Columnrondje woensdag: CDA- en PVV-gehaktdag (Wijnberg, Vanheste, Van Kranenburg, Oomkes, Truijens)

Tomas Vanheste rekent in VN af met steun die Bleker zou hebben gekregen uit hooggeleerde hoek over de ontpoldering van de Hedwigepolder.
Overigens wel mooi, dat verlaten land, maar zo ziet Zeeuwsch-Vlaanderen er op veel punten uit.

Rob Wijnberg in NRC-Next vergelijkt de vorige nota van het Strategisch Beraad van het CDA van na de enorme nederlaag van 1994 met de onlangs verschenen nota.
De uitkomst is ongelooflijk, pijnlijk – en voor de zekerheid heb ik gekeken of Wijnberg er geen daverende grap van maakt – maar neen, dit soort humor kan men aan het CDA zelf overlaten [pdf].
Of een derde enorme nederlaag tot een nieuwe ronde luchtfietsen zal leiden – de Heere Heere mag het weten.

CDA’ers houden niet van radicaal, zegt Hans van Kranenburg. Dat dacht ik ook altijd, daarom snap ik er helemaal niks van dat ze met dit radicaal-rabiate-rechtse gedoogwrak in zee zijn gegaan. Maar van mij mag het nog een tijdje zo doorgaan, op naar de nul zetels!

Lex Oomkes over ‘Een Wilders in het nauw, geeft een interview’. Gelukkig zijn er meer mensen die de tekenen van de paniek zien bij de Geert. De paniek is zo groot dat hij, dat wat hij nooit wilde, ineens doet, een interview! Wat een eer voor de interviewer! Maar volgens mij heeft Geert er altijd goed aan gedaan om geen interviews te geven, doet hem geen goed. Foute beslissing.

Aleid Truijens tenslotte over de gevolgen dat het huidige bezuinigingsbeleid op het opleidingsniveau van de Nederlander kan hebben. We worden een land van bachelors als we niet oppassen, omdat het gewoon een te groot financieel risico wordt voor studenten om een volledige studie af te ronden.