U vraagt, wij draaien – onderzoek in Wageningen

Omdat “de industrie” van het statiegeld afwil(de) sponsorde die een “onderzoek” aan “Wageningen Universiteit”(wat een aanhalingstekens allemaal) waaruit moest blijken dat het veel te duur was om plastic flessen weer in te nemen. Een conclusie die politiek ongewenst was.

De commissie [vond] het slordig dat de onderzoekers niet gemeld hebben dat het bedrijfsleven de financier was van het statiegeldrapport. Die verzwijging is volgens de commissie in strijd met de Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

Tot slot oordeelt de commissie dat de Wageningse rapportage nooit gebruikt had mogen worden in een debat over het afschaffen of handhaven van statiegeld. Dat had pas gekund als álle alternatieven op een vergelijkbare manier waren onderzocht. Deze beperking van het onderzoek had duidelijker beschreven moeten worden.

Al met al spreekt de commissie van een ‘onvoldoende zorgvuldige wetenschapsbeoefening’. Het College van Bestuur van Wageningen Universiteit neemt het advies en de motivatie van de commissie integraal over.

Het ministerie was destijds weliswaar geen opdrachtgever van het onderzoek maar bemoeide zich wel actief met de inhoud, om de positie van de staatssecretaris niet in gevaar te brengen.

Het statiegeld mocht blijven, de staatssecretaris is in een verdiende vergetelheid verzonken.
Trouw heeft zelf eens onderzoek gedaan.