Over een rat en een vrijspraak

Op 19 november 2016 kwamen ongeveer 200 mensen naar Den Haag voor de demonstratie tegen repressie en politiegeweld: Fight Repression. Dat liep uit op – ach, wat een verrassing – repressie en politiegeweld. In totaal werden 166 mensen, waaronder ik, gearresteerd.

Eerst maar het goeie nieuws: het OM had het in het hoofd gehaald om al die arrestanten ook nog eens te vervolgen, maar de rechter veegde alles van tafel en sprak iedereen vrij.

Hier staat een statement van Fight Repression, en hier vind je een artikel bij Omroep West over de vrijspraak. Kort gezegd komt het er op neer dat de politie op eigen houtje gehandeld heeft en dat ze zijn teruggefloten door de rechter. Mooi, dan kan nu eindelijk de klacht die ik twee jaar geleden indiende over het ondergane politiegeweld tijdens die arrestatie in behandeling worden genomen.

Het is natuurlijk prettig dat er geen boete gaat komen en dat alle kosten gedeclareerd kunnen worden, maar ik vermoed dat de uitspraak weinig gaat veranderen in het gedrag van de Haagse politie. Het zal ze een rotzorg zijn dat ze teruggefloten werden. Waar het de politie in deze situaties om gaat is dat:

  1. er info wordt verzameld over de demonstranten, door ieder’s ID te vorderen;
  2. demonstranten afgeschrikt worden door het geweld;
  3. de demonstratie ter plekke gestopt wordt.

Het boeit ze echt niet of ze daarna van een rechter te horen kregen dat ze fout zaten. Intussen hebben ze allang wat ze wilden hebben.

Rat

Uit het dossier dat iedere gedaagde onder ogen kreeg, bleek ook nog wel iets opmerkelijks en omdat dit de hele beweging aangaat, ben ik zo vrij om delen uit het dossier hier te delen.

Uit het proces-verbaal van verbalisant Lars de Jong bleek dat er kennelijk regelmatig contact is tussen hem en Frank van der Linde. Ze appen elkaar, spreken op een plek af waar de kans klein is dat ze gezien worden en Frank ‘verzoekt’ de politieagent om wel in burger naar die afspraak te komen. Zie onderstaande whatsapp conversatie, letterlijk overgenomen uit het dossier.

Uit de toon kan je opmaken dat ze elkaar regelmatig spreken. Dat wordt ook bevestigd verderop in het dossier:

Zonder het te willen, slaat de agent de spijker op de kop. Ratten* horen inderdaad niet in de groep. Mocht je deel zijn van een demonstratie (of er eentje organiseren) en je merkt dat Frank van der Linde zich aansluit, wees je er dan van bewust dat datgene wat hij weet, waarschijnlijk ook bij de politie belandt.

*) Als ik hier het woord ‘rat’ gebruik, dan bedoel ik dat in de zin van verrader/informant. Niet in de zin van het knaagdier, want die ratten zijn wel tof.

Noot van de redactie van Krapuul: Dit is een ernstige zaak. Van der Linde is persoonlijk aangesproken door medeveroordeelden, onder wie Dhjana zelf, op het bovenstaande en hij vond het contact met de politie geen probleem. De vraag is: is het een kwestie van stompzinnigheid van de kant van de politie dat deze passages in het dossier terecht zijn gekomen of is het een provocatie om verdeeldheid te zaaien? We moeten haast concluderen dat het eerste het geval is. Het kan ook zijn dat FvdL als contact is afgeschreven. Dat is in ieder geval het resultaat.

– Eerder verschenen bij Dhjana