla.

  Ik vraag me af of mensen als Johan, Kaaskop en Piet-Ahmet sowieso wel eens hebben gedemonstreerd en in elkaar zijn gemept, ik denk het niet. Jawel hoor, dat gebeurt, ook “zo maar”.
  Daarbij is het vrijwel onmogelijk maken van demonstreren, anders dan die paar voetstappen kunnen maken dan waarvoor toestemming gekregen is, al een dictatuur waardig.

 38. Dit is een voorbeeld die mensen die een t-shirt droegen om tegen zwarte piet te demonstreren https://krapuul.nl/nieuws/57402/politie-pakt-4-staatsgevaarlijke-t-shirtdragers-op-met-mening/

  Nu een half jaar later is bekend dat de arrestatie niet juist was http://www.nu.nl/binnenland/2789909/arrestaties-bij-intocht-sint-onterecht.html

  Die agenten zijn dus hun boekje te buiten gegaan en die mensen hebben onterecht vastgezeten. Leuk dat dat vastgesteld is maar ik zou graag een verbeterplan zien voor de toekomst. En dat ontbreekt er een beetje aan.

 39. Ach.. te veel woorden aan zo’n factfree a la PVV verhaal vuil maken is eigenlijk niet mijn ding! Zal me er in de toekomst ook niet meer toe laten verleiden!
  Met argumenten win je het toch niet van dit soort mensen die net als de PVVers weigeren om verder te kijken dan hun neus lang is! Ze kunnen beter een nieuwe partij oprichten.. Partij van Valse Vrijheid! oh nee… dat is afgekort ook PVV…. kunnen ze zich net zo goed bij de huidige PVV aansluiten! OOk altijd factfree.. toch??
  😛

 40. @44:

  Je vergelijkt dus de schrijvers, “dit soort mensen”, van het artikel met PVV-ers?
  Laat je nakijken man.

 41. #45 Hoezo??

  Ik mag geen weerwoord geven als ik uitgemaakt wordt voor iemand die uit een rechts krocht is gekropen?

  Inderdaad vergelijk ik ze met PVVers als ze zich net zo “geweldadig” opstellen en de rechtorde willen ondermijnen! Zeker als ze net zoals de PVVers zich bedienen van facfree bullshit verhalen zonder te weten waar ze het over hebben! Noch bruine of rooie ondermijnen de rechtsorde! Daar sta ik voor!
  En de rechtsorde wordt in Nederland bepaald door de hier geldende wetten!
  Bovenstaande rooie propaganda shit scheelt niet veel van de bullshit die de PVV al jaren de wereld inhelpt! Beiden net zo erg en verwerpelijk! Inderdaad.. ik zal me morgen na laten kijken maar denk dat ik de uitkomst al weet! Verder met ik klaar met dit artikeltje!

 42. Het is jammer voor de vijf procent wel deugende smerissen dat die 95% het voor hun verknallen.

 43. Laat eens onderzoeken of je aanlegt hebt tot hysterische aanvallen.

 44. #47 Piet-Ahmet

  Zoek eens kundige geestelijke bijstand. De enigen welke altijd een hekel aan “rood”hebben gehad was nu juist het bruine addergebroed! En deze lieden hebben door de jaren heen veel steun gehad van “blauw”, ook en vooral op straat! Befehl ist befehl en het kan niet verrotten wie de uitvaardiger van dat befehl is! In 100% van de gevallen was dat befehl afkomstig van rechtse gezagdragers! De patjepeeërs, de zakkenvullers. de gewetenloze uitbuiters! Bij een niet onaanzienlijk deel van “blauw”bestaat de “Schalkhaarmentaliteit”nog steeds!

Reacties zijn gesloten.