De lijken en de rijken

Loeiende opening van de Volkskrant op de site – een enkele foto van het massale protest op het Syntagmaplein in Athene – schattingen lopen uiteen van tweehonderdduizend (de politie) tot een half miljoen (realdemoracy.gr) demonstranten.
De foto moet genoeg zijn, want het bericht gaat er over dat “duizenden Grieken na hun overlijden nog pensioen krijgen. De combinatie van een foto van demonstranten en dit bericht suggereert dat die (hoofdzakelijk) jongeren op het plein allemaal doorbetaald willen krijgen na hun dood.

Het zal niet in de koppen van de redactie van de Volkskrant (en de rest) opkomen dat een paar miljoen dat op de een of andere manier terechtkomt bij overledenen iets anders is dan 110 miljard euro, het bedrag dat Griekenland van “hogerhand” (EU, IMF) moet bezuinigen.
En dat dit bedrag terwille van de Duitse en Franse bankiers is, die speculeren tegen de Griekse staat.
Zulke dingen moet je lezen bij een voormalige insider van Wall Street [ultralinkse praatjes natuurlijk].