Frankrijk: zal radicaal-links iets leren van de antisemitische moorden in Toulouse?

Eind vorige week bracht de Franse politie in Toulouse na een lange omsingeling Mohammed Merah om het leven. Die had eerder drie Franse soldaten van Noord-Afrikaanse en Caribische herkomst en vier Fransen van Joodse herkomst vermoord. De reacties van links op de gebeurtenissen stemmen bepaald niet vrolijk, met name niet de ontkenning van Merahs antisemitisme.

Een lange geschiedenis

Antisemitisme en anti-judaïsme hebben een lange geschiedenis in Frankrijk. Er waren pogroms tijdens de eerste kruistocht van 1095; Joden werden diverse keren massaal verbannen uit het Franse koninkrijk gedurende de middeleeuwen (van 633 tot 1394); in een bepaalde periode werden Joden door de kerk verplicht om een “rouelle” te dragen, een geel stukje stof dat vooruit liep op de uitvinding van de gele Jodenster door de nazi’s. Aan het einde van de negentiende eeuw, na de Franse nederlaag tegen Pruisen in 1870, werden Joden tot het favoriete doelwit van extreem-rechts, rechtse en anti-republikeinse katholieken, en ook van delen van de arbeidersbeweging, met name wanneer er financiële schandalen plaatsvonden. Bij elke belangrijke sociale crisis, tussen de beide wereldoorlogen, vielen extreem-rechtse groepen die honderdduizenden mensen konden organiseren (zoals de “Croix de feu”), de Joden aan, bijvoorbeeld gedurende het Volksfront geleid door zijn socialistische premier Leon Blum. En tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde de regering van Pétain van het niet-bezette deel van Frankrijk niet alleen met de nazi’s, maar haar juridische (racistische) definitie van wie er als Joods beschouwd werd was nog strikter dan die van de Duitsers, met dank aan Franse advocaten en politici! Joden werden geweerd uit de meeste beroepen (advocaten, artsen, rechters, journalisten, ambtenaren, acteurs, soldaten, agenten, enzovoorts) en verloren hun bezittingen, van kleine bedrijven en woningen tot aandelen en kapitaal dat was geïnvesteerd in grote bedrijven. Op de hogescholen en universiteiten mochten Joden niet meer dan drie procent van de studenten uitmaken. Het woord “Jood” werd vermeld op de identiteitsbewijzen. De Franse regering creëerde al in september 1940 een zeer gedetailleerd “Joods adressenbestand”, wat de politie later hielp om 80 duizend Joden te arresteren, van wie er 77.320 vermoord werden. En de Franse overheid wist de nazi’s te overtuigen om ook 11 duizend kinderen te deporteren, toen bleek dat de nazi’s zelf ‘slechts’ Joden wilden die ouder dan 16 jaar waren…

Joden en moslims in Frankrijk

Vandaag de dag heeft Frankrijk zowel de grootste Joodse als de grootste moslimpopulatie van Europa. Natuurlijk zal het feit dat de moordenaar uit Toulouse een Franse moslim was, de banden tussen Joden en moslims in Frankrijk bepaald niet verbeteren. Na de moorden op de “allochtone” soldaten en de Joodse kinderen werd direct een gezamenlijke grote demonstratie gepland door leiders van de beide geloofsgemeenschappen. Maar die werd snel weer afgelast toen de moordenaar werd geïdentificeerd en gedood. Maar er zullen toch her en der in de voorsteden van Parijs en elders in Frankrijk gezamenlijke demonstraties plaatsvinden.

Vorige week hebben Joodse en islamitische religieuze autoriteiten hun best gedaan om uit te leggen dat het islamitische geloof niets te maken had met de moorden, en dat die veroorzaakt werden door Mohammed Merahs veronderstelde “gekte” en zijn “gestoorde” interpretatie van de koran. Ze werkten nauw samen met de politie en de regering van Sarkozy om religieus en politiek misbruik van de moordpartijen in Toulouse te voorkomen. Dezelfde regering die al jaren islamitische vrouwen aanvalt die een hijab willen dragen op school en in overheidsgebouwen, en die alle moslims aanvalt wegens de rituele slacht – het commentaar van de Franse premier over dat “archaïsche gebruik” schokte leiders van de Joodse gemeenschap die er een vergelijkbare manier van slachten op na houdt.

Maar zodra de identiteit van de moordenaar bekend werd, begonnen de joodse radiostations een agressieve campagne tegen de islam, waarbij ze de hele religie gelijkstelden aan haar meest extreme politieke vormen, zoals het jihadisme, waarbij voor de vorm wel steeds herhaald werd: “Laten we het niet allemaal op een hoop gooien en geen verwarring zaaien”. Het is waar dat de Joodse radiostations (RCJ, Radio J, Radio Judaïques, Radio Shalom, enzovoorts) in Frankrijk zeer rechts zijn en meestal de meest conservatieve leden van de “gemeenschap” uitnodigen, maar het was deze week wel bijzonder verontrustend om naar hun commentaren te luisteren, zelfs wanneer men hun begrijpelijke emoties meeweegt. We kunnen alleen maar hopen dat alle nare opmerkingen niet representatief zijn voor de algemene opvattingen van de Franse Joden.

De belachelijke argumenten van links en radicaal-links

De reacties van reformistische en radicaal-linkse activisten op internet waren niet minder zorgwekkend. Geen van hen benoemde dat de moorden in Toulouse de derde aanval in 30 jaar is op Joden in Frankrijk die door links haastig aan extreem-rechts werden toegeschreven (En heel slim deden Sarkozy en zijn regering hetzelfde: we zitten midden in een verkiezingscampagne en iedere slag tegen Le Pen van het extreem-rechtse Front National is nuttig vanuit Sarkozy’s positie gezien). Dezelfde houding kreeg de overhand toen vier mensen vermoord werden door een bom voor Copernics synagoge in Parijs, op 3 oktober 1980 (het is een wonder dat er ‘slechts’ vier mensen gedood werden op die vrijdag die ook een joods religieus feest was), en toen zes mensen gedood werden en 22 gewond in Parijs op 9 augustus 1982. Die keer viel een terroristisch commando (in verband gebracht met een kleine Palestijnse organisatie genaamd Fatah-Revolutionair Leiderschap, maar ook met Duitse neo-nazi’s die waren getraind in Palestina) Goldenbergs restaurant aan in de Rue des Rosiers, in een voormalig Joodse wijk en dichtbij een synagoge. De derde keer, op 19 maart 2012 in Toulouse, werden er drie Joodse kinderen (zeven, vijf en vier jaar oud) en een volwassene vermoord, en een teenager raakte zwaargewond en ligt nog steeds in de intensive care.

Voordat de islamistische identiteit van de dader bekend werd, legden veel linksen de verantwoordelijkheid voor de aanvallen automatisch bij extreem-rechts. Antisemitische motieven werden nauwelijks genoemd. Een triest voorbeeld van die houding kunnen we lezen in een Engelstalig artikel op de website van de Alliance for Workers’ Liberty (AWL), wat op zich verbazingwekkend is omdat de AWL wereldwijd een van de weinige radicaal-linkse organisaties is die links antisemitisme bekritiseert. In zijn stuk gaf de auteur uitgebreid de voorkeur aan de hypothese van een extreem-rechtse aanval op de Joodse kinderen en de soldaten van Noord-Afrikaanse herkomst.

Hij roept in herinnering dat de Franse geheime legerorganisatie OAS tijdens de Algerijnse oorlog probeerde De Gaulles regering omver te werpen en de Algerijnse onafhankelijkheid tegen te houden, door een militaire coup te organiseren en Franse kolonisten in Algerije te mobiliseren. Hij noemt de invloed van de Franse fascisten in het leger, maar laat buiten beschouwing dat pro-koloniaal extreem-rechts nooit de Vietnamese, Algerijnse of Afrikaanse soldaten vermoordde die onder hun commando vochten in de Franse strijdkrachten. In hun vele boeken roemen topofficieren van de Franse koloniale legers altijd de moed en kwaliteiten van hun Afrikaanse, Arabische en Aziatische soldaten en onderofficieren. Het was nota bene het Franse leger dat bedacht heeft om koloniale krachten te gebruiken tegen de bevrijdingsbewegingen (een techniek die daarna gekopieerd werd door de Amerikanen in Vietnam en elders). Ze rekruteerden bij de gekoloniseerde bevolkingen en trainden Afrikaanse, Arabische en Aziatische soldaten om guerrilla’s en militanten van de bevrijdingsbewegingen te martelen en te doden.

Extreem-rechts in Frankrijk valt de “Harkis” en hun nakomelingen nooit aan. “Harkis” zijn Algerijnen die ervoor kozen om op uiteenlopende manieren te collaboreren met het Franse leger gedurende de Algerijnse oorlog, en die na de onafhankelijkheid met hun families naar Frankrijk vluchtten uit angst vermoord te worden door de Algerijnse bevrijdingsbeweging NLF. Een flink deel van de “Harkis” stemt vandaag de dag voor het Front National. In 1997 waren er 154 duizend “eerste en tweede generatie Harkis” (sic) en tussen de 24 en 28 procent van hen zijn van plan om bij de komende verkiezing te stemmen op Marine Le Pen, 26 procent op Sarkozy en 26 procent op Hollande van de Socialistische Partij. Ze voelen zich dus over het algemeen geen slachtoffer van extreem-rechts, integendeel. Merahs aanval op Joodse kinderen heeft dus niets van doen met de extreem-rechtse traditie in de Franse strijdkrachten.

En de moorden hebben ook niets van doen met racisme bij de Franse politie. Het AWL-artikel noemt het vermoorden van ongeveer 200 Algerijnen op 17 oktober 1961 door de Parijse politie en wijst naar het bestaan van fascistische en extreem-rechtse tradities bij de Franse politie (het Front National probeerde ooit een politievakbond op te richten, maar die werd verboden). Die zijn er zeker, maar vandaag de dag rekruteert de Franse politie meer en meer mensen die een of twee Arabische, Berber of zwart- Afrikaanse ouders hebben. Het racisme van “autochtone” agenten is veel meer gericht tegen gewone Arabische of Afrikaanse burgers (legale of illegale arbeidsmigranten, Afrikaans-Franse of Arabisch-Franse mensen) dan tegen hun zwarte of Arabische collega’s binnen de politie (Natuurlijk bestaat er ook racisme binnen de politie, maar het is veel gewelddadiger richting ‘normale’ burgers).

Degenen die geloven in de deugden van een democratische republiek kunnen Sarkozy en zijn regering verantwoordelijk stellen voor het onvoldoende aanpakken van de racistische houding van agenten jegens de “allochtone” bevolking. Ze kunnen hen verantwoordelijk stellen voor het bevorderen van vooroordelen en discriminatiejegens Roma, jegens Afrikanen (die ervan beschuldigd worden meerdere echtgenotes te hebben, veel kinderen, en te leven van uitkeringen, enzovoorts), jegens Noord-Afrikanen (beschuldigd van het uitoefenen van een “gevaarlijke en archaïsche” religie). Maar ze kunnen Sarkozy en zijn ministers er niet van beschuldigen antisemitisme in Frankrijk aan te wakkeren. Dat is een absurd argument om Mohammed Merahs moorden in de Joodse school in Toulouse te verklaren! Zoals eerder gezegd, dit is niet de eerste keer dat Frans links haastig de schuld bij extreem-rechts heeft gelegd wanneer Palestijnen of zogenaamde sympathisanten van de Palestijnse zaak Joden vermoorden in Frankrijk.

Opnieuw waren veel linkse, radicaal-linkse en anarchistische activisten in Frankrijk vorige week verlamd of blind, en dat zelfs nog voordat de identiteit van de dader bekend werd. Ze durfden de aanval niet helder te veroordelen als een antisemitische aanval.

Het kan daarom nuttig zijn, hoewel het een vervelende taak is, om de argumenten in herinnering te roepen die men op internet kon lezen voordat de identiteit van de moordenaar bekend werd, en zelfs nadat de politie ontdekte dat hij een Franse moslim was, beïnvloed door een terroristisch-nihilistische ideologie als die van Al Qaeda. We zijn zeker acht hoofdargumenten tegen gekomen die moesten bewijzen dat de daad niet antisemitisch was.

1. Arabieren en Joden zijn “Semieten”. Dit rare argument wordt ingezet in allerlei soorten linkse en radicaal-linkse kringen wanneer activisten discussiëren over het Midden-Oosten, Noord-Afrika of de islam. Het is wellicht nuttig om erop te wijzen dat het concept van de “Semieten” midden negentiende eeuw gebruikt werd om de overeenkomsten tussen diverse talen te onderzoeken: Arabisch, Hebreeuws, Berber, Tsjadisch, Accadisch, Phoenisisch, Aramees en Ethiopische talen. Vandaag de dag verwerpen alle historici het bestaan van een Semitisch ras of Semitisch volk. Alleen onwetende linksen en anarchisten geloven nog in zulke rariteiten.

2. De moordenaar was gek en zou behandeld hebben moeten worden door een psychiater. Dat argument werd gebruikt door diverse linkse stromingen van de Socialistische Partij tot de trotskisten, maar ook door veel intellectuelen, rabbijnen, imams en journalisten. Precies zo als bij de aanval door Anders Behring Breivik in Noorwegen, probeerden de media Mohammed Merah neer te zetten als een “eenzame wolf” en niet als de drager van een fascistische ideologie, in dit geval een extremistische vorm van internationaal jihadisme.

3. Mohammed Merah is het product van een barbaarse kapitalistische maatschappij die het menselijk leven niet respecteert. Dat argument werd op anarchistische forums gebruikt door activisten die het debat wilden “verheffen” (ik zou zeggen: verdrinken) naar een abstract en algemeen niveau, vermoedelijk om “manipulatie” van het debat door de staat, media en partijen uit de weg te gaan. Het is interessant dat sommige anarchisten een veel gezondere reactie vertoonden. Degenen die zelf in Toulouse wonen en dichter bij de lokale bevolking staan, waren beter in staat een expliciete en fundamentele veroordeling van antisemitisme uit te spreken, en ze probeerden de discussie niet uit de weg te gaan door de schuld te leggen bij een abstracte “barbarij” die gebruikt kan worden om alles te “verklaren”.

4. Mohammed Merah was gewoon een rottige crimineel. Dat argument werd ook gebezigd in januari 2006 toen Ilan Halimi ontvoerd, beroofd, gemarteld en uiteindelijk vermoord werd door Youssouf Fofana en ruim twintig van zijn Afrikaanse, Arabische, Portugese en Franse vrienden die wonen in een voorstad van Bagneux. De media en radicaal-links probeerden de antisemitische dimensie van deze moord te bagatelliseren of te verbergen, door hem te reduceren tot een puur criminele daad, ondanks het feit dat Halimi (een gewone medewerker van een telefoonwinkel) ontvoerd werd omdat zijn kidnappers dachten: “Joden hebben geld”, en ze daarom zeker een losgeld zouden betalen om een lid van hun gemeenschap te bevrijden.

5. “Racisme voedt terrorisme. Deze tragedie is de bittere oogst van het Franse binnenlandse en buitenlandse beleid. Merah beweerde dat hij de moorden pleegde om de dood te wreken van Palestijnse kinderen, en tegen het verbod op hoofddoeken op school, evenals tegen de Franse rol bij de bezetting van Afghanistan”, zo schreef de Socialist Worker, de krant van de Britse Socialist Workers Party (SWP) op 24 maart 2012. Hoewel de Franse Joodse kinderen die werden vermoord door Mohammed Merah geen verantwoordelijkheid dragen voor de genoemde misdaden of politieke beslissingen, zijn deze Britse trotskisten er helaas in geslaagd, in twee zinnen, een walgelijke illustratie te geven van de onbekwaamheid vandaag de dag van veel radicaal-linkse en sommige anarchistische groepen om met antisemitisme om te gaan. En deze “revolutionairen” realiseren zich niet eens dat het “logische verband” dat zij leggen tussen de Joodse kinderen van Toulouse en Palestina precies dezelfde is als die gelegd wordt door de “zionisten” die ze zo onvermoeibaar aanklagen. Israëlische politici verklaren dat alle Joodse kinderen beschermd kunnen worden als ze in Israël komen wonen, en de “anti-zionisten” (zoals de SWP) leggen uit dat Joodse kinderen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de daden van de Israëlische staat. Wat is het verschil tussen beide posities? En verder, wanneer een “radicale” groep de “politieke” verklaringen van een fascistische moordenaar accepteert, dan kan men diep bezorgd raken over hun kritische geest en intelligentie. Het is haast onmogelijk om Joodse slachtoffers meer te dehumaniseren en antisemitisme nog meer te ontkennen.

6. Deze aanval dient de belangen van Israël, een misdadige staat die zichzelf voordoet als slachtoffer. Een andere variant: “Het dient de belangen van Sarkozy tijdens zijn presidentiële campagne”. De eerste reactie van Philippe Poutou, de kandidaat van de Nieuwe Anti-kapitalistische Partij, was: “De man is duidelijk gek, maar misschien is het geen toeval dat het gebeurt tijdens de verkiezingscampagne. Er kan een politieke berekening achter zitten om een afleiding te creëren van de economische crisis” (Later nam hij gelukkig een beter standpunt in). Ja, natuurlijk, cynische politici kunnen en zullen antisemitisme veroordelen omdat het in hun eigen belang is. Maar we mogen ons in geen geval door die houding tot stilte of passiviteit laten dwingen wanneer Joden vermoord worden in naam van “Palestijnse solidariteit”!

7. Overal ter wereld worden kinderen vermoord in etnische en religieuze oorlogen, imperialistische interventies, enzovoorts. Waarom zouden we zoveel herrie maken over de slachtoffers in Toulouse? Dit is een andere versie van het “barbarij”-argument. Het is een manier om het specifieke karakter van de aanval in Toulouse uit de weg te kunnen gaan en over iets anders te praten. Het is waar dat er overal op deze planeet kinderen vermoord worden, in Palestina of in Tsjetsjenië, in Colombia en in Rwanda, en dat die moorden niet zoveel emotie creëren in Frankrijk of op wereldschaal. Het is duidelijk dat we veel meer zouden moeten reageren op misdaden die in andere landen worden begaan. Maar het is ook duidelijk dat ons protest het meest efficiënt is waar we leven en werken, en in dit geval vond de aanval plaats in Frankrijk.

Laten we onderstrepen dat Israëliërs (en daarvoor Joden) door veel anti-zionisten worden voorgesteld als “kindermoordenaars” sinds de dood van Mohammed a-Dura op 30 september 2000. Die propaganda heeft de haat aangejaagd tegen alle Joden, of ze nu Israël leven of niet, en of ze Israëlische regeringen steunen of niet. Het heeft ook de haat gevoed jegens Joodse kinderen, waar ze ook leven. Dat is een basisgegeven dat veel linkse, radicaal-linkse en anarchistische activisten weigeren mee te nemen bij hun overdenkingen, waarmee ze een van de oudsteantisemitische mythen in de westerse wereld negeren.

8. Als je de aanval van Mohammed Merah op de Joodse school in Toulouse als antisemitisch kwalificeert, hoe karakteriseer je dan de moorden op de Franse soldaten? Met dit argument wil men degenen die antisemitisme bekritiseren in een hoek drijven en hen aanzetten tot steun… voor het Franse leger, en voor haar misdaden in Afghanistan en elders. Maar men kan best tegen de buitenlandse (en binnenlandse) interventies van het Franse leger zijn, zonder alle leden ervan een voor een te willen vermoorden. Men kan het functioneren van de politie in de kapitalistische maatschappij bekritiseren, zonder te wensen dat nu, onder de heerschappij van de bourgeoisie, agenten ermee stoppen om moordenaars te arresteren… Degenen die dit twijfelachtige argument gebruiken, hebben zelf geen antwoord op de vraag wat er dan vandaag zou moeten gebeuren, en geen antwoord op wat een toekomstige revolutionaire samenleving zou kunnen doen om moordenaars, kindermishandelaars, verkrachters, gewelddadige klassenvijanden en simpele politieke anti-revolutionaire tegenstanders eronder te houden. Daarom is dit argument gewoon een andere techniek om het antisemitische karakter van de aanval weg te verklaren.

Dit artikel begint met een vraag. Ik ben bang dat het antwoord NEE moet zijn, gezien de beperkte mogelijkheden van zelfkritiek in radicaal-linkse kringen.

Yves Coleman
Redacteur van het Franse tijdschrift Ni patrie, ni frontières

PS. Op 19 en 20 maart, voordat er iets bekend was over de identiteit van de moordenaar, schreef ik (in het Frans) deze teksten: “De moorden op de Ozah Hatorah school in Toulouse zijn een antisemitische daad – daar moeten we niet omheen draaien!

 

Dit artikel verscheen eerder op doorbraak.eu.

76 gedachten over “Frankrijk: zal radicaal-links iets leren van de antisemitische moorden in Toulouse?”

 1. Aangezien Mohammed Merah zelf heeft gezegd dat het hem om de Palestijns-Israëlische kwestie ging was dit geen antisemitische moordpartij.
  Wat uiteraard niet wegneemt dat het bepaald een onfrisse zaak was.

 2. “Vandaag de dag verwerpen alle historici het bestaan van een Semitisch ras of Semitisch volk. Alleen onwetende linksen en anarchisten geloven nog in zulke rariteiten”

  Misschien was het zo duidelijker geweest..

  “Vandaag de dag verwerpen alle historici het bestaan van een Semitisch ras of Semitisch volk. Alleen onwetende linksen, anarchisten, zigeuners, joden en negers geloven nog in zulke rariteiten”

 3. @Henk: Dat kan Merah wel zeggen, maar wat hebben willekeurige Joodse kinderen in Frankrijk met dat conflict te maken? Die heeft hij vermoord ómdat ze Joods zijn, en dat is antisemitisme, zo puur als het maar kan!

 4. @4

  En wat hebben Palestijnse kinderen er mee te maken?

  Waaraan ontleent de Israëlische overheid de legitimiteit voor de onderdrukking, martelingen, moord, etc. van Palestijnen?

 5. Ad punt 1
  Maar het woord “antisemitisme” is blijven hangen, ook al is er geen “semitisch” ras. Dat zou toen al contra-intuïtief geweest moeten zijn want er zijn nogal wat uiterlijke verschillen tussen iemand van de kust van Syrië of een Tigre-herder, om maar wat te noemen. Zoals het feit dat het Iers familie is van het Bengaals nog niet een “Indogermaans” ras tevoorschijn toverde. “Ras” ging toch ook om uiterlijke verschillen dacht ik.

  Jodenhaat, het zijn minder lettergrepen, of, om het “internationaler” te maken antijudaïsme, dat dan doen?
  Het zou mij liever zijn als het een leeg begrip was maar dat zal ik wel niet meer meemaken vrees ik.

 6. #3
  Nee, het heeft niets met antisemitisme te maken en hij heeft zich ook voor de moord verontschuldigd.
  Stel je eens voor dat dit in Nederland 70 jaar geleden was gebeurd. Nederland dus in oorlog en een paar joodse kindertjes met hun moeder zijn vermoord.
  Wat zou dan het motief van de dader kunnen zijn?
  Simpel het Jood-zijn?
  Nee. Joden waren slechte mensen. En slechte mensen mag je best dood maken. Zeker in oorlogstijd.
  Want Joden waren er op uit om de hele wereld te overheersen en te onderdrukken en bovendien waren het oplichters en sluwe handelaren.
  Je kunt er vrij zeker van zijn dat de dader van zo’n moord na de oorlog mogelijk zelfs de doodstraf zou hebben gekregen.

  We gaan het incident een ietsje veranderen. I.p.v. Jood lezen we “mof” of “Duitser”.
  De dader zo zeer waarschijnlijk vrijuit gaan en als het om volwassen mannen zou gaan die eventueel leider waren, zou de dader mogelijk nog een lintje krijgen ook want hij heeft zich verzet tegen de “vijand”. En aangezien die “vijand” heel veel wandaden op z’n geweten heeft is de moord gerechtvaardigd.
  Zou alles wat ik hiervoor heb beschreven in een ander land hebben plaats gevonden zou dat niet veel anders zijn. Echter als het in Duitsland was gebeurd, zou de moord op Joodse kinderen niet eens veroordeeld worden maar zou dat wel het geval zijn als het om Duitsers zou gaan.

  Mareh heeft z’n daad gepleegd tegen een “vijand”. Niet tegen Joden.
  Een vijand die wel degelijk heel wat misdaden op haar geweten heeft. Net als de moffen/Duitsers dat 70 jaar geleden ook hadden.

  (NB: Ik ben zelf vroeger redacteur geweest, maar iets als “onschuldige kinderen” zou ik schrappen. Kinderen zijn namelijk nooit schuldig.
  Alleen in Israël blijken de Joodse kindertjes altijd “onschuldig” te zijn en de Palestijnse kindertjes wel degelijk “schuldig” want ze leren al praktisch vanaf hun geboorte de Joden te haten. De Joden die geheel legitiem inmiddels 80% van het land in bezit hebben. )

 7. @Henk. Je redenering is me niet echt duidelijk. Maar nogmaals: die Franse kinderen hebben echt helemaal niets met het conflict in Israël/Palestina te maken. Voor Merah waren ze desalniettemin verantwoordelijk. Waarom? Omdat ze hetzelfde geloof hebben als andere mensen elders in de wereld (Israëlische leiders) die inderdaad uiterst repressief zijn jegens de Palestijnen. Die redenering is puur antisemitisch.

  En wat wil je er nu vredesnaam mee zeggen dat hij zijn excuses zou hebben aangeboden?

 8. Ach , dus nu is het Allemaal Goed , Links mag die tegenargumenten dus niet meer gebruiken … want er zijn wel drie arme Joodse kindjes omgekomen … Boehoehoe anti-semitisme…. mag ik even braken … De daad van de Extremist is fout , maar dat maakt de tegenargumenten niet collectief ongeldig … Daarnaast waarschuwt de Moslim gemeenschap al jaren voor dit door de Saudies geinspireerde en vaak gefinacierde geweld , maar dat word genegeerd en als er weer eens iets gebeurt is zelfs ontkent …

 9. #7
  Mareh heeft voor z’n dood gezegd dat het fout was dat hij die kinderen heeft vermoord.

  En nee, het was niet antisemitisch.
  Immers als de Joden bijvoorbeeld Engelsen waren (wat heel goed mogelijk zou zijn 80 jaar geleden bijvoorbeeld, Brits mandaatgebied, en ze zouden de zelfde streken uithalen jegens de Palestijnen, toen nog “eigenaren” van het land, zou hetzelfde incident hebben kunnen plaatsvinden.
  Het is juist het gemene van Israël dat ze het steeds zo proberen te draaien dat het VERZET tegen de bezetting en de daaruit voortvloeiende wandaden te maken heeft met racisme, terwijl in werkelijk het hele conflict is ontstaan omdat de Joden zelf racisten zijn die al eeuwenlang menen dat zij het recht hebben op dat land op basis van hun geloof of ras. (Het zionisme dus)
  De Joden hebben nooit dat recht gehad.
  Ik weet heel goed dat Joden wel degelijk racisten zijn, simpelweg omdat ik zelf Jood ben.
  Ik kan mij wél vestigen in Israël. Het is me zelfs heel vroeger een paar keer aangeboden. Níet op basis van m’n geloof, want ik ben atheïst, maar puur omdat m’n moeder Joodse was.
  Zonder de (eeuwenlange) Jodenvervolging op basis van hun geloof en de Holocaust op basis van ras, zouden de Joden nooit nu in Israël zitten.
  Ze zitten er slechts als “Wiedergutmachung” voor wat “wij” in het verleden hebben uitgevreten.
  En het tragische van alles is ook nog eens dat de Islam/Koran de Joden hun racisme verwijt en de Christenen de Jodenvervolging. Precies dus waarom we nu lekker moslims mogen vervolgen omdat ze het lef hebben “ons” al eeuwenlang te bekritiseren. Maar de Palestijnen verzetten zich echt niet tegen Israël omdat ze moslim zijn maar omdat ze onrechtvaardig worden behandeld. “Wij” doe daar dapper aan mee. Maar ik heb een kleindochter die mogelijk later moslima wordt omdat haar moeder een moslimaatje is. Ik weet zeker dat ze me niet voor “Jood” zal uitschelden als ik haar met de blote benen naar bed stuur als ze iets ondeugends heeft gedaan. Sommige (en niet alleen Joden) beweren dat ze dat wel zal doen.

 10. Aanvulling “Ik kan mij wél vestigen in Israël.” Mijn Christelijke vrouw niet. Joden mogen volgens het geloof niet met niet Joden trouwen.

 11. @Henk: die Franse kinderen hebben met heel je verhaal niets van doen! Nou ja, ik vrees dat er met jou op dit terrein geen discussie mogelijk is.

  @Al Bakrastani: wat een ongelofelijke haatdragende manier van praten hou jij erop na, zeg! Gadverdamme:
  “….want er zijn wel drie arme Joodse kindjes omgekomen…”. Ik hoop dat niemand ooit zo over jouw kinderen zal praten.

 12. #7 Ene Jan-Jaap de Haas bralt : `die inderdaad uiterst repressief zijn jegens de Palestijnen. Die redenering is puur antisemitisch.’

  Als er één cliché me de strot uithangt is het verwijt: `antisemitisch’. 😥 Die hadden we niet gehoord zeg. Braak. Verzin wat anders. Zeker Likud in vermomming.
  Lees ook even onze REGEL: met name off topic gelul (al dan niet in beschuldigende of opruiende vorm) over Joden, Israël, Zionisme, en antisemitisme, zijn wij beu en wordt in het geheel niet getolereerd. Maakt niet uit van welke pro- of antilobby je bent.’

 13. #11
  “die Franse kinderen hebben met heel je verhaal niets van doen! Nou ja, ik vrees dat er met jou op dit terrein geen discussie mogelijk is.”
  Inderdaad. Maar wel staat vast dat inmiddels uit alle wetenschappelijke bronnen is gebleken dat als Palestijnen Joods of Christelijk waren ze helemaal geen problemen er mee zouden hebben als hun kinderen of familie zouden worden afgeslacht.
  Wist je dat er een wereldwijde enquête is gehouden onder mensen die te maken hebben met aanslagen dat als ze de keus hadden tussen Islamitische bommen en granaten en Joodse of Christelijke dat ze allemaal (behalve erg fundamentele moslims uiteraard) kiezen voor de Joodse of Christelijke bommen en dat als ze toch mogelijk worden bezet en aangevallen dat ze 1000% maal liever hun land afgeven aan Joden of Christen dan aan moslims of landen waar een linkse terreur heerst?
  Overigens: Ik heb even om je te helpen even iets opgezocht: Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Discussie
  Ik merk dat je maar weinig kaas hebt gegeten wat een discussie inhoudt.
  Ik weet weliswaar dat je daar vermoedelijk niets aan kan doen omdat waarschijnlijk je Geestelijk Leider je heeft verboden om met argumenten te komen maar wel anderen ervan te beschuldigen dat ze dat niet doen terwijl ze ongeveer zich vingerverzwikking typen om iets uit te leggen.
  Als jij nu belooft om met een goede onderbouwing te komen, beloven wij, iedereen die op momenteel Krapuul zit, dat we allemaal op de uitkijk staan om er op te letten dat er niet iemand in de buurt is die in de gaten heeft dat je je zondigt aan zelfdenkzaamheid.

 14. Argument 2 zou pas geldig zijn als de dader levend gepakt zou zijn en er vervolgens onderzoek zou worden gedaan. Dit is niet gebeurd. Het is doodgeschoten zonder enige vorm van onderzoek noch is er een proces geweest. Waar is het bewijsmateriaal dat de man gezond van geest was? Tot nu toe is, voor zover ik weet. dit niet bekend. De vergelijking met Breivik gaat voor mij dan ook niet op. Hij zou bij El Qaida hebben getraind, althans de media beweerd dit maar waar is het bewijs? Hierbij komt dat hij niet het plan had gehad om naar de Joodse school te gaan, hij was iets anders van plan. Dat is nou niet bepaald de strategie van een terrorist. Breivik had alles tot in de puntjes uitgezocht en gepland en heeft niets aan het toeval overgelaten. Ik ben dan eerder geneigd deze dader een` lone wolve` te noemen dan Breivik.

 15. Ik begrijp niet waarom argument 8 niet van toepassing zou kunnen zijn.

  ` Degenen die dit twijfelachtige argument gebruiken, hebben zelf geen antwoord op de vraag wat er dan vandaag zou moeten gebeuren, en geen antwoord op wat een toekomstige revolutionaire samenleving zou kunnen doen om moordenaars, kindermishandelaars, verkrachters, gewelddadige klassenvijanden en simpele politieke anti-revolutionaire tegenstanders eronder te houden. Daarom is dit argument gewoon een andere techniek om het antisemitische karakter van de aanval weg te verklaren.`

  Vreemde argumentatie, het is toch zo klaar als een klontje dat het in dit geval niet om Joden ging?
  De dader heeft hun ook eerst als doelwit uitgekozen. Ik word er zo onderhand een beetje flauw van dat overal waar het om kritiek gaat wat Joden of Israel betreft, er gelijk met het woord antisemitisme wordt gegooid. Je zou het een wraakactie kunnen noemen maar geen antisemitisme mede omdat de dader het argument gebruikt zou hebben dat hij Israel veroordeelde om hun daden. Dus elke daad tegen een Jood welke deze ook moge zijn, noemen we voortaan voor het gemak maar even antisemitisme. Is er al een woord uitgevonden voor atheisten, christenen of moslims of andere groepen?

 16. @11 ach moet ik mij over de gevoeligheden van de een of andere zio-fan die nooit zou reageren als het dode palestijntjes geweest waren druk maken ???

 17. Bij Doorbraak hebben ze een hekel aan de term zionisme als die wordt gebruikt om het beleid van de staat Israel te bekritiseren. Ze hebben liever dat je neutralere kritische termen gebruikt (zoals imperialistisch o.i.d.). Daar kan ik inkomen, je neemt je tegenstander daarmee de wind uit de zeilen om er de bekende beladen discussie van te maken. Maar omgekeerd geldt dan ook dat je in dit geval van een terreurdaad moet kunnen spreken zonder daar verplicht aan toe te voegen dat die antisemitisch zou zijn geweest.

 18. @17
  Zij volgen hierin de lijn van de zogeheten waardecritici van Krisis en Exit en Wolfgang Pohrt (sektarisch of persoonlijk gekibbel zorgt ervoor dat hier drie namen staan). Lange tijd volgde ik zelf hun lijn, heb een van hun manifesten vertaald en plotseling kreeg ik er tabak van – ze zijn in staat een demonstratie te organiseren waarbij met Israelische vlaggen wordt gezwaaid en Leve Israel wordt geroepen. En van de Occupybeweging zeggen zij dat deze uitgesproken antisemitisch is. Het houdt een keer op.

  Wat ook de motivatie van Merah is geweest, aan kinderen vergrijp je je niet, basta.
  En aangezien iedereen iemands kind is, vergrijp je je aan niemand. Het interesseert mij eigenlijk niet of de man antijudaïstisch was. En zijn handelen goedpraten is van dezelfde orde als het goedpraten van Breivik.

 19. Wat ook de motivatie van Merah is geweest, aan kinderen vergrijp je je niet, basta.
  En aangezien iedereen iemands kind is, vergrijp je je aan niemand. Het interesseert mij eigenlijk niet of de man antijudaïstisch was. En zijn handelen goedpraten is van dezelfde orde als het goedpraten van Breivik

  Goed opgemerkt.

 20. @Joke Voor zover ik weet zijn ze bij Doorbraak zeer fel tegen elke vorm van nationalisme, en dus ook tegen het zionisme, het Joodse nationalisme. Waar ze wel moeite mee hebben is het Joodse nationalisme eenzijdig eruit pikken en tot de ergste vorm van nationalisme bombarderen.

  En natuurlijk kan je van een terreurdaad spreken zonder er antisemitisch aan toe te voegen, maar het is ook merkwaardig om het krampachtig juist níet over antisemitisme te willen hebben als er mensen vermoord worden uitsluitend en alleen ómdat ze Joods zijn.

 21. @20:

  Voor zover ik weet zijn ze bij Doorbraak zeer fel tegen elke vorm van nationalisme, en dus ook tegen het zionisme, het Joodse nationalisme. Waar ze wel moeite mee hebben is het Joodse nationalisme eenzijdig eruit pikken en tot de ergste vorm van nationalisme bombarderen.

  Dat klopt, ze hebben zeer goede argumenten wat dat betreft: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10836f52.htm. Maar ze gaan ook wel weer erg ver in wat je allemaal niet mag zeggen. En nu plaatsen ze met instemming dit artikel van Coleman, waar ik dezelfde gemengde gevoelens bij heb.

  Merah vermoordde deze joodse mensen omdat hij ze associeerde met Israel, ook al hebben ze niks met dat regime te maken. Zelfde als met de meeste terreurdaden: iemand kan mij ook als target kiezen omdat-ie mij als westerling ziet, ondanks dat ik persoonlijk niet achter het regime sta wat hij haat. Ik zie niet wat het label ‘antisemitisch’ daar in dit geval aan toe zou voegen. Colemans redenatie getuigt van dezelfde hokjesgeest als die hij anderen verwijt.

 22. Iedere keer het zelfde gemekker , 1 paar joden , groot nieuws , honderden palestijnen en anderen , geen nieuws , in de USA word een Iraqi vrouw vermoord en een briefje bij haar lijk achtergelaten “rot op naar je eigen land Terrorist ” haalt de Nederlandse Pers niet , in Engeland een zwarte vrouw met zuur bepoten terwijl ze met een kinderwagen loopt .. er worden haar rascistiche leuzen toegeroepen , ook geen nieuws hier … maar scheld in st Oegelaveen of iedere Europeese evenknie een Jood uit ZOALS MIJN VROUW BIJNA DAGELIJKS VANWEGE HAAR HOOFDDOEK WORD UITGESCHOLDEN en het is groot nieuws .. Dus ik kan niets anders zeggen dat wat die gozer deed fout was , verder niets…. voor mij net zo belangrijk als 3 Palestijnse kinderen die door “Israelische” soldaten een mijnenveld werden ingejaagd .. iets wat geen dagen lang in het nieuws was , iets waar geen hele brief naar rechts over word geschreven 😥

 23. Als het Israëlische kindertjes waren geweest zou ik het ook niet per definitie antisemitisch vinden. Maar omdat het Franse, Joodse, kindertjes waren, vind ik het wel antisemitisch.

 24. #22
  Klopt, ik las die berichten ook. De Amerikaan die 17 Afghanen heeft doodgeschoten schijnt aan ernstige depressies te lijden, gaaaaaaaaaaaaaaaaaaap. Ik ben ervan overtuigd dat velen een trauma oplopen maar
  waarom dan nog een keer uitzenden? Als je al een leger hebt die mede bestaat uit criminelen en mensen met een oorlogtrauma nogmaals uitzendt dan gaan er bij mij belletjes rinkelen. Maar goed “who cares“…http://www.nu.nl/buitenland/2775792/militair-afghanen-doodde-lijdt-depressie.html
  Volgens de Belgische kranten waren er bij deze aanslag meerdere militairen betrokken. Ik heb in de Nederlandse kranten daar niets over gelezen maar misschien heb ik dat over het hoofd gezien.

  De andere slachtoffers in Toulouse worden niet eens meer genoemd, het enigste waar het nu in het nieuws om draait is wat er met deze man en drie kinderen is gebeurd. Een aantal tieners hebben een leeftijdsgenoot omgebracht met twee nekschoten, is daar al iets overgeschreven in onze Nederlandse kranten? Dit gebeurde ook in Frankrijk.

 25. #23
  Dat denk ik niet als je bedenkt dat als het zwarte kindertjes zouden zijn je ook niet gaat denken aan een racistische moord.

 26. Om in de termininologie van zio’s en Israël-firsters te blijven: Een semitisch leven schijnt immer het honderdvoudige waard te zijn van welk ander leven dan ook. Wie daar vraagtekens bij zet is per definitie antisemiet, of antisemitist, zo blijkt. (doet me altijd denken aan de Jedi’s in `Star Wars’ die ook een `force’
  en raciale superioriteit claimden waar ze volgens mij geen recht op hadden)

  By the way Haas, #20, wanneer gaat Israël weer prijsschieten per UZI op vredelievende flottieljevaarders met hulpgoederen voor Gaza?

 27. @Henk Als iemand doelgericht op een westerse school af zou gaan waar alleen zwarte kinderen zitten om daar te gaan moorden, zou je dan niet denken aan racisme? Meen je dat nou?

  @ Joke Voor zover ik het snap, staat er in dat stuk van De Fabel helemaal niet wat mensen wel of niet mogen zeggen. De Fabel-mensen denken van onderop, en willen niemand verbieden om iets te zeggen. Verbieden is iets voor autoriteiten met macht, en die macht hebben en willen ze bij De Fabel niet eens. Wel willen ze antisemitisme bestrijden, net als alle andere vormen van racisme, seksisme enzo. Ik vind het een benauwende gedachtegang om iedereen die kritiek levert meteen openlijk te verdenken van autoritaire neigingen, dat slaat namelijk ieder debat dood. Dan durft straks toch niemand meer zijn of haar nek uit te steken?

 28. @28 Wat ben jij een zielig haatdragend figuur, zeg! Je zit volkomen vast in je eigen droomwereldje. Je kent me niet en beschuldigt me van alles en nog wat: Likud, zio-fan, pro-israel lobby, etc.

  Je leest ook helemaal niet wat ik geschreven heb, want je hebt je mening al klaar. Zo schreef ik eerder in #7: “(Israëlische leiders) die inderdaad uiterst repressief zijn jegens de Palestijnen”.

  Niet typisch voor een “zio-fan”, toch? Wat een haatwoord, trouwens! Maar je zal er wel een mooie draai aan weten te geven, vast en zeker…

  Maar echt, joh, je kan sterk tegen alle repressie door de Israëlisch staat zijn, en tegen het Joodse (en alle andere) nationalisme en tegen joods (en alle andere) fundamentalisme, en tegen de bezetting van Palestina, enz enz… en ook tegen antisemitisme! Maar dat is wellicht een nuance teveel voor jou!

 29. @29: Nou, je mag het bv. niet hebben over een/de pro-Israel lobby of suggereren dat de Mossad achter sommige aanslagen zat. Ik snap niet wat dat met antisemitisme te maken heeft. Maar ik heb het er wel eens met mensen van de Fabel (nu Doorbraak) over gehad, en we zijn het in grote lijnen wel eens. Maar nu dit artikel van Coleman (die ik overigens meestal wel waarderen kan) – het lijkt alsof je móet erkennen dat er sprake was van antisemitisme, ik vind dat dat de discussie doodslaat. Bovendien vind ik dat er een beledigende suggestie vanuit gaat.

 30. #31 Nou, J. , voel me niet aangesproken hoor. Wat Haas daar in #30 fulmineert over mij in zijn eerste en laatste zin, en wat hij in #11 Al Bakrastanu aanwrijft, is voor mij alweer genoeg om maar wijs te zwijgen.

  Haha, het adept bralt ook nog op #30: ` “zio-fan”, toch? Wat een haatwoord, trouwens!.’
  Een woord dat ik niet ééns heb gebruikt. Maar ja, viel te verwachten, zelfs het woord `zio’ is al genoeg om
  ze over de rooie te laten gaan. Ik trek me dan wel éven terug. Ken dit soort misselijke framing wel van
  dat gemelijke slag.

 31. #30: `Je zit volkomen vast in je eigen droomwereldje. ‘
  Zeg knul, kun je alvorens iets dergelijks úit te brallen dit even onderbouwen en motiveren? Ken je mij soms? Zo niet optiefen graag!! Exit ➡

 32. #32

  `het lijkt alsof je móet erkennen dat er sprake was van antisemitisme`

  Ik zie net precies hetzelfde maar dan in het Arabisch ( tegen de laptop) daar hebben ze met een hele korte zin meteen alles gezegd, heel af en toe gebruik ik nog uitspraken die het naar mijn idee nog duidelijker zeggen dan in het Nederlands.

 33. @33
  Voorzover ik begrijp is De Haas een trouw volger/lezer van De Fabel van de Illegaal, nu Klasse! respectievelijk Doorbraak. Bepaald niet de usual suspect ten gunste van het bezettingsregime. Geen fan van welk regime dan ook, schat ik.
  Dat hij Bakra en Abdul al-H. door elkaar haalt is slordig maar niet geheel onbegrijpelijk.

 34. Ben ik dan simpel? Als iemand moedwillig Franse joodse kinderen doodschiet dan denk ik ook aan jodenhaat. Als iemand zwarte kinderen doodschiet denk ik ook racistisch. Dat zijn de gedachten die bij mij opkomen, ben ik dan dom of naïef of gewoon nuchter?

 35. Voor mij heet het antisemitisme als je willekeurige niet-Israëlische Joden te grazen neemt uit wraak op Israël.

  Ik begrijp niet wat het bezwaar is om dat dan antisemitisme te noemen.

 36. #29

  @Henk Als iemand doelgericht op een westerse school af zou gaan waar alleen zwarte kinderen zitten om daar te gaan moorden, zou je dan niet denken aan racisme?

  Nee, waarom?
  Draai het maar om. Als er alleen maar blanke kindertjes op zitten is het dan omdat er sprake is van blankenhaat? Of omdat het een westerse school is, afkeer tegen het westen?
  Als een neger de moorden pleegt doet hij dat dán omdat hij een pest heeft aan blanken? Of misschien omdat hij slachtoffer is geworden van blanken? Dan is toch slechts wraak het motief?
  Natuurlijk is er af en toe wel degelijk sprake van puur racisme. In de VS is dat strijk en zet zelfs.
  Bovendien:
  Als iemand iets heel gemeens heeft gedaan scheld ik ‘m wel eens uit voor “rotjood” hoewel die persoon niet eens een Jood hoeft te zijn. Ik ben dat wel.
  Is dat racisme?
  Als een niet-Jood me uitscheldt voor “antisemiet” omdat ik kritiek op Israël/Joden zou hebben laat het me koud. Maar als een Jood me ervoor uitscheldt heb ik sterke neiging om inderdaad (even) een antisemiet te zijn.
  Israël is waarschijnlijk het meest racistische land ter wereld. (In aantallen de VS)
  Dat het land is voor het overgrote deel te danken aan “ons” die immers eeuwenlang de Joden hebben vervolgd. Als dat niet zo zijn geweest zou er waarschijnlijk nauwelijks enig sprake zijn van racisme, maar…. dan zou het land niet eens bestaan. In Nederland zijn maar heel weinig Joden echt racistisch. Maar ze zijn er wel. Daar mag je die Joden op aanvallen zo gauw ze andere mensen er op aanvallen dat kritiek op hen te maken zou hebben met antisemitisme of Jodenhaat. In Nederland komt dat namelijk praktisch niet voor. De enige groep mensen die zich er schuldig aan maakt vind je in de rechts-extremistische hoek. De hoek waar Wilders voor een deel ook zit.
  Onder de aanhang van Wilders zitten ook veruit de meeste homohaters.11% De groep is bijna 2 maal zo groot als de op één na grootste groep, de Christenen met 6%. Maar om de Wildersaanhang uit te maken voor een stel homofoben slaat natuurlijk nergens op. Als je zoiets flikt ben je een “Wilders” een heel fout persoon dus.

 37. #37
  Het kan Jodenhaat zijn maar dan in relatie tot Israël.
  Toen in ’72 de gijzeling tijdens de Olympische Spelen afloop met de dood van de Palestijnse gijzelnemers als de Israëlische sporters door de Duitse politie haatte ik die moffen omdat ze WOII eventjes dunnetjes overdeden met de uitroeiing van die Joden (zo schreeuwde ik toen) Mijn haat was dus gericht op wat de Duitsers in de oorlog hadden uitgevreten.
  Pas een paar maand later kwam ik er achter dat m’n reactie niet geheel koosjer was en waardoor ik geheel anders tegen alles m.b.t. MO.
  Dat kwam door de berichtgeving direct na die gebeurtenis.
  De Palestijnen die de gijzeling op touw hadden gezet wilden 2 dingen:
  1. De vrijlating van 127 door Israël gevangen verzetsstrijders.
  2. Aandacht voor hun zaak. Ze werden al jarenlang onrechtvaardig behandeld.

  Wat er echter van gemaakt werd was dat men het niet meer had over een “gijzeling” maar over een terreuraanslag waarbij alle Joodse sporters om het leven waren gekomen.
  Een gijzeling is geen aanslag. De politie kan je in gijzeling nemen om een bepaald doel te bereiken. Precies dus wat de Palestijnen ook wilden. Ze wilden geen “aanslag” plegen om mensen te doden of zelfs maar schade toe te brengen. Gewoon aandacht voor hun zaak.
  Er zijn geen “Joodse” sporter in gijzeling genomen of gedood, maar Israëlische sporters. Die sporters zaten er namens Israël, niet namens de Joden.
  Het racisme was dus niet afkomstig van de Palestijnen o.i.d. maar juist van “ons”, van de pers én van Israël/de Joden zelf.
  Natuurlijk worden er veel racisistische wandaden gepleegd, maar lang niet alle wandaden tegen een bepaald ras of volk hoeven racistisch te zijn.
  Ik heb hier al eens het verhaal verteld van het meisje dat ik in dient had en verkracht werd door een neger. Ze begon een aardig racistje te worden.
  Toen ik haar vertelde van mijn blunder om homo’s te haten omdat ik ooit verkracht was, maar me later realiseerde dat die verkrachting niks met homoschap te maken had maar met gewoon een vies mannetje, begreep ze dat prima. Een paar jaar later is ze getrouwd met een mooie knappe negerjongen.
  M.a.w. soms lijkt iets op racisme maar zit er iets heel anders achter.

 38. De Zionisten hebben succes gehad .. Alles wat tegen “israel” word gezegt word gezien als “tegen de Joden ” cq “antisemitisme “dit is de keerzijde van dat succes .. Alles wat je tegen Joden doet MOET volgens die door de Zionisten opgezette drogredenen dan ook wel een actie tegen Israel zijn. De term anti-semitsme is dus door de Zionisten en hun Hasbara troepen zelf synoniem gemaakt aan anti- “israel” …. alsof de afrikaanse dictaturen ieder commentaar op hen als Rascistisch zouden bestempelen …maakt de actie niet minder afkeurenswaardig waar wel loghisher .. en kinderen .. Wie niet vastzit aan de Westerse media ziet haast dagelijks dode kinderen … Palestijnse slachtoffertjes van de Zionistische bezetters die de westerse pers niet halen ….

 39. Ik kan niet begrijpen dat wanneer je joods bent (in de zin van de joodse traditie geboren uit een joods moeder, dat vind ik ook al heikel, om die definitie te hanteren ) maar je bent seculier, dat je dan tegelijkertijd de staat Israel kunt rechtvaardigen zoals deze ontstaan is op uitgerekend die plek.
  Of je staat ten volle achter een belofte uit een sprookjesboek en maakt door dat sprookjesboek een claim, of je gelooft niet in sprookjes en weet dat er iets behoorlijk fout zit.
  Ik kan me voorstellen dat wanneer je een seculiere Israeli met een joodse achtergrond, je weinig zin hebt om het land te verlaten omdat je er geboren bent en een band mee hebt, maar je zou er dan wel alles aan moeten doen om tot een oplossing te komen met de afstammelingen van de mensen die door je mishpocha verjaagd zijn.
  Wanneer je echt denkt dat dit land door God aan jou en de jouwen geschonken is, nou ja, dan ben je wat mij betreft ook echt niet meer te helpen.
  Mag mij iemand uitleggen wat hier nou antisemitisch aan is.
  Wanneer ik mensen die zich baseren op een boek met een op zijn minst twijfelachtige bronvermelding landje-pik doen, hoezo maakt mij dat tot een antisemiet?
  Hoe lang kunnen mensen die deze ideologie vertegenwoordigen nog wegkomen met het constant om zich heen smijten van het antisemitisme-verwijt?
  Echt, ik wacht met smart op de eerste rechtszaak die gevoerd wordt over iets dergelijks, iemand ”homo” noemen mag omdat het een neutraal woord is, iemand voor antisemiet uitmaken lijkt me daartegen toch echt een geval van zware belediging en smaad.

 40. #41
  Als je naar Israël kijkt zie je een land waar onze grote leider Wilders voor gewaarschuwd heeft dat dat in Nederland ook gaat gebeuren als we niet snel ingrijpen.
  Het overgrote deel van de bevolking bestaat uit allochtonen van niet westers komaf met een geloof/ideologie die hen toestaat om met geweld mensen uit hun huizen te verjagen, het land in bezit te nemen en wetten aan te nemen die gebaseerd zijn op het geloof/Bijbel. Van een seculiere staatsvorm moet men niks hebben.
  Het Christendom is de kleinste religie met haar 2% van de bevolking.
  De oorspronkelijke bevolking, de Palestijnen wordt op alle fronten gediscrimineerd en wordt zelfs in het voorzien van de dagelijkse levensbehoefte bemoeilijkt.

 41. @44 Ja, daar kun je nog zoveel woorden aan vuil maken om het te rechtvaardigen, van andere kanten laten zien of wat er allemaal bij halen, maar voor mij is het ook doodgewoon antisemistisme en mag ook zo genoemd worden. De schrijver heeft helemaal gelijk.
  Als er op een school alleen zwarte kinderen worden doodgeschoten door een blanke dan denk ik in eerste instantie ook aan racisme. Hoeft niet, maar komt wel als eerste in me op. Snap wat daar moeilijk aan is.

 42. Als ik alle commentaren hier zo lees (althans niet allemaal even goed, sommigen slechts even vluchtig doorgelezen), verbaast het me dat de suggestie nog niet is gewekt dat de joden dit zelf op touw hebben gezet om toch vooral maar weer slachtoffer te kunnen zijn. Er is een verschil tussen wat Israël doet en hoe joodse kinderen in Frankrijk leven, denk ik. Misschien zijn de ouders van die joodse kinderen het wel helemaal niet eens met het beleid in Israël en wonen ze daarom in Frankrijk. Vervolgens worden ze door jodenhaters over een kam geschoren met Israël. Wat is daar niet goed aan? Wat verschilt dat met de uitspraken van Geert Wilders dat alle aanhangers van de islam (hij kijkt wel uit om moslims te zeggen) achterlijk zijn en weg moeten? Nuancering is hier gevraagd en een open blik. Geen nijdige tunnelvisie.

 43. Schijnt dat jullie het niet WILLEN lezen . De Joden in Toulose zijn het slachtoffer van het succes van de Zionisten om acties en woorden tegen “israel ” als automatisch anti-semitisme = acties tegen joden te kenschetsen .. dus gaan dwazen die acties tegen”israel ” willen ondernemen Joden aanvallen … Is dat dan anti-semitisme ?? Ligt aan de intentie van de schutter , schoot hij omdat het Joden waren of omdat ze zoals de Zionistische entiteit propagandeerd 1 op 1 uitwisselbaar zijn met “israel ” … De Joden in Toulouse zijn niet schuldig , maar de Zionistische Entiteit en haar Hasbara fans wel zeker mede-schuldig DAT zijn degene die van Joden overal ter wereld een verlengstuk van Israel hebben gemaakt , dat is wat HUN propaganda leert ..Joden=”israel” Daar kan geen belerende schoolmeester van het type Yves Coleman een yota aan veranderen

 44. Nee het schijnt dat jij het niet wil lezen.

  De vermoorde Joden in Frankrijk zijn vermoord omdat ze Joods zijn. Dat heet antisemitisme.

 45. @48 de Joden in Toulose zijn vermoord omdat ze dankzij de “israelische “propaganda uitwisselbaar zijn gemaakt voor “israel ” dat heet slachtoffers van Hasbara geleuter ….

  En van de lulhannes die het artikel schreef moet Links collectief boete doen en mogen de tegenarumenten niet genoemd worden .. iets wat ik weiger ..

  Als het “anti-semitisme” zou zijn zou de aanslagpleger “israel”helemaal niet hebben hoeven noemen

 46. Beste Joke, ik probeerde eerder al aan te geven dat de mensen van “De Fabel” volgens mij nooit hebben gezegd dat iemand iets niet “mag” zeggen, ze leveren enkel kritiek op bepaalde redeneringen. Door te doen alsof ze roepen dat mensen dingen niet “mogen”, doe jij voorkomen alsof ze anderen willen censureren en dat willen ze volgens mij helemaal niet. Volgens mij verwijst het woord “tip” in de titel van het stuk niet naar een dwangbevel of zoiets, maar naar een advies of iets dergelijks: http://www.woorden.org/woord/tip

  Ik laat het hier even bij. Maar niet voor ik mijn excuses heb aangeboden voor het door elkaar halen van
  Abdul Alhazred en Al Bakrastani. Beide gaan nogal tekeer, en ik lette in het vuur van de discussie even niet goed op wie nu precies wat zei.

 47. #48
  Nee. Stel dat ze Duitsers waren. Was dat dan “moffenhaat”?
  Je kunt Joden niet los zien van Israël. Antisemitisme (http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme ) heeft te maken met ras en/of geloof. Je kunt met geen mogelijkheid hard maken dat bij die moorden hiervan sprake is geweest. De moordenaar heeft nooit gezegd dat hij een pest had aan Joden om hun geloof, ras of afkomst.
  Het is echter wel zo dat veel Joden op dezelfde gronden wel hun (wan)daden rechtvaardigen m.b.t. o.m. de Palestijnen. Als je daar kritiek op hebt heeft dat niks te maken met antisemitisme. Tenzij de Joden dat er zelf van maken. Dan ben ik inderdaad een antisemiet.

 48. Ja je kan wel de zionisten de schuld geven @49 maar die Joodse kinderen in Frankrijk zijn vermoord omdat ze Jood zijn. Dat ze slachtoffer zijn van hasbara geleuter maakt moord op mensen omdat ze jood zijn niet opeens niet antisemitisch.

  Ik heb veel begrip voor kritiek op hasbara geleuter maar moord op Joden omdat het Joden zijn is anti-semitisch.

 49. #50 `Maar niet voor ik mijn excuses heb aangeboden voor het door elkaar halen van
  Abdul Alhazred en Al Bakrastani. Beide gaan nogal tekeer’.

  Okee. Aanvaard. Maar tekeer gaan? `t Is maar net wat je daaronder verstaat. Op Krapuul mag men soms best ietwat ongezouten zijn, aan politiek correct formuleren hebben we niet zo’n boodschap.

 50. #52 `Ik heb veel begrip voor kritiek op hasbara geleuter maar moord op Joden omdat het Joden zijn is anti-semitisch.’

  Daar ben ik het mee eens.

 51. Ik wist toen ik dit stuk plaatste niet dat de schrijver van dit stuk zo ontzettend gelijk had als dat ie aantoonbaar dankzij de commentaren hierboven duidelijk heeft.

 52. #52
  Neeheee!
  Je gaat ook niet kritiek op Amerikanen als ze in naam en met toestemming van God weer een paar duizend mensen om zeep hebben gebracht, vertalen als “Antiamerikanisme”, behalve dan voor veel Amerikanen en Nederlanders die van mening zijn dat het terecht is dat de VS als enige land door God wordt geblest omdat het land nu eenmaal de meeste Christenen heeft.

 53. #58
  Dat zijn er met jou vele als ze er niet uitkomen met wat ik probeer uit te leggen.
  Jij slaagt er niet in net als de schrijver van dit stuk om hard te maken dat de dader heeft gehandeld uit antisemitische motieven i.p.v. onmin jegens Israël.
  Ik heb inmiddels 10tallen argumenten aangevoerd en jij nog niks. Als je een discussie aanzwengelt, discussieer dan ook en maak je er niet af als je er niet uitkomt door te zeggen dat een ander zit te lullen en er verder niet op in gaan. Wat jij doet is typisch “Wilderiaans” maar aangezien ik weet dat je precies het tegenovergestelde bent gedraag je er dan ook naar.

 54. Nou nog 1 keer dan 😉

  @Henk Ik denk dat het verschil hem erin zit of je bij je analyse meegaat in de praatjes en ideologie van de moordenaar, of dat je meer uitgaat van de objectieve feiten.

  De auteur van het stuk schrijft: “wanneer een “radicale” groep de “politieke” verklaringen van een fascistische moordenaar accepteert, dan kan men diep bezorgd raken over hun kritische geest en intelligentie.” Daar ben ik het wel mee eens.

  Hoe de moordenaar zijn daad zelf tracht te rechtvaardigen is voor mijn analyse niet relevant. Hij wil de Israëlisch/Palestijnse kwestie erbij betrekken, ik niet. Zijn subjectieve kijk hoeft toch niet bepalend te zijn voor mijn oordeel? Sterker nog: ik weiger zijn nare ideologie te accepteren en tot uitgangspunt te maken voor mijn denken over deze kwestie. Dat gun ik deze kindermoordenaar sowieso niet. Ik baseer mijn oordeel op het feit dat een Franse moordenaar specifiek Franse joodse kinderen heeft uitgezocht om te vermoorden. En dat is een antisemitisch gegeven.

 55. En dit is nou het doel van terroristen. Mensen tegen elkaar opzetten. Merah heeft gewonnen..

 56. Getracht het allemaal tot mij te nemen en veel te veel gelezen waar mijn nekharen van overeind gaan staan.
  Krapuul onwaardig.

 57. O guttegut wat heeft de schrijver heeft gelijk , de schrijver is een lulhannes die misbruikt maakt , net als de Hasbara kliek dagelijks doet ,van de lijken van wat dode kinderen Links de les te lezen ….

  Merah heeft niets gewonnen , hij is dood en kan zich niet meer voor het gerecht verantwoorden , daarnaast is het doden van onschuldigen een grote zonde in de Islaam dus heeft hij als Moslim ook nog grootschalig gevaald ….. ongeacht of zijn daad al dan niet anti-semitisch is is hij gewoon een enorme lozer ….

 58. Het feit dat de daden van de moordenaar onvergevelijk zijn heeft niets met het al dan niet waar zijn van zijn argumenten te maken “een reden is geen excuus ” maar wat de schrijver van dit stuk doet is de redenen onwaar en niet relevant verklaren .. Daar kan ik het , ongeacht het feit dat ik de moordenaar veroordeel het niet mee eens zijn .. Daarom kan ik de moord slechts als anti-semitisch zien in de door de Hasbara kliek gecreerde context , iets waar ik , met alle respect voor de meningen van Kiera , JvdH en anderen op dit punt in weiger mee te gaan ..

 59. Laatste PS, en dan hou ik er mee op . Zonder al die redenen zou ik deze moordpartij zonder enige twijfel ongeacht de afkomst of orientatie van de moordenaar Anti-semitisch noemen , ik ontken ook niet dat anti-semitische een rol kan hebben gespeeld , maar de oorzaak is breder dan dat ….

 60. Zelfs in een door de hasbara kliek gereëerde context, waar ik in mee ga, blijft dit een ordinaire antisemitische moord. Waarom ontkennen? Dat is de vraag.

 61. @68 , ik weet het niet JvdH , andere ervaringen leiden tot andere oordelen ??? Ik merk wel dat voor mij anti-semitisme waarschijnlijk veel nauwer gedefinieerd is dan voor jou … , ik merk trouwens ook dat juist de aandrang later in dit stuk mij zo tegen de haren strijkt dat ik mijn definitie heel strikt handhaaf .. terwijl ik het begin juist heel goed vond ….

 62. In de Franse media doen steeds meer geruchten de ronde dat de dader een politie informant was. Er gaan geruchten dat de moorden onderdeel zijn van een voor opgezet plan. Iets met politiek, Sarkozy en een vermeend “zie je wel, weer die islamitische extremisten” , “Europa doe er iets aan”! Kortom, in de Franse media komen steeds meer geruchten over gebeurtenissen met een veel diepere achtergrond dan officieel Frankrijk de mensen wil laten geloven.

 63. Ik vind dat Henk Veldman in 60 & #61 ernstig geweld wordt aangedaan.

  De woorden wil ik niet eens citeren. Zo’n behandeling verdient Henk niet.
  Henk is geen trol, hij is een bezield lid van de Krapuul-meedenkers
  en schrijft commentaren die tot nadenken stenmmen.
  Hij mailde me, n.a.v. dit, helaas kan ik hem niet terugmailen, Henk is je box soms vol?

  Mocht dit niet in stijl worden opgelost, zal ik niet meer aan Krapuul meewerken als redactielid.
  Jammer.

  A.A.

 64. Een terrorist die kinderen vermoord is voor mij een terrorist die kinderen vermoord. Links, rechts, Christen of Moslim.

  Dat moet je gewoon veroordelen.

  En ik begrijp dat er in een verhitte discussie ook dingen worden gezegd die niet goed vallen.

 65. #72

  Ik weet zeker dat alle redactieleden het daar overeen zijn Salonsocialist. Het is een afschuwelijke daad.
  De discussie was ook of het anti semitisme genoemd kan worden. Ik heb er de hele dag over lopen nadenken maar ben er nog niet helemaal uit, tegenargumenten hebben me weer even aan het denken gezet en vind mijn eigen argumenten ook niet steekhoudend genoeg.

  Ik hoop dat `onze` Henk weer snel op de site verschijnt. Ik kan zijn inbreng waarderen en zijn humor ook.

 66. #73 D.F. : `Ik weet zeker dat alle redactieleden het daar overeen zijn Salonsocialist. Het is een afschuwelijke daad. De discussie was ook of het anti semitisme genoemd kan worden. Ik heb er de hele dag over lopen nadenken maar ben er nog niet helemaal uit, tegenargumenten hebben me weer even aan het denken gezet en vind mijn eigen argumenten ook niet steekhoudend genoeg.
  Ik hoop dat `onze` Henk weer snel op de site verschijnt. Ik kan zijn inbreng waarderen en zijn humor ook.’

  Helemaal mee eens.

 67. Ik heb het naast me neergelegd. Noem het maar zoals je het wil noemen, ik noem het kindermoord met als doel de samenleving te ontwrichten en daar is hij aardig in geslaagd als ik dit allemaal lees.

 68. @75 dat zal iedereen met je eens zijn.

  Dan is het nu tijd voor mijn slotwoord(je).

  1 De schrijver beweert dat er linkse mensen zijn die ontkennen dat de moord op Franse Joodse kinderen uit wraak vanwege dode Palestijnse kinderen anti-semitisch is. Uit een aantal reacties hierboven blijkt dat die constatering klopt als een bus.

  Belachelijk maar waar.

  2 Ik laat Veldman weer toe. Niet vanwege wat Abdul hierboven zegt maar gewoon omdat ik inderdaad ook vind dat een ban wat ver gaat. Het geven van opdrachten in de gebiedende wijs is zoals iedereen weet niet toegestaan volgens het gewoonterecht op deze site. Dus toen ik opdracht kreeg van Veldman om mij niet als Wilders te gedragen had ik er even genoeg van.

  Verder is deze discussie mislukt/contraproductief en dus bij deze gesloten.

Reacties zijn gesloten.