Conclusies over 47000 vrijwilligers te kort door de bocht

Nee, Krapuul. Te kort door de bocht. Dat mensen zich aanmelden als vrijwilliger betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze n standpunt hebben over het toelatingsbeleid of de vluchtelingenproblematiek, laat staan dat het n politiek statement is. Mensen melden zich aan omdat er n noodsituatie is, en ze duizenden mensen elke paar dagen rondgepompt zien worden door NL. Omdat die mensen er nu eenmaal zíjn, en die niet aan hun lot overgelaten kunnen worden. Wat zonder vrijwilligers zo zou zijn, want zonder vrijwilligers was het al n onbeheersbare, inhumane, onbetaalbare toestand geworden.

Ook klopt het niet dat er ‘voor elke vluchteling ’n vrijwilliger is’ omdat er 47.000 aanmeldingen zijn. Was het maar waar. Dit zijn alle aanmeldingen tezamen. Dat kan zijn voor het eenmalig klaarzetten van bedden, voor kledingsortering, maar ook op de latere termijn voor bvb inburgering aan statushouders. En het zijn aanmeldingen, geen reële cijfers over ingezette krachten. Niet iedereen is uiteindelijk in te zetten of kan als die uiteindelijk gevraagd wordt. Zoals “rechts” vrijwilligers graag neerzet als dwaze Gutmenschen die vluchtelingen in de watten leggen, wil “links” nu vrijwilligers inlijven als hun gestaalde multicultikaders? Geen van beide klopt. Vrijwilligers zijn eenvoudigweg mensen die doen wat nodig is waar de overheden steken laten vallen of het niet aankunnen, en dat zijn heel, heel verschillende mensen met heel verschillende drijfveren.