Flinke lading VVD-nonsens doorgeprikt in handig artikeltje

Aukje van Roessel bespreekt in de Groene Amsterdammer de congrestoespraak van Mark Rutte. Het stuk heet “Onzin”:

‘U zult veel onzin over de VVD horen’, waarschuwde Mark Rutte zijn achterban voor de verkiezingsstrijd. Voorlopig is hij het zelf die veel nonsens laat horen over zijn politieke tegenstanders, met name die op links (groene).