Beweging Denk is blubberpudding

logo_denk_kuzu-ozturk-620x330Och ja, het klinkt mooi en keurig wat de twee ex-PvdA-leden Kuzu en Öztürk onder de naam Denk bij elkaar hebben geschreven, lees het Denk-manifest (februari 2015). Ik las het voor u, met de kiezen op elkaar en de neus dicht. Waarom? Omdat het manifest oogt en klinkt en smaakt als de wervingsbrochure van een zorginstelling. En dat is precies wat het is: Denk gaat in Zorginstelling Verbinding onze verweesde ‘allochtonen’ opvangen en pap voeren. Groeimarkt, nietwaar?

Laat we even snel door het eerste programmapunt heen fietsen:

1. Een verdraagzame samenleving waarin wij elkaar accepteren
Inhoud: Nederland is een immigratieland, het besef dat immigranten hebben bijgedragen aan de samenleving moet worden vergroot. Beleidsvoornemen: ieder dorp zijn eigen immigrantenmonument. Verschillen tussen groepen worden door politieke haatzaaiers benadrukt (geen namen), mensen moeten worden geholpen om van angst en achterdocht af te raken. Nu de integratie klaar is, moet er gewerkt worden aan acceptatie. De toename van het racisme moet worden gestopt.

Zozo, dat is opzienbarend. Hoeveel open deuren heeft dat Denk-gebouw? En hoeveel mogen er worden ingetrapt? Is er nog een beleidsvoornemen?
Jawel, hier is het:
Wij willen het oud-ministerie van Koloniën veranderen in het ‘museum van koloniën’ waar de honderdduizenden leerlingen uit het hele land die Den Haag bezoeken stil kunnen staan bij het leed van de voorouders van velen in onze samenleving.

Jongejonge, dat zal helpen!

Nog wat inhoud: Wij zijn allemaal Nederlanders, een inclusieve samenleving begint met inclusief taalgebruik, we schaffen de term ‘allochtonen’ af.

Heel bijzonder. Heel nieuw. Heel onverwacht! Een prachtig staaltje van symboolpolitiek, net als het immigrantenstandbeeld in elk dorp en het ‘Museum van koloniën’.

Heeft Denk ook echte beleidsplannen?
Jazeker: Om discriminatie te bestrijden roepen we een R(acisme)-register in het leven, waarin uitingen van racisme worden geregistreerd; voor hen is er geen werk meer bij de overheid.

Ah fijn, repressie. Olala, geen rechters enzo, geen genade nadat de straf is uitgezeten? Nee-nee, registreren, eeuwig straffen. A la Erdoğan, zullen we maar zeggen. Hard en rechtvaardig, daar heb je geen rechters voor nodig.

Dat was het eerste programmapunt. En zo tuttelt het door. Omdat ik nu al met een volle papmaag zit, heb ik geen zin de hele brochure van het dementenhuis voor u samen te vatten. Ga zelf maar lezen. Ik geef u slechts de nietszeggende titels. Die mag u zelf leegzuigen, moet te doen zijn. Het is allemaal pap die in grote potten door open deuren wordt geflikkerd, zo je maag in:

2. Een sociale samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar

3. Een lerende samenleving waarin wij ieders talent benutten

4. Een duurzame samenleving waarin wij omkijken naar onze omgeving

5. Een rechtvaardige samenleving, die internationaal rechtvaardigheid bevordert.

Bladzijden lang blubbert het voort: voor de hand liggende brave opmerkingen in een decor van Hollandse truttigheid. Integratie geslaagd. Ja, het had ook zo uit een brochure van D66 kunnen komen. Al schijnen die wel standpunten te hebben tegenwoordig, een paar althans.

U kunt het allemaal zelf lezen, u zult de pap zelf moeten verwerken. Als u Armeniër bent of Koerd of Erdoğan een geitenneuker vindt, kunt u zich beter niet aanmelden bij Denk. Het staat nergens (zoals de meeste echte standpunten nergens staan), maar het is algemeen bekend dat de beweging erg gesteld is op Erdoğan. Alles moet eerlijk en samen enzo, maar dan wel zonder Armeniërs en Koerden. En zonder persvrijheid, ‘verbinding’ is gebaat bij censuur. Nee, dat zeggen ze niet met zoveel woorden, maar dat blijkt uit het stemgedrag van de heren. Kuzu en Öztürk stemden tegen een motie van de CU die de Turkse regering opriep om de Armenië-genocide te erkennen en drong aan op een hoofdelijke stemming. De stemverklaringen van Turkse mede-Kamerleden werden vervolgens opgenomen en op You-Tube gepleurd. Zodat Turkse Nederlanders duidelijk konden en kunnen zien dat die Neder-Turkse Kamerleden verraad plegen aan de Turkse zaak, pardon, de Turks-Nederlandse kiezer.

Toen in september 2015 een Duitse Koerd op FB dreigde naar Nederland te komen ‘om een slachting aan te richten’, was Denk er als de kippen bij om de minister Kamervragen te stellen. De PKK is tenslotte nog steeds een terroristische organisatie, nietwaar? Over de persvrijheid in Turkije en de bombardementen op delen van Koerdische steden zul je ze nooit horen. Het kan zijn dat in de afkeer van Armeniërs en Koerden verandering komt als de Turkse heren naar de achtergrond zijn verdwenen, maar dat zal niet snel gebeuren. Het pluche zit goed, de pap deelt lekker uit.

U zult in de Denk-brochure niets vinden over het kapitalistisch systeem, de eeuwige strijd tussen kapitaal en arbeid, de opbouw van een groene samenleving, de vrijheid van meningsuiting etcetera. Denk is een zorginstelling, en de mensen die verzorgd moeten worden zijn gebaat bij standbeelden en musea, niet bij de verandering van het systeem of zoiets vervelends als de vrijheid van meningsuiting. Nee, de staat is een papa die regels stelt en pap uitdeelt. En Denk wil maar al te graag de rol van de strenge maar rechtvaardige vader spelen.

In zorginstelling Denk is er geen plaats voor haute cuisine. Ingewikkelde zaken verteren niet lekker en brengen geen aanhangers binnen. Blubberpudding moet je potentiële kiezers voeren. Mooie en lege woorden, daar worden ze gelukkig van. Tenminste: dat denken ze bij Denk.

Misschien hapt er iemand. Allemaal heel aardige mensen vast, met een groot sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Van de ratio moet het niet komen, het denkniveau van Denk is nul-komma-nul. De beweging kan haar naam beter veranderen in ‘Voel’.

14 gedachten over “Beweging Denk is blubberpudding”

 1. En misschien moeten we eens ophouden te zeuren over wat ‘rechts’ allemaal zegt over Denk. Het zal me mijn reet roesten wat rechts zegt. Denk zelf na. Lees!Het is gebruikelijk (al heel lang) om als een rechtse columnist A zegt, automatisch B te roepen. Het gaat blijkbaar niet om argumenten maar om vooringenomen verbondenheid. En dus mag je niet vinden dat Sylvana Simonse een verkeerde keuze heeft gemaakt, want dan val je haar af. Wat een nonsens. Denk zelf na. De meninkjes glijden er weer in als koek, hapklare brokken voor de linkse goegemeente. Stempel er ‘anti’ op en je zit gebakken.
  Zijn we een stelletje automatische piloten?

 2. Blijft staan dat DENK de enige partij is die Wilders in de kloten durft te schoppen. Vervolgens hangt het er natuurlijk maar net vanaf hoe belangrijk je dat feit vindt. Hecht je daar veel waarde aan – en dat doe ik – dan kun je best sympathie koesteren voor DENK. Liever had ik ook een andere vorm gezien, maar blijkbaar is dit anno 2016 de vorm waar voor gekozen wordt. Bij gebrek aan de Black Panthers DENK. Zoiets.

 3. Je laat zo rechts de agenda bepalen. ‘Wilders voor zijn kloten schoppen’ betekent helemaal niets en wordt bij Denk niet bepaald door zijn rechtse standpunten maar enkel door zijn discriminerend gebral. ‘Verbinding’ alleen (waar ik nog de nodige vraagtekens bij heb, verbinding met iedereen?) is geen basis om politieke standpunten te bepalen. Denk ontbreekt het aan basisideeen, aan keuzes, aan analyse van het huidige (neo)liberalisme, etc. Ze hebben echt geen enkel idee, behalve dan het herstellen van de zorgstaat (volgestouwd met gedenktekens en de roemruchte heldendaden van immigranten). Denk is een ‘Vadertje-staat–partij, verder niks.

 4. Het is natuurlijk niet zo dat ik meteen lid word van DENK. Ik waardeer het dat ze Wilders in de kloten trappen. Ik zou liever zien dat de SP dat deed, een partij waar ik inhoudelijk heel wat meer mee heb. Helaas doet de SP dat niet en zie ik zelfs met enige regelmaat SP’ers collaboreren met extreemrechts.

  Op andere partijen overweeg ik niet eens te stemmen, dus blijft er weinig over. En ja: dat is tamelijk cynisch.

 5. Mocht je al willen stemmen… Je beoordeelt n partij toch op hoofdpunten, op de analyse die zo’n partij geeft, op de voorstellen die het doet om de maatschappij te veranderen? Alleen Wilders ‘op de kloten trappen’ stelt toch helemaal niets voor als er verder geen enkel idee achter zit? Het enige dat je kunt opmaken uit het Denk-manifest is dat ze voor de verzorgingsstaat zijn, veel verder kom je niet. Geen woord over kapitalisme, neo-liberalisme etc. Brave, nietszeggende woorden alleen… Wat moet je daar toch mee?

 6. Er is weinig mis met pogingen dat wat er nog resteert van de verzorgingsstaat te redden, lijkt me. Dan staat DENK op dát punt in elk geval links van GL. Overigens komt ook de SP niet verder dan dat, die partij staat nu waar de PvdA 30 jaar geleden stond.

  Welke partij heeft er wél een antikapitalistisch programma? De SAP misschien (bestaan die nog). Of de NCPN. Los van politieke overwegingen zou dat echter een weggegooide stem zijn.

  Dan vind ik DENK het overwegen waard. Met hun sociaal-economische programma kan ik leven, het feit dat ze zo vaag doen over de Armeense genocide interesseert me maar matig en ze schoppen Wilders in de ballen:)

 7. Onbegrijpelijk. Je kiest dus positie op basis van non-informatie. Als D66 Wilders ‘in zijn ballen schopt’ kies je dan D66?
  En sinds wanneer is het herstel van de verzorgingsstaat een anarchistisch uitgangspunt?

 8. @ Pyt :Welke partij heeft er wél een antikapitalistisch programma?

  De partij voor de dieren heeft een antikapitalistisch programma.

  Het is de enige partij met visie. Groei is het probleem, niet de oplossing.

 9. Ik heb het vanmiddag zitten lezen, dat manifest van DENK en ik heb er meer in gezien dan hierboven wordt beschreven. Maar misschien behoor ik dan wel tot de groep zoals in de laatste alinea beschreven. Overigens kan ik bij de andere partijen die ik heb opgezocht ook niets terug vinden over hoe ze de in het stuk genoemde problemen gaan aanpakken. Ook heb ik niks over Armeniërs of Koerden gevonden, sterker nog, ze vinden dat alle Nederlanders en inwoners van Nederland gewoon moeten kunnen samenleven zonder gediscrimineerd te worden (is alleen al een verademing om dat te lezen tegenwoordig). Misschien ben ik naief dat ik dat een mooi streven vind.

 10. Ik kom er nog op terug… Het zit me hoog. Gaan we ons nu verenigen op basis van afkeer van racisten? Is dat het enige wat is overgebleven van het linkse denken?

 11. Ik verenig me helemaal met niemand. Het is niet dat ik nou zoveel belang hecht aan het gebeuren in een burgerlijk kletscollege (om als anarchist Lenin eens te citeren). Ik overweeg een stem uit te brengen op DENK omdat ze Wilders een omhooggestoken middelvinger geven. Niet meer, niet minder. Wanneer de Libertarische Partij de enige zou zijn die zich af zou zetten tegen Wilders, zou ik op die partij stemmen, ondanks het feit dat ik 99,99% van haar programma niet onderschrijf.

  In de VS zou ik op Hillary Clinton stemmen, ook al vind ik haar een neoliberale oorlogshitser. Waarom? Omdat het alternatief een reactionaire schreeuwlelijk is die denkt dat global warming een complot van linkse wetenschappers is. Hoe erg Clinton ook is, een zekere rationaliteit kan haar niet ontzegd worden. Een impulsieve fascistoïde gek die geregeerd wordt door zijn emoties is erger. Natuurlijk is het godschrijnend dat links in de VS überhaupt voor de keuze tussen een neoliberale oorlogshitser en een fascistoïde, geblondeerde schreeuwlelijk komt te staan.

  Het is een puur strategische keuze, voor de rest niks.

 12. Het is een paradoxale situatie die we ter redactie van zeker anarchistisch tijdschrift al eens hebben vastgesteld: zijn wij anarchisten nu de laatsten die de verzorgingsstaat verdedigen?
  Wellicht. Het zal dus niet helpen, maar het gaat om principes. Antistaatsretoriek, daar doet D66 tegenwoordig ook al aan.

  (Sterker nog: anarchisten zijn wellicht de laatsten die de erfenis van Marx, de antropoloog/econoom/filosoof zullen koesteren).
  Dit alles terzijde.

  Mijn zegen hebben ze bij het verdedigen van de verzorgingsstaat (die twee heren komen tenslotte uit de PvdA, die hem juist sloopt) maar ik sluit mij met het een en ander aan bedenkingen aan bij wat ingeb boven schrijft. Die collaboratie met geenpeil weegt zwaar maar geeft voor mij niet de doorslag. Dus ik wens DENK succes maar ik zal er niet aan meewerken.

 13. De partij voor de dieren heeft een antikapitalistisch programma.

  Het is de enige partij met visie. Groei is het probleem, niet de oplossing

  Ik ben tegen kapitalistische accumulatie, niet per definitie tegen groei.

 14. “Groei” hoort samen te hangen met toenemende bevolking, niet met winstmotieven. Ik weet ook wel dat de PvdD geen programma heeft “voorbij” het kapitalisme, maar dat heeft niemand tot nu toe.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.