Rellen in Engeland, zo kan het ook

“Ik zal aan de hand van Matteüs 7 proberen duidelijk te maken dat wij mensen geneigd zijn de makkelijkste weg te kiezen. In dit geval zou dat betekenen: de daders van de rellen veroordelen en in een hoek wegzetten als relschoppers. Daarmee distantieer je jezelf van de oorzaak. Ik wil juist aantonen dat de relschoppers niet anders zijn dan wij: mensen in een zoektocht naar houvast in een wereld waarin zij hun plek niet vinden. Omzien naar deze mensen is de moeilijke weg, maar wel de gewenste.” Zou hij preken in een kerk in een wijk waar de winkels zijn geplunderd, dan zou Creemers het voorzichtiger aanpakken. “Je hebt dan te maken met zowel slachtoffers als daders en hun familie.” (In de preek gaat het daders van rellen: mensen zoals wij – Trouw)