1000 Euro beloning voor markante plek waar megaspandoek Partij voor de Dieren wel mag

Dier
Dieren-nieuws:

Naar aanleiding van de zeer flauwe vordering van de gemeente Haarlemmermeer om de megaspandoeken van de Partij voor de Dieren langs de A4 te verwijderen op straffe van een dwangsom van 
€ 10.000 per dag, heeft een anonieme sponsor een beloning van € 1.000 uitgeloofd voor degene die een markante vervangende plek biedt voor de laatste week voor de verkiezingen (pvdd).