COA heeft laatste 3 jaar bijna half miljoen euro teruggevorderd

De vreemdelingen- en vluchtelingenhaters in ons land schreeuwen altijd moord en brand over de ‘gelukzoekers’ die ons land komen ‘leeg vreten’.
Velen van hen kennen de wet niet en weten dus niet dat een vluchteling net als iedere andere inwoner van dit land onder de participatiewet valt en dus om voor gemeenschapsgeld in aanmerking te komen eerst zijn eigen vermogen boven de vermogensgrens moet opeten.

Ook politici blijken deze wet niet te kennen of doen net alsof ze hem niet kennen omdat dit beter uitkomt bij het haat zaaien tegen vluchtelingen en het paaien van het door de onderbuik geregeerde ‘volk’.
Vooral PVV en VVD lijken de bestaande wet gewoon te negeren en eisen dat rijke asielzoekers meebetalen.

Opvallend is dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff in zijn beantwoording van vragen van deze twee partijen niet ronduit zegt dat vluchtelingen die vermogend zijn al meebetalen. Integendeel, hij liet de indruk bestaan dat vluchtelingen niet mee hoeven te betalen.

Nu blijkt dat in de afgelopen 3 jaar er al bijna een half miljoen euro is teruggevorderd van vluchtelingen.

Het COA blijkt de afgelopen 3 jaar al bijna een half miljoen euro te hebben teruggevorderd van vluchtelingen die zelf aangaven over inkomsten of eigen vermogen te beschikken. Asielzoekers worden geacht te melden of ze geld hebben. In 2013 werd 177.000 euro teruggevorderd en in 2014 178.000 euro. Voor 2015 staat de teller tot nu toe op 137.000. Dat kan nog oplopen.

(bron)

Excuus van de zwartmakende partijen zal er niet komen.