CPB speelt het spel van het kabinet niet helemaal mee

PrinsjesPropagandadag begint in de Troonrede zoals kon worden verwacht.

Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons.

Bij zo’n uitlating horen voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) die er ruggensteun aan geven. Maar het lijkt erop dat het CPB zijn rug rechter heeft gehouden dan het kabinet wenselijk acht.

Het herstel blijft onzeker door een Brits vertrek uit de economie, de lage rentes en het ruime monetaire beleid van centrale banken in Europa en de Verenigde Staten.
(Nu.nl)

Een zeer onzekere economie? Jazeker!