Bruin I lijkt internationaal recht op gezinshereniging te schenden

De bruine praktijken zoals die afgelopen anderhalf jaar onder dwang van de PVV zijn ingesteld lijken nog stiekem voort te woekeren waar het gezinshereniging van kinderen met hun geïmmigreerde ouders betreft. De Kinderombudsman gaat een onderzoek instellen, het zwaarste middel dat hij ter beschikking heeft:

De Kinderombudsman Marc Dullaert vermoedt dat de Nederlandse overheid in stilte het internationale recht op gezinshereniging schendt. Sinds enige tijd worden bijna geen aanvragen meer goedgekeurd van buitenlandse kinderen die bij hun ouders in Nederland willen komen wonen. ‘Het lijkt erop dat het recht op een familieleven met voeten wordt getreden’, aldus Dullaert.